Jak vyplnit docházku při zpracování mezd, pokud má zaměstnanec nařízenou karanténu.


Pokud má zaměstnanec nařízenou karanténu, není nutně povinnost nepracovat. Pokud se zaměstnanec cítí zdráv a má podmínky pro práci z domova, může tuto vykonávat, samozřejmě po dohodě se zaměstnavatelem, a v tomto případě mu nenáleží náhrada mzdy, posléze nemocenská, ale pobírá normální výplatu.

Pokud podmínky pro práci z domova nejsou, náleží zaměstnanci, který je nuceně v karanténě, náhrada mzdy podle zákoníku práce, tzn.ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku po dobu prvních 14 dnů, a pokud se zaměstnanec nevrátí do práce, pak má od 15. dne nárok na nemocenské (§ 192 zákoníku práce).

V programu IS KOSTKA tomuto zaměstnanci vyplníme při zapisování docházky stejné mzdové složky jako když vyplňujeme běžnou pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Tedy jako první zvolíme mzdovou složku 5410 Náhrada za doč.prac.nesch. (hrazeno firmou, I.), zapíšeme Z jako začátek, vyplníme číslo vzniklé pracovní neschopnosti a pak už jenom zapíšeme K (konec), popř. P (pokračování). Program sám už doplní další mzdové složky 5411 a po 14 dnech mzdovou složku 6100. Ani v tomto případě nesmíme zapomenout po 14 dnech odeslat pokračování karantény na OSSZ, spolu s přílohou k žádosti o dávku,
Nařízení karantény nebylo původně součástí programu e-neschopenky, ale v souvislosti mimořádnými opatřeními, které se nastavují v současné době, se i nařízení karantény vyřizuje pomocí e-neschopenky a v tom případě by vám měla přijít notifikace od ČSSZ.