V této podivné době bylo mnoho firem nuceno přijmout nepopulární opatření, které mělo za důsledek uzavření provozu a nedobrovolné absence spousty zaměstnanců. Všichni jsme se už nejspíš shodli na tom, že zaměstnancům, kterým nemůžeme přidělovat mzdu, musíme i tak vyplácet náhradu mzdy - a ať už zvolíme jakoukoliv její výši, nesmíme vyplácet méně, jak 60% průměrné mzdy. Jak toho docílit v KOSTCE?

Nejprve se přesvědčíme, zda máme všichni připravenou mzdovou složku Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Mzdová složka se vytváří ze stejnojmenné skupiny mzdových složek, č.skupiny 53. Vytvořená mzdová složka tedy bude mít číslo složky, např. 5300.

Návod na vytvoření nové mzdové složky: Otevřeme si seznam mzdových složek (program -> mzdy a personalistika -> číselníky -> mzdové složky). Pokud mzdovou složku 53XX nenajdeme, zvolíme z horní lišty volbu "nový doklad" vybereme z rolovacího seznamu na nové kartě mzdovou skupinu 53 a zapíšeme nové číslo mzdové skupiny (5300). Novou mzdovou složku si pojmenujeme. Zkontrolujeme atributy mzdové složky, která musí zvyšovat finanční příjem, započítává se do základů SP i ZP. Navíc složka eviduje datumy, pracovní dny, hodiny a částky. Do PPN se nezapočítává. Na složce použijeme vzorec, který pro 60% průměrné mzdy bude vypadat takto:

vst_HODINY_SLOŽKY*prp_PRŮMĚR_PPN*0.6

Potom zkontrolujeme, zda tuto mzdovou složku, č.5300, máme připravenou v číselníku pracovních kalendářů, a to ve všech, které používáme. Typ doby v číselníku je 11 - Překážky firmy a typ dne je pracovní den.
Máme-li všechno připraveno, zvolíme tuto připravenou mzdovou složku při zpracování docházky, jako náhradu neodpracované doby. Můžeme zvolit Z jako začátek a K jako konec, nejspíš ale budeme potřebovat na konci měsíce písmeno P jako pokračování do dalšího měsíce. Nezapomeňte si nově použitou mzdovou složku přidat do účtovacích předpisů mezd!
Na závěr si dovolím malé upozornění: nezapomínejte na to, že zkrácený název mzdové složky je ten název, který se tiskne na výplatním lístku. Zvolte ho tedy srozumitelně.