Úhrady dokladů v systémech KOSTKA Pro je možné provádět v modulu Finance. Zde je možné pro úhradu dokladu využít jednu z možností Pokladna (POK), Bankovní účet (BAN) nebo Speciální úhrada (SPU). Z toho plyne, že v systému není možné prohlásit doklad za uhrazený, bez odpovídajících dokladů o úhradě.

Bankovní účet
Nejčastějším případem je úhrada dokladu obratem na bankovním účtu. Jedná se jak o doklady odběratelské, tak dodavatelské. Takže v případě dodavatelských dokladů, pouze vytvoření příkazu k úhradě, doklad neuhradí. Za úhradu se považuje až příslušný obrat na bankovním účtu. Nejzákladnějším způsobem je zápis obratů na bankovním účtu ručně v pravidelných intervalech. To je ale možné lehce nahradit automatickým načtením elektronických bankovních výpisů. Tento postup obsahuje i automatiku párování plateb k dokladům, kde je možné způsob párování upravit podle vlastních preferencí.

Pokladna
Pokladní doklad slouží k hotovostní úhradě dokladu. Lze ho lehce vytvořit nad příslušným dokladem tlačítkem v nástrojovém pruhu, kdy dojde k automatickému vytvoření kompletního podkladního dokladu. Zde je možný tisk pokladní stvrzenky. Pokud je v systému KOSTKA Pro využíván modul maloprodejna, dochází k vytváření pokladních dokladů hromadně, na základě denních uzávěrek.

Speciální úhrada
Všechny ostatní úhrady dokladů zvládne speciální úhrada. Jedná se zápočty dokladů, kurzové rozdíly, přeplatky/nedoplatky, atp. Speciální úhrady je také možné zapisovat ručně. Nebo vytvářet pomocí funkcí nabízených v modulu Finance.

 

Okruh speciálních úhrad je zvláštní tím, že nemá účtovací předpisy. Při účtování speciálních úhrad jsou použity účtovací předpisy hrazených dokladů.
V modulu Finance jsou nástroje, jak zjistit aktuální uhrazenost dokladů. A to jak dodavatelských, tak odběratelských. Nicméně i samotné doklady mají informaci o úhradě na záložce Přehled úhrad. Zde může být jedna nebo více úhrad různých okruhů. Do úhrady dokladu se započítají pouze realizované doklady o úhradě, je zde ale možnost započítat i doklady nerealizované. Modul pracuje s aktuálním stavem dokladů. Pokud je potřeba zjistit uhrazenost dokladů, jaká byla k určitému datumu, je možné použít uživatelské dotazy v modulu Finance. Zde je možné zadat datum platby do, což může být například konec roku.

V dalším pokračování článku si proberem úhrady dokladů podrobněji.