NAVRCHOLU.cz
(SR) Novinky v mzdách 2019

V mzdovej agende vykoná potrebné zmeny hodnôt a výpočtov upgrade na verziu 7.7.156. Prinášame tu stručný popis zmien. Odporúčame prečítať si novely zákonov (napr. www.zakonypreludi.sk), lebo niektoré novinky sú podmienené splnením radu podmienok.

 

Minimálna mzda:

Minimálna mzda sa pre rok 2019 zvyšuje na 520 eur mesačne (2,989 eur hodinovo). Životné minimum fyzickej osoby je 205,07 eur mesačne.

Dane:

Mení sa hranica, od ktorej sa daní vyššou (25%) sadzbou: mesačne táto hranica je 3 021,37 eur, pri ročnom zúčtovaní to bude 36 256,38 eur.

Nezdaniteľná časť príjmov za poplatníka sa mení na 328,11 eur/mes. Ročne to bude max. 3 937,35 eur (znižuje sa dynamicky až k nule podľa výše základu.)

Nový odpočet zo základu dane (použije sa pri Ročnom zúčtovaní dane, už aj za rok 2018): príspevok na kúpeľnú starostlivosť (pre zamestnanca max 50 eur/rok, pre rodinných príslušníkov max. 50 eur/rok za každého z nich).

Pri Ročnom zúčtovaní daní (už aj za rok 2018) je možné uplatniť nový daňový bonus za zaplatené úroky z pôžičiek na bývanie (max. 50%, najviac 400 eur ročne).

Od 1.1.2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur (ročná výška 266,04 eur) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Od 1.4.2019 sa zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 (a poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku). (IS KOSTKA už toto zvýšenie má v sebe automaticky zabudované.)

Zdravotné a sociálne poistenia:

Pre rok 2019 sa mení iba maximálny vymeriavací základ pre všetky sociálne poistenia (okrem úrazového) na 6678 eur. Sadzba úrazového poistenia sa zjednocuje na 0,8% .

Formuláre, zostavy a dátové výstupy:

Menia sa:

  • - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane->Potvrdenie o zdan. príjmoch)
  • - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za závislej činnosti...(Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo záv.činn....(Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Mesačné hlásenie na DÚ rozpis)
  • - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých... (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Ročné hlásenie na DÚ sumár, dtto rozpis)
  • - Mesačný výkaz poistného a príspevkov (Program->Mzdy a personalistika ->Zostavy->Sociálne poistenie ->Odvod sociálneho poistenia)

V čase uzávierky úprav do tejto verzie neboli ešte k dispozícii ani elektronické formuláre ani nové verzie XML šablón pre dátové zásielky. Dodáme ich akonáhle to bude možné.

Štatistika Trexima:

Doplnené ďalšie údaje, mi. o nadčasoch v sobotu, nedeľu, sviatkoch a v noci.

Iné:

Zavedené pre rok 2019 budú nové mzdové zložky:

3815 - Odmena počas dovoleniek (do limitu) - po prvýkrát možné použiť v 06/2019
3805 - Odmena počas dovoleniek (nad limit)
3816 - Odmena počas vianočných sviatkov (do limitu) - po prvýkrát v 12/2019
3806 - Odmena počas vianočných sviatkov (nad limit)
3817 - Príspevok na rekreáciu (do limitu)
3807 - Príspevok na rekreáciu (nad limit)
7353 - Zúčtovanie bonusu na úroky - použije sa už pri RZD za 2018

 

Pokyny pre ročné zúčtovanie dane za 2018:

V RZD za rok 2018 pribudli nové údaje:
- zníženie daň. základu na kúpeľnú starostlivosť (osobitne vyplňte čiastku na zamestnanca samého a na rodinných príslušníkov – po 50 eur max. na každého),
- daňový bonus na úroky na bývanie (čiastka nárokovaná zamestnancom v max. prípustnej výške).

V mesiaci, v ktorom vykonáte zamestnancovi (ak o to požiadal) ročné zúčtovanie dane, použite tlačidlo „Previesť do pohľadávok/záväzkov“ v okne RZD. Tým sa rozdielové zložky presunú do P/Z (v okne Spracovanie mzdy). Ak v danom mesiaci napokon spustíte spracovanie mzdy, tieto zložky sa automaticky presunú do zložiek na spracovanie; tieto vstupné zložky ponechajte ako súčasť spracovania, aj keď môžu mať nulové čiastky. Toto je dôležité pre to, aby program vedel správne vykázať mzdové obdobie, v ktorom k vykonaniu RZD došlo.

AKTUALITY

Prev Next

31 Čec 2019

(SR) Životné minimum od 01.07.2019

(SR) Počnúc mesiacom júl 2019 sa mení výška životného minima pre výpočet exekúcií z miezd z pôvodných 205,07 EUR na 210,20 EUR. Lebo sme nestihli zaradiť túto zmenu do posledného upgrade, je k dispozí... více


29 Čec 2019

(ČR) Daňový kalendář SRPEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář SRPEN 2019 více


29 Čec 2019

(SR) Daňový kalendář AUGUST 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár AUGUST 2019   více


23 Čec 2019

Rozeslán upgrade

V pátek 19.7.2019 byl rozeslán upgrade číslo 7.163, který mimo jiné obsahuje i několik drobných vylepšení: individuálně je možné nastavit, kde se bude otevírat okénko Ceny (vždy pod oknem, nebo na ... více


02 Čec 2019

(ČR) Přehled o výši pojištění PVPOJ 2019/08

Ode dne 1.8.2019 se v hlášení o výši sociálního pojištění na sociální pojišťovnu, PVPOJ, mění formát. Poprvé je třeba jej použít pri hlášení za období 2019/07. Tato nová šablona je k dispozici ke staž... více


01 Čec 2019

(ČR) Příloha k žádosti o dávky

Přinášíme vám novou šablonu Příloha k žádosti o dávky pro odevzdání na sociální pojišťovnu (eportal.cssz.cz). Tato šablona je platná od II/2019.  Šablonu si stáhněte zde a poté nahrajte jako novou pod... více


30 Čer 2019

Zrušení karenční doby od 1.7.2019

  Novela zákoníku práce č. 32/2019 Sb. s účinností od 1.7.2019 ruší tzv. karenční dobu, tedy dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti podle §... více


30 Čer 2019

(ČR) Daňový kalendář ČERVENEC 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář ČERVENEC 2019 více


30 Čer 2019

(SR) Daňový kalendář JÚL 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár JÚL 2019   více


21 Čer 2019

(SR) - podmínky účinnosti e-kasa

Účinnost zákona nebo lépe podmínky pokutování za neužití  e-kasa byla vlastně ZA URČITÝCH PODMÍNEK posunuta. Věnujte prosím pozornost článku na webu Finančnej správy Slovenské republikyy: Nové podmien... více