NAVRCHOLU.cz
aktuality

Do sekce návody jsme pro vás přidali článek popisující možnosti nastavení práce s prodejní cenou v různých měnách.

V těchto dnech jsou předávány další dva moduly pro výrobu s návazností na I.S. KOSTKA Pro. Jeden je určen pro strojírenskou výrobu, druhý je používán při výrobě dřevěných podlah.

Od 1.4.2019 vchází v platnost tzv. daňový balíček pod č. 80/2019 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 27. března 2019. 

Např. tyto změny v DPH:

- Snížení sazby daně z přidané hodnoty u vybraných služeb a zboží
Pokud účinnost novely zákona o DPH (v rámci novely zákona o elektronické evidenci tržeb) nastane v průběhu kalendářního roku, dojde ke snížení dosavadní sazby  daně z přidané hodnoty ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % na druhou sníženou sazbu 10 % u vybraných služeb a pitné vody dodávané  vodovodem. Vytváří se tak do určité míry prostor pro případné snížení či nezvyšování spotřebitelských cen. 

- Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

- Změna pravidel při uplatnění odpočtu při registraci a zrušení registrace
- Koeficient při výpočtu DPH shora 

 

Všechny změny a novinky naleznete zde: č. 80/2019 Sb.,

 

 

 

 

Do sekce NÁVODY -> ÚČETNICTVÍ jsme pro vás přidali článek s návodem "Jak zapsat do KOSTKY došlý daňový doklad, ze kterého nárokujeme DPH až po roce?"

Další verze Microsoft SQL Serveru letos ztratí veškerou podporu ze strany Microsoftu: jedná se o MS SQL 2008 a 2008R2. Ukončení i extended podpory ze strany Microsoftu sice neznamená, že IS KOSTKA vám přestane k uvedenému datu pracovat; znamená to ale, že Microsoft už nebude rozesílat ani bezpečnostní záplaty týkající těchto produktů, což pro používání pro business není zrovna ideální stav. (Kompletní přehled životních cyklů MS SQL naleznete například zde: https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search?sort=PN&alpha=sql%20server&Filter=FilterNO )

Pokud s IS KOSTKA používáte výše uvedené verze, velmi doporučujeme zupgradovat na vyšší verzi. Určitě se vám vyplatí se s přechodem na vyšší verzi obrátit na naše oddělení podpory: nejenže vám s tím rádi pomůžeme, ale ještě vám můžeme i ušetřit výdaje při event. zakoupení MS SQL vyšší verze.

 

Od 1.4.2019 jsou povinny nově vzniklé firmy na Slovensku registrovat přijaté platby prostřednictvím Elektronické registrační pokladny - eKasa. Pro ostatní firmy je závazný začátek 1.7.2019.  IS Kostka Pro spolupracuje s firmou VAROS. Pouze pro zařízení této firmy je možné vytvořit doklad, který bude systémem eKasa zaregistrován. Doporučujeme proto našim zákazníkům na Slovensku, aby i nadále používali zařízení firmy VAROS.

Protože se objevil dotaz, kde se má objevil položka s kódem DPH N v definici DPH, zveřejnili jsme k tomu návod v části účetnictví.

Dňa 4.3.2019 bol daný k dispozícii upgrade 7.158, ktorého jedinou novinkou je spracovanie "Ročného hlásenia", teda HLÁSENIE  o výčtování dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018. Je hotová nová zostava a hlavne výstup do XML, ktorý je možné nahrať na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/edane nebo v aplikace e-daně.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář BŘEZEN 2019

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár MAREC 2019

 

Na základě novelizace zákona o používání elektronických registračních pokladen připravujeme ve spolupráci se společností VAROS TRADE, s.r.o. napojení IS KOSTKA Pro SB na fiskální tiskárny eFT4000 a FT5000. Toto napojení bude splňovat požadavky pokladny eKasa klient na evidenci tržeb na území Slovenské republiky.


Stávající uživatelé našeho systému, kteří využívají FT4000, najdou podrobnosti o aktualizaci na http://www.varos.sk

V xml výkazu Měsíčního hlášení 2019 (Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti...) byla nalezena chyba při výpočtu řádku A - možná chyba znaménka. Údaje (a následný výpočet v řádku C) je možno provést po importu do programů daňové správy. Také je možno provést nahrání opravené definice výkazu (je zde) dle návodu. To je vhodnější, abyste nemuseli provádět opravy do dalšího upgrade.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

 

Přidali jsme pro vás do sekce "návody - návody mzdy" článek o tom, jak dostaneme do mzdového listu i tisk benefitu zaměstnavatele - příspěvek na stravenky.

Od 12.2.2019 je k dispozici upgrade 7.157, který je důležitý především pro firmy ze SR, protože obsahuje XML šablonu pro odesílání Měsíčního výkazu na daň.úřad. Dále obsahuje objednané úpravy.
Přehled všech novinek, nejen ve verzi 7.157 naleznete po installaci v KOSTKA Pro volbou  Nápověda->Dokumentace->Novinky.

Mesačné hlásenie (Prehľad o zrazených a odveených preddavkouch na daň z prijmov zo závislej činnosti...) máme připraveno a je k dispozici. Rádi bychom jej dali do dalšího upgrade společně s ročním hlášením (Hláseni o vyúčtovaní dane a o úhrne prijmov zo závislej činnosti,...), které je připraveno. To ale zatím bohužel na stránkách daňové správy není k dispozici na odzkoušení.

 

Tak jako každým rokem, musíme podat pár daňových přiznání za rok 2018. Podívejme se spolu na to, jaká to jsou a jaké máme lhůty pro jednotlivá podání:

 

31.01.2019
daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2018

daň z nemovitých věcí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

 

15.02.2019
daň z příjmů

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 

01.03.2019
daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 

20.03.2019

 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

 

01.04.2019
daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

 

01.07.2019
daň z příjmů

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář ÚNOR 2019

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár FEBRUÁR 2019

 

Nebaví vás doplňovat obchodního partnera ručně? Používejte tlačítko ARES.

Připravovaný upgrade na verzi 7.7.156 zahrnuje novou strukturu věty ISCP pro výkaz Trexima. Máte-li povinnost odevzdávat tento statistický výkaz, doplňte si k pracovním poměrům zaměstnanců nově požadovaný údaj: Stupeň náročnosti práce (podrobnosti najdete například na www.minimalnamzda.sk).

Doplnění proveďte v okně Zaměstnanci, na záložce Prac.poměry; tlačítkem Trexima si zobrazíte malé okénko Trexima, kde ke každému zaměstnanci vyplňte příslušný stupeň náročnosti práce (jedná se o pole v dolní části okénka, po provedení upgradu bude označené jako Stupeň náročnosti práce, ve starších verzích toto pole neslo označení Vedení zaměstnanců). Vyplňujte číslici 1 – 6, nebude-li vyplněno nic, případně tu bude jiný znak, do výkazu Trexima se bude doplňovat číslice 0, která je v testovacím rozhraní akceptovatelná.

V mzdovej agende vykoná potrebné zmeny hodnôt a výpočtov upgrade na verziu 7.7.156. Prinášame tu stručný popis zmien. Odporúčame prečítať si novely zákonov (napr. www.zakonypreludi.sk), lebo niektoré novinky sú podmienené splnením radu podmienok.

 

Minimálna mzda:

Minimálna mzda sa pre rok 2019 zvyšuje na 520 eur mesačne (2,989 eur hodinovo). Životné minimum fyzickej osoby je 205,07 eur mesačne.

Dane:

Mení sa hranica, od ktorej sa daní vyššou (25%) sadzbou: mesačne táto hranica je 3 021,37 eur, pri ročnom zúčtovaní to bude 36 256,38 eur.

Nezdaniteľná časť príjmov za poplatníka sa mení na 328,11 eur/mes. Ročne to bude max. 3 937,35 eur (znižuje sa dynamicky až k nule podľa výše základu.)

Nový odpočet zo základu dane (použije sa pri Ročnom zúčtovaní dane, už aj za rok 2018): príspevok na kúpeľnú starostlivosť (pre zamestnanca max 50 eur/rok, pre rodinných príslušníkov max. 50 eur/rok za každého z nich).

Pri Ročnom zúčtovaní daní (už aj za rok 2018) je možné uplatniť nový daňový bonus za zaplatené úroky z pôžičiek na bývanie (max. 50%, najviac 400 eur ročne).

Od 1.1.2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur (ročná výška 266,04 eur) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Od 1.4.2019 sa zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 (a poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku). (IS KOSTKA už toto zvýšenie má v sebe automaticky zabudované.)

Zdravotné a sociálne poistenia:

Pre rok 2019 sa mení iba maximálny vymeriavací základ pre všetky sociálne poistenia (okrem úrazového) na 6678 eur. Sadzba úrazového poistenia sa zjednocuje na 0,8% .

Formuláre, zostavy a dátové výstupy:

Menia sa:

 • - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane->Potvrdenie o zdan. príjmoch)
 • - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
 • - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za závislej činnosti...(Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
 • - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo záv.činn....(Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Mesačné hlásenie na DÚ rozpis)
 • - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých... (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Ročné hlásenie na DÚ sumár, dtto rozpis)
 • - Mesačný výkaz poistného a príspevkov (Program->Mzdy a personalistika ->Zostavy->Sociálne poistenie ->Odvod sociálneho poistenia)

V čase uzávierky úprav do tejto verzie neboli ešte k dispozícii ani elektronické formuláre ani nové verzie XML šablón pre dátové zásielky. Dodáme ich akonáhle to bude možné.

Štatistika Trexima:

Doplnené ďalšie údaje, mi. o nadčasoch v sobotu, nedeľu, sviatkoch a v noci.

Iné:

Zavedené pre rok 2019 budú nové mzdové zložky:

3815 - Odmena počas dovoleniek (do limitu) - po prvýkrát možné použiť v 06/2019
3805 - Odmena počas dovoleniek (nad limit)
3816 - Odmena počas vianočných sviatkov (do limitu) - po prvýkrát v 12/2019
3806 - Odmena počas vianočných sviatkov (nad limit)
3817 - Príspevok na rekreáciu (do limitu)
3807 - Príspevok na rekreáciu (nad limit)
7353 - Zúčtovanie bonusu na úroky - použije sa už pri RZD za 2018

 

Pokyny pre ročné zúčtovanie dane za 2018:

V RZD za rok 2018 pribudli nové údaje:
- zníženie daň. základu na kúpeľnú starostlivosť (osobitne vyplňte čiastku na zamestnanca samého a na rodinných príslušníkov – po 50 eur max. na každého),
- daňový bonus na úroky na bývanie (čiastka nárokovaná zamestnancom v max. prípustnej výške).

V mesiaci, v ktorom vykonáte zamestnancovi (ak o to požiadal) ročné zúčtovanie dane, použite tlačidlo „Previesť do pohľadávok/záväzkov“ v okne RZD. Tým sa rozdielové zložky presunú do P/Z (v okne Spracovanie mzdy). Ak v danom mesiaci napokon spustíte spracovanie mzdy, tieto zložky sa automaticky presunú do zložiek na spracovanie; tieto vstupné zložky ponechajte ako súčasť spracovania, aj keď môžu mať nulové čiastky. Toto je dôležité pre to, aby program vedel správne vykázať mzdové obdobie, v ktorom k vykonaniu RZD došlo.

 Ve mzdové agendě provede potřebné změny hodnot upgrade na verzi 7.7.156. Přinášíme zde stručný popis změn. Doporučujeme přečíst si novely zákonů (např. www.zakonyprolidi.cz ).
 

Minimální mzda:

Od roku 2019 zvýšena na 13350 Kč / měs., tj. 79,80 Kč / hod. Životní minimum se nemění, ale náklady na bydlení ano: 6233 Kč.

Daně:

Změna hranice pro solidární daň: 1 569 552 Kč / rok, tj. 130 796 Kč / měs. Při RZD za 2018 činí daňová sleva na „školkovné" 12200 Kč/rok na 1 dítě (=výše min.mzdy v 2018). V roce 2019 daňový bonus na dítě (ročně) náleží při příjmu rovném alespoň šestinásobku min.mzdy (80100 Kč); měsíčně při dosažení její poloviny (6675 Kč). V průběhu roku 2019 se očekává změna danění u DPČ, kde bude hranice pro srážkovou daň patrně posunuta z 2500 na 3000 (aby byla jednotná se změněnou hranicí pro odvody na ZP a SP).

Zdravotní a sociální pojistné:

Od roku 2019 je minimální základ pro odvod ZP roven minimální mzdě, tedy 13350 Kč / měs. Maximální základ pro sociální pojištění je 1 569 552 Kč / rok. Jinak beze změn, kromě DPČ (dohod o prac.činnosti):
- pro DPČ1: do částky 3 000,-/měs osvobozeno od placení ZP a SP. Ale daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani, pouze do limitu 2 500,- (2 499,-). Nad 2 500,- již zálohová daň;
- pro DPČ2: do částky 3 000,-/měs osvobozeno od placení ZP, SP placeno vždy. Ale daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani, pouze do limitu 2 500,- (2 499,-). Nad 2 500,- již zálohová daň.
Pro DPP (dohody o provedení práce) pořád platí hranice 10 000,-/měs -> osvobozeno od ZP i SP a daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani.

Standardní prac.poměr (a funkcionáři) – stejné, jako dosud.

Pro ZMR (zaměstnání malého rozsahu): ZP provádět vždy, SP neprovádět do 3 000,-, daněno srážkovou daní, pokud nepodepsal Prohlášení k dani, pouze do limitu 2 500,- (2 499,-). Nad 2 500,- již zálohová daň.

Redukční hranice pro výpočet nemocenských náhrad:
1. hodinová redukční hranice                   190,75 Kč
2. hodinová redukční hranice                   286,13 Kč
3. hodinová redukční hranice                   572,25 Kč

Jiné:

Tiskopisy a datové výstupy se nemění, resp. mění se v podstatě pouze jejich evid.číslo. Byly upraveny následující sestavy:

- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor č.27 (Program->Mzdy a personalistika->Sestavy->Daně->Potvrzení o zdaň příjmech)

 • - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.26 (Program->Mzdy a personalistika->Sestavy->Mzdový list) - byla doplněna druhá strana (s nevyplněnými údaji)

 

A pro informaci ještě:

Od 1. ledna 2019 zavádí ČSSZ novou informační službu pro zaměstnavatele:
Prostřednictvím ePortálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončena. Tato nová služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ, tj. s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo přístupovými údaji datové schránky).

Od 1. 7. 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti. Poskytování náhrady mzdy nebo platu za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti již schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu, návrh však ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky. Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění. Připravuje se i opatření, aby zaměstnavatelé získali informaci o uznání dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců co nejdříve elektronickou cestou. Zaměstnavatelé by mohli využívat službu ePortálu ČSSZ, která jim poskytne údaje o evidované dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance včetně místa pobytu a doby vycházek.

 

Nebaví vás při práci s Kostkou opuštět práci na klávesnici a hledat myš? Používejte Klávesové zkratky.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár JANUÁR 2018

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář LEDEN 2019

Viac článkov...

AKTUALITY

Prev Next

24 Apr 2019

Prodejní ceny v jiné měně, bez přepočtu kursem dokladu

Do sekce návody jsme pro vás přidali článek popisující možnosti nastavení práce s prodejní cenou v různých měnách. více


16 Apr 2019

Chcete rychle obchodovat, máte mobil, terminál i KOSTKU?

    Chcete rychle prodat a máte mobil? V době internetu je to hračka, přijďte se podívat jak je to snadné!   Seznámíme vás s prodejem z mobilu, terminálem, CRM-kostka, spojením s PPL a QR kódy a t... více


12 Apr 2019

Další výrobní moduly

V těchto dnech jsou předávány další dva moduly pro výrobu s návazností na I.S. KOSTKA Pro. Jeden je určen pro strojírenskou výrobu, druhý je používán při výrobě dřevěných podlah. více


03 Apr 2019

Daňový balíček a další změny

Od 1.4.2019 vchází v platnost tzv. daňový balíček pod č. 80/2019 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 27. března 2019.  Např. tyto změny v DPH: - Snížení sazby daně z přidané hodnoty u vybraných sl... více


20 Mar 2019

(ČR) Jak zapsat do KOSTKY došlý daňový doklad, ze kterého nárokujeme DPH až po roce?

  Do sekce NÁVODY -> ÚČETNICTVÍ jsme pro vás přidali článek s návodem "Jak zapsat do KOSTKY došlý daňový doklad, ze kterého nárokujeme DPH až po roce?" více


19 Mar 2019

Skončí podpora pro MS SQL 2008(R2)

Další verze Microsoft SQL Serveru letos ztratí veškerou podporu ze strany Microsoftu: jedná se o MS SQL 2008 a 2008R2. Ukončení i extended podpory ze strany Microsoftu sice neznamená, že IS KOSTKA vám... více


18 Mar 2019

eKasa

Od 1.4.2019 jsou povinny nově vzniklé firmy na Slovensku registrovat přijaté platby prostřednictvím Elektronické registrační pokladny - eKasa. Pro ostatní firmy je závazný začátek 1.7.2019.  IS Kostka... více


05 Mar 2019

(SR) Definice přiznání k DPH a reverse charge

Protože se objevil dotaz, kde se má objevil položka s kódem DPH N v definici DPH, zveřejnili jsme k tomu návod v části účetnictví. více


04 Mar 2019

Upgrade 7.158 (SR)

Dňa 4.3.2019 bol daný k dispozícii upgrade 7.158, ktorého jedinou novinkou je spracovanie "Ročného hlásenia", teda HLÁSENIE  o výčtování dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2018. Je hot... více


28 Feb 2019

(ČR) Daňový kalendář BŘEZEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář BŘEZEN 2019 více