NAVRCHOLU.cz
daňový kalendář SK

 

mesačné
do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu 
 • 02.01.2018

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti   

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur  

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti   

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane   

Osobitný odvod regulovaných odvetví

 • Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12


15.01.2018
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie udalosti  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona   
 • Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
 • Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac


25.01.2018
Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z liehu

 • Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca   

Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň zo zemného plynu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane  

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci

Spotrebná daň z elektriny

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z uhlia

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac  

Spotrebná daň z liehu

 • Podanie daňového priznania za spotrebné dane   

Spotrebná daň z liehu

 • Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL

 

31.01.2018
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

 • Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
 • Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach
 • Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane  

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12

 

do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu


štvrťročné
02.01.2018
Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4   

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane


20.01.2018
Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane


25.01.2018
Spotrebná daň z minerálneho oleja

 • Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív  

Osobitný odvod finančných inštitúcií

 • Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad  

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok


ročné
02.01.2018  

 • Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiace január až november 2017

 

15.01.2018
Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 • Oznámenie stavu skladových zásob SB cigár alebo cigariek označených kontrolnou známkou,na ktorej je znak pre platnosť sadzby SPD ktorým je veľké písmeno "A"


25.01.2018
Spotrebná daň z liehu

 • Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2017 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP ( malého samostatného pivovaru )


31.01.2018
Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2017 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov

Daň z motorových vozidiel

 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov   

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie
 • Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2017  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov


do 15 dní po uplynutí mes

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane

do 15 dní po uplynutí mes

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane

AKTUALITY

Prev Next

12 Led 2018

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Tak jako každým rokem, musíme podat pár daňových přiznání za rok 2017. Podívejme se spolu na to, jaká to jsou a jaké máme lhůty pro jednotlivá podání:   31.01.2018 Povinnost podat daňové přizn... více


03 Led 2018

(ČR) Daňový kalendář LEDEN 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář LEDEN 2018 více


03 Led 2018

(SR) Daňový kalendář JANUÁR 2018

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář JANUÁR 2018 více


22 Pro 2017

(ČR)-rozšíření definice DPH o třístranný obchod

Pokud se stane vaše firma účastníkem třístranného obchodu, je pro správné vykázání DPH v přiznání k DPH rozšířit definici o vztah k DPH, písmeno G: Upravte si řádky/sloupce:441/1 Vztah k DPH změňte z... více


20 Pro 2017

Přehled o prodeji skladových položek

Do sekce Návody->Odbyt a prodej byl přidán článek Přehled o prodeji skladových položek více


18 Pro 2017

Nový rok je za dveřmi

Rok se s rokem sešel, je opět čas si přát všechno hezké a ohlédnout se zpět.Tak jsem si dovolil se ohlédnout zpět na rok 2017 z hlediska toho, kolik nového jsme do IS KOSTKA v tomto roce zabudovali. P... více


03 Pro 2017

(ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2017

  11.12.spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)   15.12.daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové po... více


03 Pro 2017

(SR) Daňový kalendář DECEMBER 2017

  15.12.2017 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona mesačné   Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 záko... více


28 Lis 2017

GDPR a marketing – co je vhodné stihnout do 25.5.2018

Času je málo a voda stoupá termín se blíží… Systém KOSTKA Pro vám poskytne na některé části GDPR nástroje, na některé části, například emaily v outlooku, papírovou evidenci, marketingové seznamy, ulož... více


13 Lis 2017

Oprava definice přiznání k DPH (ČR)

V námi distribuované verzi definice výkazu jsme zjistili závadu. Jedná se ale o daňové případy, které jsou výjimečné: Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18).   V řádku s označením 24 (číslo... více