NAVRCHOLU.cz
(SR) Daňový kalendář JANUÁR 2019

 

04.01.2019
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení ročné 

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, správcovi dane o začatí poberania nepeňažných plnení ročné

 

do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnosti

 • Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní po dni výplaty


04.01.2019
Odvody

 • Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach  

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie dodatočného hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse,


do troch pracovných dní od platby odvodu
Odvody

 • Podanie písomného oznámenia platiteľa odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa § 68a zákona o poisťovníctve DÚ VDS Bratislava


04.01.2019
Daň zo závislej činnosti

 • Podanie opravného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti 

Odvody

 • Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Odvody

 • Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona

Odvody

 • Podanie písomného oznámenia na daňový úrad na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode  ročné


15.01.2019
Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačné

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačné

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, správcovi dane o začatí poberania nepeňažných plnení od "držiteľa" podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov ročné  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane, o začatí poberania nepeňažných plnení od "držiteľa" podľa § 43 ods. 18 zákona o dani z príjmov ročné


20.01.2019
Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu MOSS a zaplatenie dane štvrťročné


25.01.2019
Odvody

 • Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad  štvrťročné  

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie dane štvrťročné  

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane mesačné 

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac mesačné

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac mesačné  

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok štvrťročné 

Daň z pridanej hodnoty

 • Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok  štvrťročné


31.01.2019
Daň zo závislej činnosti

 • Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné  

Daň zo závislej činnosti

 • Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac mesačné  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2018 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov  ročné  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane ročné  

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane ročné 

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov  ročné 

Odvody

 • Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2018 ročné 

Daň z motorových vozidiel

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné 

Daň z motorových vozidiel

 • Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z. ročné

Odvody

 • Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach  mesačné

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia za rok 2018 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov  ročné

Daň z príjmu právnickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 eur mesačné 

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov  ročné  

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 eur mesačné

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2018 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov ročné 

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2018 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov  ročné 

Daň z príjmu fyzickej osoby

 • Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane ročné

 

AKTUALITY

Prev Next

18 Nov 2019

Nové nastaveni okna ceny

Nové nastavení okna ceny (dolarovky) naleznete zde. více


06 Nov 2019

(SR) Fiskálny modul pre eKASA otestovaný

(SR) Overili sme, že komunikácia IS KOSTKA s fiskálnym zariadením eFT4000B (VAROS Technology) je funkčná, tlačí a registruje bločky so všetkými náležitosťami. Ak ešte nemáte dohodnutý termín inštaláci... více


02 Nov 2019

(ČR) Daňový kalendář LISTOPAD 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář LISTOPAD 2019 více


02 Nov 2019

(SR) Daňový kalendář NOVEMBER 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár NOVEMBER 2019   více


23 Okt 2019

Jak opravit tisk ve verzi 7.166

Pokud některý tiskový výstup ve verzi 7.166 vypadá špatně, například z dvouřádkového tisku se ukazuje jen první řádek nebo se v ODF špatně tiskne sazba DPH, je to možné opravit tak, že při tisku zatrh... více


18 Okt 2019

Zaokrouhlení a DPH - Zákon 235/2004 Sb. paragraf 37

Tento článek se snaží dát odpověď na otázky uživatelů ohledně změn přijatých pod souhrnným názvem „Daňový balíček 2019“. Dotazy jsou ohledně změny v zákoně č. 235/2004 Sb., kdy dochází ke změnám v § 3... více


10 Okt 2019

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb – EET

Do sekce Návody Finance byl přidán nový článek Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb – EET více


30 Sep 2019

(ČR) Pojistné na sociální pojištění po novele zákona

Od července 2019 se snížil odvod pojistného na sociální pojištění za firmu, a to z 25% na 24,8%. Odvod pojistného za zaměstnance zůstal stejný, ve výši 6,5%. Většina z nás již dlouho používá k zasílán... více


30 Sep 2019

(ČR) Daňový kalendář ŘÍJEN 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář ŘÍJEN 2019 více


30 Sep 2019

(SR) Daňový kalendář OKTÓBER 2019

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendár OKTÓBER 2019   více