NAVRCHOLU.cz
aktuality

 

Tak jako každým rokem, musíme podat pár daňových přiznání za rok 2017. Podívejme se spolu na to, jaká to jsou a jaké máme lhůty pro jednotlivá podání:

 

31.01.2018

 • Povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň silniční a daň za rok 2017

31.01.2018

 • Povinnost podat (úplné) nebo dílčí daňové přiznání z nemovitých věcí na rok 2018

15.02.2018

 • Do tohoto data je potřeba zadat podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017

15.02.2018

 • Je potřeba podat žádost o provedení ročního zúčtování správci daně

01.03.2018

 • Povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017, pokud je podáváno papírově

20.03.2018

 • Povinnost podat elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

03.04.2018

 • Povinnost podat vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2017

03.04.2018

 • Povinnost podat přiznání k dani a úhradit daň za rok 2017, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

02.07.2018

 • Povinnost podat přiznání k dani a úhradit daň za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář LEDEN 2018

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář JANUÁR 2018

Pokud se stane vaše firma účastníkem třístranného obchodu, je pro správné vykázání DPH v přiznání k DPH rozšířit definici o vztah k DPH, písmeno G:

Upravte si řádky/sloupce:
441/1 Vztah k DPH změňte z B2 na B2,G2
441/2 dtto
441/3 dtto
obodbně
451/1 Vztah k DPH změňte z B1,B3 na B1,B3,G1,G3
451/2 ddto
451/3 dtto

Příklad úpravy:

 opravadefDPH3strannyobchod

Do sekce Návody->Odbyt a prodej byl přidán článek Přehled o prodeji skladových položek

Rok se s rokem sešel, je opět čas si přát všechno hezké a ohlédnout se zpět.
Tak jsem si dovolil se ohlédnout zpět na rok 2017 z hlediska toho, kolik nového jsme do IS KOSTKA v tomto roce zabudovali. Pokud se vám to nechce sčítat, sečetl jsem to za vás: je to kolem stovky úprav a přidaných funkcí, z čehož tři čtvrtiny (!) byly vytvořeny na základě vašich podnětů. A to do toho nepočítám úplně nové nadstavbové programy, které s IS KOSTKA plně spolupracují (obzvláštní oblibu si získaly programy pracující se čtečkou čárových kódů). Těším se na další rok a na další spolupráci s vámi!
Přeju vám jménem nás všech krásné Vánoce a úspěšný a šťastný nový rok 2018!

 

11.12.
spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.12.
daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

20.12.
daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

27.12.
daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
 • souhrnné hlášení za listopad 2017
 • daň z přidané hodnoty
 • kontrolní hlášení za listopad 2017

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

 

15.12.2017
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné  
 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov mesačné  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 mesačné   
 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 mesačné   

 

27.12.2017
Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné

Spotrebná daň z liehu

 • Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu mesačné

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac  mesačné   

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné

Spotrebná daň z elektriny

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné

Spotrebná daň z liehu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné

Spotrebná daň z liehu

 • Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL mesačné

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu  mesačné   

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné   
 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac  mesačné

Spotrebná daň z uhlia

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné

Spotrebná daň zo zemného plynu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní mesačné

 

28.12.2017
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, ročné


29.12.2017
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach  mesačné

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ročné

altČasu je málo a voda stoupá termín se blíží… Systém KOSTKA Pro vám poskytne na některé části GDPR nástroje, na některé části, například emaily v outlooku, papírovou evidenci, marketingové seznamy, uložené životopisy zaměstnanců a uchazečů o práci, nemůže dosáhnout. Stejně tak analýzu rizik, určení správce osobních údajů (OÚ), smlouvu se zpracovateli OÚ a pravidla pracovních postupů za vás nenapíše.
Bohužel spousta „zábavné“ práce je na vás.

Rádi bychom vás upozornili na část, která se týká marketingu, oslovování zákazníků, například emailem nebo telefonickou kampaní. Telefonní čísla a emailové adresy budete moci evidovat, např. v rámci plnění smluv, legálně tak, že nebudou v rozporu s nařízením GDPR. Pokud ale budete chtít tyto kontakty využít pro marketing, nebude to možné, protože osobní údaje jste získali pro jiný účel, plnění smlouvy. Také OÚ, které jste získali před 25.5. a nejsou v souladu s GDPR nebude možné používat.

 

Doporučujeme tedy, dokud je čas, získat souhlasy se zpracováním osobních údajů (pro marketing, nabídky) znovu, před 25.5.2018 A tyto souhlasy si uložte, abyste je mohli prokázat. Nezapomeňte, že souhlas se zpracováním OÚ obecně musí být:
Svobodný. Nesmí tedy být vázaný na poskytnutí služby nebo zboží. Nesmí být nerovnovážný, získaný z pozice síly.
Konkrétní a informovaný. Je třeba udat,  za jakým účelem je získáván, jaký bude způsob zpracování. Je třeba stanovit období zpracování a vymezit jaké OÚ budou zpracovávány.  Musí být uveden správce, zpracovatelé a příjemci. Musí též obsahovat informaci o právu odvolání souhlasu. Toto odvolání má být stejně jednoduché jako udělení souhlasu.
Srozumitelný. Znění informací k souhlasu musí být jasné, psané jednoduchým jazykem.
Jednoznačným projevem vůle, aktivní. Musí být komisivní. Nesmí být pasivní, nesmí být konkludentní (nevyjádřením protestu). Například políčko pro zaškrtnutí nesmí být vyplněno předem. Nemůžete napsat, "tím že neodpovíte do 14 dnů, bereme jakou souhlas..."

Pokud se jedná o zpracování údajů dětí mladších 13/16 let (zatím nejasná hranice) je třeba mít souhlas zákonného zástupce.

V námi distribuované verzi definice výkazu jsme zjistili závadu. Jedná se ale o daňové případy, které jsou výjimečné: Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18).

 

V řádku s označením 24 (číslo řádku 240) je vztah k DPH D0, doplňte D1,D2,D3:

opr1

 

 

V souvislosti s tím v řádku s označením 25 (číslo řádku 245) zrušte vztah k DPH D0, nepatří tam:

opr2

Evropské nařízaltení o ochraně osobních údajů neboli GDPR patří mezi nejskloňovanější zkratky tohoto roku. Nejsme oficiálními vykladači nařízení evropského parlamentu (pozor, tato nařízení mají platnost zákona), ale podělíme se s vámi o informace, které jsme získali. A zkusíme to stručně a s ohledem na firmy používající systém KOSTKA Pro.


Koho se nařízení týká?

                Týká se všech, kteří nějak pracují s osobními údaji fyzických osob. A to jsou prakticky všechny organizace. Ti, co pracují se systémem KOSTKA Pro, zcela určitě. Pokud jste někde četli, že se netýká firem s méně než 250 zaměstnanci, není tomu tak. Takové firmy nemusí vést záznamy o činnostech zpracování osobních dat, ale vše ostatní se jich týká.


Od kdy nařízení platí?
Nařízení bylo vydáno 27 dubna 2016, jeho účinnost nastane 25.5.2018

Co je osobní údaj (dále oú)
                Oú je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (v nařízení se píše o subjektu údajů). Identifikací se myslí například jméno (vím, kdo se tak jmenuje), telefonní číslo (vím, kdo má tento telefon)….dokonce to může být i tzv. IP adresa, tedy číselná adresa v síti internet.
                Poznámka: osobním údajem je i bydliště Číňana, tedy člověka mimo EU, který se ubytoval ve vašem hotelu v Luhačovicích

 

Co je citlivý údaj
                Citlivé údaje, zvláštní kategorie oú , jsou takové, které nesmím zpracovávat. K tomuto zákazu existují i výjimky, viz http://www.privacy-regulation.eu/cs/9.htm. Jedná se o údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Co nejsou osobní údaje
   - Anonymizované údaje – tedy takové, které nemohu (prostě to nejde, i kdybych měl jakékoli technické možnosti) spojit s osobou. Pozor, . nejedná se o pseudonymizované údaje, kdy jsou oddělena data od identifikace osoby.
    -Údaje zemřelých osob
    -Údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální charakter. Můžeme si tedy do telefonu zapsat jméno a telefon kamaráda, můžeme si do notýsku poznamenat, kde bydlí.


Co je zpracováním oú
                Je to jakákoli operace s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,  vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření… takže prakticky vše.

 

Kdo je správce oú?
                Správcem je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování oú a za zpracování primárně odpovídá. Správce musíte stanovit.  Mezi jeho povinnosti mimo jiné patří:
-  V okamžiku získání osobních dat musí subjektu údajů poskytnout informace dle čl. 13 nebo čl. 14 nařízení GDPR (Kdo informace zpracovává, účely zpracování,…).
-  Musí věrohodně prokázat souhlas subjektu údajů s poskytnutím a zpracováním jeho osobních údajů.
- Je povinen dokumentovat, že zpracovává pouze relevantní osobní údaje.
- Určuje oprávněné osoby v rámci své firmy, které s osobními údaji mohou pracovat.
- Stanovuje lhůty pro výmaz nebo pravidelný přezkum osobních údajů.
- Správce musí subjektu údajů oznámit (pokud je to možné) veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů.
- Správce dat má ohlašovací povinnost vůči dozorovému úřadu, případně i vůči samotné dotčené fyzické osobě.
- Správce musí dokumentovat všechny případy porušení a na vyžádání je předložit dozorovému úřadu.

 

Kdo je zpracovatel?
                ten, kdo osobní údaje zpracovává pro správce dat a na jeho pokyn.  Může to být třeba externí firma, která zpracovává mzdy. Je to ale také firma, která má vzdálený přístup k datům, k programu a s daty pracuje. V řadě případů to pro vás bude také firma APEX Computer.

 

Jaké jsou hlavní zásady zpracování oú (viz http://www.privacy-regulation.eu/cs/5.htm )
-  Zákonnost, korektnost, transparentnost - správce musí zpracovávat oú na základě nejméně jednoho právního důvodu (viz dále). Když již nemám důvod, údaj musím vymazat, alespoň tak to chápeme.
-  Omezení účelu - oú musí být shromažďovány pro jen určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely.
-  Minimalizace údajů - osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Nesmím tedy vyžadovat údaje, které nepotřebuji pro daný účel. Pro to, abych například splnil smlouvu a zaslal zboží na danou adresu člověka si nesmím poznamenávat například jeho věk, číslo bot, počet členů v domácnosti…
-  Přesnost - oú musí být přesné. Nesmím třeba zkomolit jeho jméno, musím si zapsat správně nové jméno po svatbě a musím si opravit adresu, když se přestěhuje. V některých výkladech nařízení je to chápáno tak, že člověk si může sám, online, data zkontrolovat.
-  Omezení uložení- osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány. Pokud například splním smlouvu a prodám výrobek a držím na něj servis, smím si oú uchovat. Po ukončení servisu nemám důvod držet oú, tak je vymažu
-  Integrita a důvěrnost - technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

 

Jaké jsou právní důvody zpracování osobních údajů subjektu údajů? Jak tedy mohu získat oú.
     Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:
        - Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden konkrétní účel, či více souhlasů pro každý další konkrétní účel či více konkrétních účelů.
        - Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Smlouvou je třeba kupní smlouva, smlouva o servisu.
       - Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Například zpracování mezd a zasílání informací státním úřadům, například Finanční správě, Správě soc. zabezpečení
      - Existují i další důvody, méně frekventované mezi uživateli KOSTKA Pro

 

Jak získat udělení souhlasu?
                „Souhlas  je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým člověk dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.“ To tedy mimo jiné znamená, že souhlas nesmí být spojován s jinou činnosti. Například souhlas se zpracováním nesmí být součástí smlouvy o něčem jiném. Může ale být na zvláštním listě papíru. Ve webovém formuláři nesmí být předem zaškrtnut.
                Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů, tedy člověk, znát.

 

Mohu použít dříve získané oú, tedy ty před platností GDPR?
                Můžete používat jen ty, na které  máte zákonné platné důvody a jen pro platné účely a jen takové, které byly získány v souladu s GDPR. Předpokládáme tedy, že většina údajů NEBYLA takto získána a nebo důvod jejich uchování již pominul.

 

Jsou data zaměstnanců osobními údaji?
                Určitě ano. A asi byla získána v souladu s GDPR. Pozor, máte právo mít jen takové, které potřebujete pro zákonné účely, jiné ne. Pokud například máte životopis zaměstnance z doby, kdy se ucházel o zaměstnání, zlikvidujte jej, s velkou pravděpodobností obsahuje informace, které pro zpracování mezd nejsou potřebné.

 

Jsou data zákazníků osobními údaji?
                Pokud se jedná o fyzické osoby, tak určitě.
Co smí fyzická osoba (subjekt oú) po mně chtít?
-    Má právo na to být informován o zpracování jeho svých osobních údajů. Tedy jaké údaje zpracovávám, na jak dlouhou dobu je mám a jaká data mám. Tyto informace musím člověku podat neprodleně a zdarma. Žádosti musím vyhovět, pokud je podávána v přiměřených časových odstupech.
-    Má právo být zapomenut, tedy být vymazán. To ale neplatí, pokud já mám jiné zákonné důvody data držet. Například když dluží, když se s ním soudím…
-    Má právo na opravu, když data jsou nepřesná.
-    Má právo na přenositelnost údajů. Příkladem může být změna telefonního operátora, kdy máte právo na přenos oú od jednoho k druhému.

Co se zabezpečením oú?
-    Je potřeba zajistit, aby s oú mohli nakládat jen oprávnění uživatelé a aby nedošlo k úniku dat, jejich zničení, pozměnění
-    Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, musím to ohlásit dozorovému úřadu, v mnoha případech i přímo lidem, jejichž data byla předmětem bezpečnostního incidentu

 

Jak bude systém KOSTKA Pro pracovat v souladu s GDPR? - Sledujte novinky na našem webu, určitě se zde objeví článek o tom, jak se s tím sytém KOSTKA Pro "popere" a jak vám pomůže.
               
Odkazy:  
České znění nařízení evropského parlamentu 216/79 

Obecné nařízení EU - obsahuje často odkazované recitaly (to jsou ta čísla v závorkách), české znění
České stránky ÚOOÚ (úřadu na ochranu osobních údajů) týkající se GDPR 
Výklad nařízení Igora Pechance, pracovníka IT

  První část - úvod
  Druhá část - terminologie
  Třetí část - činnosti vedoucí ke splnění nařízení

Více článků...

AKTUALITY

Prev Next

12 Led 2018

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Tak jako každým rokem, musíme podat pár daňových přiznání za rok 2017. Podívejme se spolu na to, jaká to jsou a jaké máme lhůty pro jednotlivá podání:   31.01.2018 Povinnost podat daňové přizn... více


03 Led 2018

(ČR) Daňový kalendář LEDEN 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář LEDEN 2018 více


03 Led 2018

(SR) Daňový kalendář JANUÁR 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář JANUÁR 2018 více


22 Pro 2017

(ČR)-rozšíření definice DPH o třístranný obchod

Pokud se stane vaše firma účastníkem třístranného obchodu, je pro správné vykázání DPH v přiznání k DPH rozšířit definici o vztah k DPH, písmeno G: Upravte si řádky/sloupce:441/1 Vztah k DPH změňte z... více


20 Pro 2017

Přehled o prodeji skladových položek

Do sekce Návody->Odbyt a prodej byl přidán článek Přehled o prodeji skladových položek více


18 Pro 2017

Nový rok je za dveřmi

Rok se s rokem sešel, je opět čas si přát všechno hezké a ohlédnout se zpět.Tak jsem si dovolil se ohlédnout zpět na rok 2017 z hlediska toho, kolik nového jsme do IS KOSTKA v tomto roce zabudovali. P... více


03 Pro 2017

(ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2017

  11.12.spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)   15.12.daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové po... více


03 Pro 2017

(SR) Daňový kalendář DECEMBER 2017

  15.12.2017 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné   Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 záko... více


28 Lis 2017

GDPR a marketing – co je vhodné stihnout do 25.5.2018

Času je málo a voda stoupá termín se blíží… Systém KOSTKA Pro vám poskytne na některé části GDPR nástroje, na některé části, například emaily v outlooku, papírovou evidenci, marketingové seznamy, ulož... více


13 Lis 2017

Oprava definice přiznání k DPH (ČR)

V námi distribuované verzi definice výkazu jsme zjistili závadu. Jedná se ale o daňové případy, které jsou výjimečné: Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18).   V řádku s označením 24 (číslo... více