NAVRCHOLU.cz
(SR) Novinky v mzdách 2019

V mzdovej agende vykoná potrebné zmeny hodnôt a výpočtov upgrade na verziu 7.7.156. Prinášame tu stručný popis zmien. Odporúčame prečítať si novely zákonov (napr. www.zakonypreludi.sk), lebo niektoré novinky sú podmienené splnením radu podmienok.

 

Minimálna mzda:

Minimálna mzda sa pre rok 2019 zvyšuje na 520 eur mesačne (2,989 eur hodinovo). Životné minimum fyzickej osoby je 205,07 eur mesačne.

Dane:

Mení sa hranica, od ktorej sa daní vyššou (25%) sadzbou: mesačne táto hranica je 3 021,37 eur, pri ročnom zúčtovaní to bude 36 256,38 eur.

Nezdaniteľná časť príjmov za poplatníka sa mení na 328,11 eur/mes. Ročne to bude max. 3 937,35 eur (znižuje sa dynamicky až k nule podľa výše základu.)

Nový odpočet zo základu dane (použije sa pri Ročnom zúčtovaní dane, už aj za rok 2018): príspevok na kúpeľnú starostlivosť (pre zamestnanca max 50 eur/rok, pre rodinných príslušníkov max. 50 eur/rok za každého z nich).

Pri Ročnom zúčtovaní daní (už aj za rok 2018) je možné uplatniť nový daňový bonus za zaplatené úroky z pôžičiek na bývanie (max. 50%, najviac 400 eur ročne).

Od 1.1.2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur (ročná výška 266,04 eur) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Od 1.4.2019 sa zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 (a poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku). (IS KOSTKA už toto zvýšenie má v sebe automaticky zabudované.)

Zdravotné a sociálne poistenia:

Pre rok 2019 sa mení iba maximálny vymeriavací základ pre všetky sociálne poistenia (okrem úrazového) na 6678 eur. Sadzba úrazového poistenia sa zjednocuje na 0,8% .

Formuláre, zostavy a dátové výstupy:

Menia sa:

  • - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane->Potvrdenie o zdan. príjmoch)
  • - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za závislej činnosti...(Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo záv.činn....(Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Mesačné hlásenie na DÚ rozpis)
  • - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých... (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Ročné hlásenie na DÚ sumár, dtto rozpis)
  • - Mesačný výkaz poistného a príspevkov (Program->Mzdy a personalistika ->Zostavy->Sociálne poistenie ->Odvod sociálneho poistenia)

V čase uzávierky úprav do tejto verzie neboli ešte k dispozícii ani elektronické formuláre ani nové verzie XML šablón pre dátové zásielky. Dodáme ich akonáhle to bude možné.

Štatistika Trexima:

Doplnené ďalšie údaje, mi. o nadčasoch v sobotu, nedeľu, sviatkoch a v noci.

Iné:

Zavedené pre rok 2019 budú nové mzdové zložky:

3815 - Odmena počas dovoleniek (do limitu) - po prvýkrát možné použiť v 06/2019
3805 - Odmena počas dovoleniek (nad limit)
3816 - Odmena počas vianočných sviatkov (do limitu) - po prvýkrát v 12/2019
3806 - Odmena počas vianočných sviatkov (nad limit)
3817 - Príspevok na rekreáciu (do limitu)
3807 - Príspevok na rekreáciu (nad limit)
7353 - Zúčtovanie bonusu na úroky - použije sa už pri RZD za 2018

 

Pokyny pre ročné zúčtovanie dane za 2018:

V RZD za rok 2018 pribudli nové údaje:
- zníženie daň. základu na kúpeľnú starostlivosť (osobitne vyplňte čiastku na zamestnanca samého a na rodinných príslušníkov – po 50 eur max. na každého),
- daňový bonus na úroky na bývanie (čiastka nárokovaná zamestnancom v max. prípustnej výške).

V mesiaci, v ktorom vykonáte zamestnancovi (ak o to požiadal) ročné zúčtovanie dane, použite tlačidlo „Previesť do pohľadávok/záväzkov“ v okne RZD. Tým sa rozdielové zložky presunú do P/Z (v okne Spracovanie mzdy). Ak v danom mesiaci napokon spustíte spracovanie mzdy, tieto zložky sa automaticky presunú do zložiek na spracovanie; tieto vstupné zložky ponechajte ako súčasť spracovania, aj keď môžu mať nulové čiastky. Toto je dôležité pre to, aby program vedel správne vykázať mzdové obdobie, v ktorom k vykonaniu RZD došlo.

AKTUALITY

Prev Next

24 Dub 2019

Prodejní ceny v jiné měně, bez přepočtu kursem dokladu

Do sekce návody jsme pro vás přidali článek popisující možnosti nastavení práce s prodejní cenou v různých měnách. více


16 Dub 2019

Chcete rychle obchodovat, máte mobil, terminál i KOSTKU?

    Chcete rychle prodat a máte mobil? V době internetu je to hračka, přijďte se podívat jak je to snadné!   Seznámíme vás s prodejem z mobilu, terminálem, CRM-kostka, spojením s PPL a QR kódy a t... více


12 Dub 2019

Další výrobní moduly

V těchto dnech jsou předávány další dva moduly pro výrobu s návazností na I.S. KOSTKA Pro. Jeden je určen pro strojírenskou výrobu, druhý je používán při výrobě dřevěných podlah. více


03 Dub 2019

Daňový balíček a další změny

Od 1.4.2019 vchází v platnost tzv. daňový balíček pod č. 80/2019 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 27. března 2019.  Např. tyto změny v DPH: - Snížení sazby daně z přidané hodnoty u vybraných sl... více


20 Bře 2019

(ČR) Jak zapsat do KOSTKY došlý daňový doklad, ze kterého nárokujeme DPH až po roce?

  Do sekce NÁVODY -> ÚČETNICTVÍ jsme pro vás přidali článek s návodem "Jak zapsat do KOSTKY došlý daňový doklad, ze kterého nárokujeme DPH až po roce?" více


19 Bře 2019

Skončí podpora pro MS SQL 2008(R2)

Další verze Microsoft SQL Serveru letos ztratí veškerou podporu ze strany Microsoftu: jedná se o MS SQL 2008 a 2008R2. Ukončení i extended podpory ze strany Microsoftu sice neznamená, že IS KOSTKA vám... více


18 Bře 2019

eKasa

Od 1.4.2019 jsou povinny nově vzniklé firmy na Slovensku registrovat přijaté platby prostřednictvím Elektronické registrační pokladny - eKasa. Pro ostatní firmy je závazný začátek 1.7.2019.  IS Kostka... více


05 Bře 2019

(SR) Definice přiznání k DPH a reverse charge

Protože se objevil dotaz, kde se má objevil položka s kódem DPH N v definici DPH, zveřejnili jsme k tomu návod v části účetnictví. více


04 Bře 2019

Upgrade 7.158 (SR)

Dňa 4.3.2019 bol daný k dispozícii upgrade 7.158, ktorého jedinou novinkou je spracovanie "Ročného hlásenia", teda HLÁSENIE  o výčtování dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018. Je hot... více


28 Úno 2019

(ČR) Daňový kalendář BŘEZEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář BŘEZEN 2019 více