Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá umožní otcom od 1. novembra 2022 čerpať 14 dní otcovskej dovolenky počas obdobia prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok.

 

V IS KOSTKA si môžete ručne založiť novú zložku 6010 Otcovská dovolenka, alebo si môžete stiahnuť skript a voľbou Program -> Správa systému -> Inštalácia skriptov zariadiť jeho vykonanie, ktoré vytvoria príslušný záznam automaticky.

 

Nová zložka sa prvýkrát uplatní pri výpočte miezd za november, teda v decembri 2022.
Ak budete vyplňovať túto udalosť do okna Dochádzka, použite udalosť č. 20 (Iné…) a doplňte zodpovedajúce číslo mzdovej zložky.

 

O dávku je potrebné žiadať sociálnu poisťovňu, žiadosť si môžete zobraziť, vytlačiť a vyplniť: otec dieťaťa vyplní časť A a dá potvrdiť svojmu zamestnávateľovi. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie.

V roce 2022 došlo k zásadním změnám v dani silniční.

 

Nejprve došlo ke zrušení povinnosti platit v roce 2022 zálohy na daň silniční. Počínaje rokem 2022 se daň silniční platí celá jednorázově, tedy za rok 2022 do konce ledna 2023.

 

V případě, že byla v roce 2022 záloha uhrazena, jedná se o přeplatek na dani, o jehož vrácení či převedení na jinou daň lze požádat, viz informace Finanční správy

Jak požádat o přeplatek na silniční dani | Novinky 2022 | Novinky | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)

 

Následně byla 8.6. vyhlášena zásadní novela č. 142/2022 Sb., změny mají zpětnou účinnost od 1.1.2022.

 

Nově jsou předmětem daně pouze nákladní vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4 s největší povolenou hmotností od 12 tun.

 

Podrobně viz informace Finanční správy

Informace k novele zákona o dani silniční | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Silniční daň | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 

Formulář daňového přiznání za rok 2022 se podstatně odlišuje od formuláře za rok 2021.

V současné době je zatím dostupná pouze PDF podoba 5407_19.pdf (financnisprava.cz) a vysvětlivky 5408_30.pdf (financnisprava.cz)

V následujícím upgradu ve verzi 7.7.199 bude začleněna úprava výpočtu odvodu sociálního pojištění do rezervního fondu. Jedná se o případ dohodáře (student, dochodce) s nepravidelným výdělkem, pokud si vydělal více než 200 € a je použit studentský limit. Odvod se počítá jen z části nad tento limit. Ukázka výpočtu mzdy v tabulce níže:

Odvody Zaměstnanec (dochôdca) Zamestnavatel
Do 200 € Nad 200 € Do 200 € Nad 200 €
Zdravotné poistenie - - - -
Sociálne poistenie SPOLU: 0,00% 4,00% 1,05% 19,80%
Nemocenské poistenie - - - -
Starobné poistenie - 4,00% - 14,00%
Invalidné poistenie - - - -
Poistenie v nezamestnannosti - - - -
Úrazové poistenie - - 0,80% 0,80%
Garančné poistenie - - 0,25% 0,25%
Rezervný fond solidarity - - - 4,75%

Poistenie na financovanie podporyv

čase skrátenej práce

- - - -

Nově si do seznamu POP/OBJ a NAB/ZAK můžete přidat částku celkem (bez DPH)

Celý článek naleznete zde.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář November 2022

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Listopad 2022

 

Jak jsme vás již informovali, od 1.10.2022 se zvýšila částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení (NNB) pro období do 31.12.2022. Toto zvýšení se promítne i do výpočtu exekucí, přesněji do výše nezabavitelné částky. Tentokrát ale nezabavitelná částka vzroste pouze o polovinu navýšení normativních nákladů.

 

Navýšení normativních nákladů bylo stanoveno na 4 500 Kč, do výpočtu nezabavitelné částky se tedy zahrne jen 2 250 Kč. Částka NNB se tak z původní hodnoty 7 935 Kč zvýšila na 10 185 Kč.

 

V IS KOSTKA si mzdové parametry platné od 1.10.2022 můžete založit ručně: vytvořte kopii aktuálního záznamu v okně s mzdovými parametry (Program -> Mzdy a personalistika -> Číselníky -> Mzdové parametry -> Ostatní legislativní parametry) a v poli Měs.nákl.na bydlení pro 1 osobu změňte částku z 7 935 Kč na 10 185 Kč. Nebo si můžete stáhnout skript a volbou Program -> Správa systému -> Instalace skriptů zařídit jeho provedení, které vytvoří příslušný záznam automaticky.

 

Nové mzdové parametry se poprvé uplatní při výpočtu mezd za říjen, tedy v listopadu 2022.

Nově si do seznamu PRI/VYD můžete přidat částku celkem (bez DPH)

Celý článek naleznete zde.

Pro rok 2022 činí průměrná mzda 38.911 Kč. Pro rok 2023 průměrná mzda podle parametrů vyhlášených v nařízení 290/2022 Sb. bude činit 40.324 Kč.

 

Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů - např. u OSVČ výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu. Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti), hranice progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob atd.

 

Ve mzdové agendě provede potřebné změny hodnot upgrade

 

Údaj Rok 2023 - nařízení 290/2022 Sb. Rok 2022 - nařízení 356/2021 Sb.
Všeobecný vyměřovací základ 38 294 Kč 36 119 Kč 
Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení 1,053 1,0773 
Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 40 324 Kč 38 911 Kč 
(38 294 x 1,0530) (36 119 x 1,0773) 
Maximální vyměřovací základ - pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro progresivní sazbu DPFO (48násobek průměrné mzdy) 1 935 552 Kč 1 867 728 Kč 
(48 x 40 324) (48 x 38 911) 
Pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h zákona o daních z příjmů, je definována 15 % sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy 161 296 Kč 155 644 Kč 
(4 x 40 324) (44 x 38 911) 
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 4 000 Kč 3 500 Kč 
(1/10 x 38 294 x 1,0530) (1/10 x 36 119 x 1,0773) 
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 944 Kč 2 841 Kč 
(29,2 % x 10 081 Kč) (29,2 % x 9 728 Kč) 
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ (13,5 % z 1/2 poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno na celé Kč nahoru) 2 722 Kč 2 627 Kč 
(13,5 % x 20 162 Kč) (13,5 % x 19 455,50 Kč) 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Október 2022

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Říjen 2022

Více článků...

AKTUALITY

Prev Next

02 Pro 2022

(SR) Otcovská dovolenka od 1.11.2022

  Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá umožní otcom od 1. novembra 2022 čerpať 14 dní otcovskej dovolenky počas obdobia prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa bez ohľadu na to, či ma... více


28 Lis 2022

(ČR) Změny v dani silniční 2022

V roce 2022 došlo k zásadním změnám v dani silniční.   Nejprve došlo ke zrušení povinnosti platit v roce 2022 zálohy na daň silniční. Počínaje rokem 2022 se daň silniční platí celá jednorázově, tedy... více


28 Lis 2022

(SR)Dohodáři s nepravidelným výdělkem nad 200 €

V následujícím upgradu ve verzi 7.7.199 bude začleněna úprava výpočtu odvodu sociálního pojištění do rezervního fondu. Jedná se o případ dohodáře (student, dochodce) s nepravidelným výdělkem, pokud si... více


11 Lis 2022

Částka celkem v seznamu dokladů POP/OBJ a NAB/ZAK

Nově si do seznamu POP/OBJ a NAB/ZAK můžete přidat částku celkem (bez DPH) Celý článek naleznete zde. více


10 Lis 2022

(SR) Daňový kalendář November 2022

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář November 2022 více


10 Lis 2022

(ČR) Daňový kalendář Listopad 2022

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Listopad 2022 více


04 Lis 2022

(ČR) Úprava pro mimořádné zvýšení NNB pro exekuce

  Jak jsme vás již informovali, od 1.10.2022 se zvýšila částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení (NNB) pro období do 31.12.2022. Toto zvýšení se promítne i do výpočtu exekucí, přesně... více


31 Říj 2022

Částka celkem v hlavičce PRI/VYD

Nově si do seznamu PRI/VYD můžete přidat částku celkem (bez DPH) Celý článek naleznete zde. více


18 Říj 2022

Průměrná mzda 2022 – 2023

Pro rok 2022 činí průměrná mzda 38.911 Kč. Pro rok 2023 průměrná mzda podle parametrů vyhlášených v nařízení 290/2022 Sb. bude činit 40.324 Kč.   Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parame... více


13 Říj 2022

(SR) Daňový kalendář Október 2022

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Október 2022 více