NAVRCHOLU.cz
(SR) Novinky v mzdách 2019

V mzdovej agende vykoná potrebné zmeny hodnôt a výpočtov upgrade na verziu 7.7.156. Prinášame tu stručný popis zmien. Odporúčame prečítať si novely zákonov (napr. www.zakonypreludi.sk), lebo niektoré novinky sú podmienené splnením radu podmienok.

 

Minimálna mzda:

Minimálna mzda sa pre rok 2019 zvyšuje na 520 eur mesačne (2,989 eur hodinovo). Životné minimum fyzickej osoby je 205,07 eur mesačne.

Dane:

Mení sa hranica, od ktorej sa daní vyššou (25%) sadzbou: mesačne táto hranica je 3 021,37 eur, pri ročnom zúčtovaní to bude 36 256,38 eur.

Nezdaniteľná časť príjmov za poplatníka sa mení na 328,11 eur/mes. Ročne to bude max. 3 937,35 eur (znižuje sa dynamicky až k nule podľa výše základu.)

Nový odpočet zo základu dane (použije sa pri Ročnom zúčtovaní dane, už aj za rok 2018): príspevok na kúpeľnú starostlivosť (pre zamestnanca max 50 eur/rok, pre rodinných príslušníkov max. 50 eur/rok za každého z nich).

Pri Ročnom zúčtovaní daní (už aj za rok 2018) je možné uplatniť nový daňový bonus za zaplatené úroky z pôžičiek na bývanie (max. 50%, najviac 400 eur ročne).

Od 1.1.2019 je mesačná výška daňového bonusu na dieťa 22,17 eur (ročná výška 266,04 eur) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Od 1.4.2019 sa zvyšuje suma daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 (a poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku). (IS KOSTKA už toto zvýšenie má v sebe automaticky zabudované.)

Zdravotné a sociálne poistenia:

Pre rok 2019 sa mení iba maximálny vymeriavací základ pre všetky sociálne poistenia (okrem úrazového) na 6678 eur. Sadzba úrazového poistenia sa zjednocuje na 0,8% .

Formuláre, zostavy a dátové výstupy:

Menia sa:

  • - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane->Potvrdenie o zdan. príjmoch)
  • - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za závislej činnosti...(Program->Mzdy a personalistika->Ročné zúčtovanie)
  • - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo záv.činn....(Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Mesačné hlásenie na DÚ rozpis)
  • - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých... (Program->Mzdy a personalistika->Zostavy->Dane ->Ročné hlásenie na DÚ sumár, dtto rozpis)
  • - Mesačný výkaz poistného a príspevkov (Program->Mzdy a personalistika ->Zostavy->Sociálne poistenie ->Odvod sociálneho poistenia)

V čase uzávierky úprav do tejto verzie neboli ešte k dispozícii ani elektronické formuláre ani nové verzie XML šablón pre dátové zásielky. Dodáme ich akonáhle to bude možné.

Štatistika Trexima:

Doplnené ďalšie údaje, mi. o nadčasoch v sobotu, nedeľu, sviatkoch a v noci.

Iné:

Zavedené pre rok 2019 budú nové mzdové zložky:

3815 - Odmena počas dovoleniek (do limitu) - po prvýkrát možné použiť v 06/2019
3805 - Odmena počas dovoleniek (nad limit)
3816 - Odmena počas vianočných sviatkov (do limitu) - po prvýkrát v 12/2019
3806 - Odmena počas vianočných sviatkov (nad limit)
3817 - Príspevok na rekreáciu (do limitu)
3807 - Príspevok na rekreáciu (nad limit)
7353 - Zúčtovanie bonusu na úroky - použije sa už pri RZD za 2018

 

Pokyny pre ročné zúčtovanie dane za 2018:

V RZD za rok 2018 pribudli nové údaje:
- zníženie daň. základu na kúpeľnú starostlivosť (osobitne vyplňte čiastku na zamestnanca samého a na rodinných príslušníkov – po 50 eur max. na každého),
- daňový bonus na úroky na bývanie (čiastka nárokovaná zamestnancom v max. prípustnej výške).

V mesiaci, v ktorom vykonáte zamestnancovi (ak o to požiadal) ročné zúčtovanie dane, použite tlačidlo „Previesť do pohľadávok/záväzkov“ v okne RZD. Tým sa rozdielové zložky presunú do P/Z (v okne Spracovanie mzdy). Ak v danom mesiaci napokon spustíte spracovanie mzdy, tieto zložky sa automaticky presunú do zložiek na spracovanie; tieto vstupné zložky ponechajte ako súčasť spracovania, aj keď môžu mať nulové čiastky. Toto je dôležité pre to, aby program vedel správne vykázať mzdové obdobie, v ktorom k vykonaniu RZD došlo.

AKTUALITY

Prev Next

18 Feb 2019

(SR) Zákon o používání elektronické registrační pokladny (eKasa)

Na základě novelizace zákona o používání elektronických registračních pokladen připravujeme ve spolupráci se společností VAROS TRADE, s.r.o. napojení IS KOSTKA Pro SB na fiskální tiskárny eFT4000 a FT... více


15 Feb 2019

Masačné hlasenie 2019 - oprava (SR)

V xml výkazu Měsíčního hlášení 2019 (Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti...) byla nalezena chyba při výpočtu řádku A - možná chyba znaménka. Údaje (a následný výpo... více


14 Feb 2019

Tisk mzdového listu

  Přidali jsme pro vás do sekce "návody - návody mzdy" článek o tom, jak dostaneme do mzdového listu i tisk benefitu zaměstnavatele - příspěvek na stravenky. více


12 Feb 2019

Upgrade 7.157

Od 12.2.2019 je k dispozici upgrade 7.157, který je důležitý především pro firmy ze SR, protože obsahuje XML šablonu pro odesílání Měsíčního výkazu na daň.úřad. Dále obsahuje objednané úpravy. Přehle... více


07 Feb 2019

(ČR) Seminář – Zjednodušení práce s IS KOSTKA

   Zjednodušení práce s IS KOSTKA  Předmětem tohoto semináře je maximální usnadnění a zpříjemnění  práce s IS KOSTKA. Detailně si předvedeme moduly, které Vám ušetří mnoho práce.   Program seminář... více


04 Feb 2019

SR-mesačné a ročné hlasenie

Mesačné hlásenie (Prehľad o zrazených a odveených preddavkouch na daň z prijmov zo závislej činnosti...) máme připraveno a je k dispozici. Rádi bychom jej dali do dalšího upgrade společně s ročním hlá... více


03 Feb 2019

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Tak jako každým rokem, musíme podat pár daňových přiznání za rok 2018. Podívejme se spolu na to, jaká to jsou a jaké máme lhůty pro jednotlivá podání:   31.01.2019daň silniční daňové přiznání ... více


02 Feb 2019

(ČR) Daňový kalendář ÚNOR 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář ÚNOR 2019 více


02 Feb 2019

(SR) Daňový kalendář FEBRUÁR 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár FEBRUÁR 2019   více


31 Jan 2019

Doplnění partnera

Nebaví vás doplňovat obchodního partnera ručně? Používejte tlačítko ARES. více