Pracovníkovi, který je vedoucím na letním táboře náleží náhrada mzdy. ČSSZ tento případ na svých stránkách srozumitelně vysvětluje, a to i s příklady. Je to k nalezení na stránce: https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy
Částka, kterou může za týden zaměstnanec dostat 34 611Kč. Týden neznamená pouze 5 nebo 7 dní za sebou, ale může si ho klidně vyčerpat po jednotlivých dnech třeba v průběhu celého roku. Nárok je na 7 (sedm) dnů, záleží na tom jaké má směny a také na tom, jak si zaměstnanec určí to volno vyčerpat. Takže vlastně můžete ČSSZ podávat k refundaci po sedm měsíců vždy jeden den, v součtu nesmíte překročit částku 34 611 Kč.


Těžko tedy určit nějaký vzorec, který by toto hlídal. Doporučuji vytvořit novou mzdovou složku "Náhrada mzdy při osobních překážkách-tábor", např. 5211, která ovšem bude mít stejný vzorec jako obyčejná složka "Náhrada mzdy při osobních překážkách", což je "vst_HODINY_SLOŽKY*prp_PRŮMĚR_PPN"
Pokud tuto složku použijete pouze pro dny jdoucí za sebou, pohlídejte si max. možnou částku, kterou můžete případně ve vstupech mezd přepsat ručně. Pokud budete složku používat v průběhu roku několikrát (u stejného zaměstnance), budete si v sestavě "vybrané mzdové složky" hlídat, kolik jste mu již vyplatili, aby součet nepřesáhl max. možnou částku.
Pokud má zaměstnanec průměr vyšší, než mu ČSSZ zrefunduje a chcete mu jej vyplatit, přidejte mu ten zbytek na složce 149x jako odměnu.
Na tiskopis od ČSSZ "Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež" vyplňte datum, výši náhrady mzdy a pojistné zaplacené zaměstnavatelem. Z částky, která je na mzdové složce 5211, vypočtěte pojistné na SP (24,8%) a pojistné na ZP (9%), toto zapíšete do kolonky a odešlete.