Ze zprávy sociální pojištťovny:

Po novele zákona od 27. 3. 2020 – teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav):

I Ošetrovné.
Poistenec má nárok na ošetrovné,
ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku) alebo...
ak sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky,...

 

II Nemocenské.
Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% DVZ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

 

Jak zapsat takovou nemocenskou do mezd v systému KOSTKA Pro?

V části docházka použijte hned pro první den složku 14:

 

 

Ashampoo Snap 2020.03.31 12h15m19s 028

Vyplňte číslo neschopenky (tlačítko poznámka) a dejte OK.

 

Odsouhlaste hlášení:


Ashampoo Snap 2020.03.31 12h15m58s 029

 

Při zpracování mezd se pak ve vstupních složkách objeví složka 6100:

 

 Ashampoo Snap 2020.03.31 13h54m49s 032

 

Pokud docházku nepoužíváte, zapište složku 6100 přímo do vstupních složek.