Mnozí z nás se jistě zaradovali, že byla schválena novela, která umožňuje zaměstnavatelům od ledna 2021 používat stravenkový paušál. Co to vlastně znamená a co pro to musíme udělat:
Stravenkový paušál je benefit od zaměstnavatele = příspěvek na stravu zaměstnancům. Nejprve ho lze použít pro výplaty za LEDEN 2021, a protože se vyplácí podle počtu odpracovaných dnů, reálně ho zaměstnanci dostanou až v měsíci únoru. Náleží za každý odpracovaný den, kdy zaměstnanec strávil na pracovišti alespoň 3 hodiny, nenáleží za den, ve kterém má zaměstnanec nárok na stravné za pracovní cestu.


Stravenkový paušál je na straně zaměstnance osvobozen od platby daně z příjmů a ani nevstupuje do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný výdaj. To vše ale pouze v tom případě, že příspěvek nebude přesahovat výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, což pro rok 2021 činí maximální příspěvek na jedno jídlo ve výši 75,60 Kč. Vše, co bude poskytnuto nad tento rámec, bude zdanitelným příjmem na straně zaměstnance a daňově neuznatelným nákladem na straně zaměstnavatele.
Pozor na situaci, kdy přecházíte na stravenkový paušál z benefitu poskytování stravenek, aby se vám nesešly oba benefity v jednom měsíci. Potom lze všechna osvobození uplatnit pouze na jeden z nich.
V IS KOSTKA Pro si pro stravenkový paušál vytvořte mzdovou složku, pro kterou použijte mzdovou skupinu 381. Složku si vytvořte sami (381x), nebo zavolejte na podporu HotLine, kde vám s tím rádi pomohou. Mzdová skupina nově eviduje také dny, takže je možné na vytvořené složce použít vzorec, který vám bude počítat dny zapisované vstupní složky a částku paušálu, kterou jste si zvolili svým zaměstnancům na jedno jídlo přispět. (např. vst_DNY_SLOŽKY*70)
Použijeme-li pro výpočet mezd novou mzdovou složku, musíme pro ni také nadefinovat účtovací předpis. Stravenkový paušál do limitu (daňově uznatelný) zaúčtujeme na účty MD 527.xxx/331.xxx, samotnou výplatu pak na MD 331.xxx/221. xxx. Vše, co budete poskytovat nad limit, zaúčtujte na MD 528.xxx/331.xxx. Zároveň pro částku, která přesahuje horní hranici osvobozeného příspěvku, musíte použít mzdovou složku vstupující do základu daně zaměstnance i do obou vyměřovacích základů pro pojistné.
Pokud se rozhodnete zůstat u původních stravenek, anebo poskytujete zaměstnancům stravování sami, nepotřebujete v programu nic měnit. Vše zůstává při starém.