NAVRCHOLU.cz
daňový kalendář ČR

 

09.01.2019
spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.01.
daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

21.01.
daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

24.01.
spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

 

25.01.
daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

 

31.01.
biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2018

daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

 

 

 

 

10.12.
spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

17.12.
daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2018, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

 

20.12.
daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

27.12.
daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2018
 • souhrnné hlášení za listopad 2018
 • kontrolní hlášení za listopad 2018

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2018 (pokud vznikl nárok)

 

31.12.
daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2018

 

 

mesačné

do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu


17.12.2018
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona
 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov
 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie  

Odvody

 • Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach   


25.12.2018
Spotrebná daň z elektriny

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane


27.12.2018
Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac  
 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac

Spotrebná daň z uhlia

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane  

Spotrebná daň zo zemného plynu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane 

Spotrebná daň z liehu

 • Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci  

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane 

Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane 

Spotrebná daň z liehu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane  

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac


31.12.2018
Daň zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  

Odvody

 • Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
 • Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane 

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane

Odvody

 • Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach


do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu


štvrťročné 
31.12.2018
Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane   

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane

 

ročné
do 15 dní po uplynutí mes
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane  
  Daň z príjmu fyzickej osoby
 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane 

 

09.11.
spotřební daň

 • splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

20.11.
daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

26.11.
daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018

souhrnné hlášení za říjen 2018

 • kontrolní hlášení za říjen 2018

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za říjen 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

 

30.11.
daň z nemovitých věcí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018

 

 

01.10.
daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

 

10.10.
spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

 

15.10.
daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

 

20.10.
daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 

22.10.
daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

25.10.
daň z hazardních her

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za září 2018

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

 

30.10.
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

 

31.10.
daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

 

Více článků...

AKTUALITY

Prev Next

22 Led 2019

(SR) Výkaz Trexima

Připravovaný upgrade na verzi 7.7.156 zahrnuje novou strukturu věty ISCP pro výkaz Trexima. Máte-li povinnost odevzdávat tento statistický výkaz, doplňte si k pracovním poměrům zaměstnanců nově požado... více


22 Led 2019

(SR) Novinky v mzdách 2019

V mzdovej agende vykoná potrebné zmeny hodnôt a výpočtov upgrade na verziu 7.7.156. Prinášame tu stručný popis zmien. Odporúčame prečítať si novely zákonov (napr. www.zakonypreludi.sk), lebo niektoré ... více


22 Led 2019

(ČR) Novinky ve mzdách 2019

 Ve mzdové agendě provede potřebné změny hodnot upgrade na verzi 7.7.156. Přinášíme zde stručný popis změn. Doporučujeme přečíst si novely zákonů (např. www.zakonyprolidi.cz ).  Minimální mzda: Od ... více


18 Led 2019

Klávesové zkratky

Nebaví vás při práci s Kostkou opuštět práci na klávesnici a hledat myš? Používejte Klávesové zkratky. více


06 Led 2019

(SR) Daňový kalendář JANUÁR 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár JANUÁR 2018   více


31 Pro 2018

(ČR) Daňový kalendář LEDEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář LEDEN 2019 více


21 Pro 2018

SR Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018

Pokud v lednu budete potřebovat potvrzení o zdanitelnýc příjmech v Slovenské republice, je pro vás k dispozici dříve, než dostanete první upgrade pro rok 2019. Stáhněte si soubor: potv_o_zd_prij_SR_2... více


03 Pro 2018

Nastavení tisku na tiskárně štítků

Sepsali jsme pro vás návod, jak správně nastavit tisk na tiskárnu štítků. více


03 Pro 2018

(ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2018 více


02 Pro 2018

(SR) Daňový kalendář DECEMBER 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár DECEMBER 2018   více