Budete-li někdy chtít změnit přihlašovací jméno uživatele, například z důvodu změny příjmení, nedoporučujeme přepisovat stávající profil uživatele, ale vytvořit nového uživatele a od toho stávajícího uživatele převzít práva.

Změnou přihlašovacího jména se totiž na SQL serveru z veškerých databází uživatel smaže a založí se nový, to znamená, že přijde i o veškerá přidělená práva, která měl nastavená. Tím, že uživateli nastavíte přístupová práva do IS KOSTKA v jedné databázi, sice budou svítit zelené semaforky i u práv v ostatních databázích, ale není tomu úplně tak. V těchto dalších databázích bude potřeba vypnout a zapnout přístup do databáze (semaforek natočit na červenou a pak na zelenou), a tím uživatel přijde o veškerá oprávnění, která měl nastavená. Proto je výhodnější práva jednoduše převzít.