V rámci zapracování legislativy EU bylo od 1.1.2024 zavedeno právo na dovolenou pro pracovní poměry dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Zaměstnanci pracujícímu na dohodu tedy vzniká právo na dovolenou, za splnění následujících podmínek:
 
- Od začátku pracovního poměru oběhlo více než 28 kalendářních dní
- Zaměstnanec odpracoval alespoň 80hodin (20h týdně fiktivní pracovní doby * 4 týdny)
 
Výpočet nároku probíhá podle odpracovaných hodin podle výpočtu pomocí fiktivního týdenního pracovního úvazku 20h týdně. Celých týdnů(odp.hodiny/20)/52*std. dovolená týdnů*20h, zaokrouhleno na celé hodiny nahoru.
 
Nárok na dovolenou je posuzován vždy za kalendářní rok. Dále pak i podmínka na odpracování 4 týdnů. Pokud si zaměstnanec pracující na dohodu dovolenou nevybere, náleží mu při ukončení pracovního poměru její proplacení. Na přelomu roku, kdy není stávající dovolená vyčerpána, dochází k převodu do roku aktuálního.
 
Při zpracování dovolené u dohod se postupuje standardním způsobem, jako u jiných pracovních poměrů. Pomocí ručního zápisu nebo zapsáním docházky se vygenerují vstupní složky s čerpáním dovolené. Při samotném výpočtu mzdy jsou provedeny kontroly, zda zaměstnanci vznikl nárok na dovolenou a v případě, že ano, zda výše čerpání hodin dovolené nepřekračuje vypočtený nárok. V případě, zaměstnanec čerpá více hodin dovolené, než mu aktuálně náleží, je v protokolu o zpracování mzdy zobrazeno upozornění. Vzhledem k tomu, že čerpání dovolené je na dohodě nebo nařízení zaměstnavatele, tak čerpání dovolené není při výpočtu nijak zabráněno.
 
Pokud zaměstnanec pracující na dohodu čerpal dovolenou, náleží mu náhrada, ale hodiny dovolené se nezapočítávají se do limitu odpracované doby 300h.
Na rozdíl od standardního pracovního poměru je u dohod na začátku roku uvedeno jak nárok na dovolenou 0. Při každé měsíční uzávěrce je k pracovnímu poměru dopočítán nárok na čerpání dovolené. 
Nárok na dovolenou je možné zjistit v sestavách v modulu mzdy, čerpání dovolené.