V důsledku novelizace prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 237/2022 Sb. stanoveny jsou od 20.8.2022 takto:

• 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
• 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
• 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V případě stravovacího paušálu je do 19.8.2022 částka 82,60 Kč Od 20.8.2022 je stravovací paušál osvobozen do částky 99,40 Kč.

V IS KOSTKA Pro si pro stravenkový paušál na vaší složce změnte hodnotu částky ve vzorci  (např. vst_DNY_SLOŽKY*90)

paušál