Na počátku roku 2021 je stále častěji slyšet slovo ISDOC v souvislosti s fakturací. O co vlastně jde?

 

ISDOC je zkratka z Information System DOCument a jedná se o dohodnutý formát pro výměnu dat mezi firmami, především o předávání faktur. Autory této dohody, normy, jsou význačné české IT firmy a existence začíná již v roce 2009. Autory této normy "štvalo", že papírové dokumenty na jedné straně vznikají na počítačích a na druhé straně jsou z papírů zase přepisovány do pčítačů, což je nejenom pracné a časově náročné a při přepisech zdrojem chyb. Přeci by se ty počítače mohly "nějak dohodnout". Cesta k použití v praxi ale byla dlouhá.

 

Systém KOSTKA Pro se k této normě přidal a již mnoho let nabízí nad vystavenými fakturami výstup ISDOC. Při otevřené ODF je možné stisknout tlačítko pro export Tlačítko pro exporta vybrat správnou šablonu XML souboru:
Výběr šablony pro export

(povšiměte si i dalších výstupů pro AUTO ŠKODA, PPL)

 

Po stisku OK se vytovří soubor ISDOC a ten můžete přiložit jako přílohu k emailu, který pošelete svému odběrateli.

 

 

 

Od dodavatelů vám určitě chodí faktury emailem ve formátu PDF a občas i ve formátu ISDOC. Nebo o tento formát můžete dodavatele často požádat. Takový soubor (nebo i ten vytvořený v KOSTKA Pro) si můžete prohlédnout v programu ISDOCReader Ikona programu, který si můžete zdarma na svou stanici stáhnout a nainstalovat. 

 

Náhled faktury v tomto programu vypadá třeba takto (kliknutím se obrázek zvětší):

kliknutím se obrázek zvětší v novém okně

 Povšimněte si, že systém v praxi využíváme.

 

Faktury ve formátu ISDOC je možné nahrát i do sysému KOSTKA Pro. Základní údaje jsou jasné a je možné je zpracovat a vytvořit novou DOF. Ve všech případech ale existují různé speciality, jak je co zapsáno a uloženo. Zvláštní kapitolou jsou pak položky, kde mohou být různě uložena sériová čísla, autorské odměny, příspěvky na elektrodopad a hlavné kódy zboží, přes které se položky DOF dají spárovat se skladovými kartami. Otázkou pak je, jak zapsat nové karty, co udělat s položkami služeb a vedlejších nákladů příjmu...

 

Proto systém importu ISDOC není vytvořen obecně a je vytvořen vždy speciálně pro vaše potřeby. Pokud byste měli o funkci importu zájem, pošlete nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  soubor  ISDOC od svého častého dodavatele a dohodneme se na dalším  postupu.

 

 

 

Do sekce Návody - Mzdy byl přidán článek Zmeny v sociálnych poisteniach (SR)

Po "Brexitu", kdy Spojené království s kódem země GB není členem EUTakto se označí že GB není členem, došlo z hlediska intrastatu ke změnám, které se tákají území Severního Irska. Toto území má pro intrastat kód XI. Pro tento účel je tedy třeba v KOSTKA Pro založit "stát" s tímto kódem:

Jak založit území Severního Irska 

Poznamenejme ještě, že existuje i kód XU, který nyní načí celé území Spojeného království bez Severního Irska, které se stalo vystoupením z EU třetí zemí. Tento kód se v systému Intrastat použije pouze pro označení státu původu.

Zdroj: intrastateu.com

 

 • 1. U elektronického podání měsíc navíc

Základní lhůta pro podání daňového přiznání sice zůstala pro letošek stejná, tedy do čtvrtka 1. dubna, přesto lze podat v některých případech přiznání o měsíc později. Díky loňské novele daňového řádu platí, že podnikatelé, kteří podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou do 3. května (lhůta pro případný doplatek daní se tím posouvá také na 3. května).

 • 2. Plnou moc netřeba předem doručovat na úřad

Od letošního roku se rovněž zjednodušilo podání podnikatelům, kteří využívají služeb daňového poradce a chtějí tak prodloužit lhůtu o další tři měsíce. Do konce loňského roku bylo nutné dát plnou moc konkrétnímu daňovému poradci a tu před uplynutím tříměsíční lhůty (zpravidla do začátku dubna) doručit na finanční úřad. To nově již předem není nutné a stačí, když daňový poradce prostě podá přiznání ve lhůtě tří měsíců po uplynutí základní lhůty a spolu s ním doručit i plnou moc. Kdo by tedy nestihl ani květnový termín s elektronickým podáním, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

 • 3. Povinné elektronické podání jen pro datovky ze zákona

Takže pořád platí povinnost pro firmy! S touto změnou souvisí i zmírnění pokut za nedodržení elektronické formy podání. Místo dřívějších 2000 Kč se nově platí 1000 Kč.

 • 4. Změny sankcí

Zvýšila se minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání z 200 Kč na 1000 Kč. Pokud tak penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí. U pozdního doplacení daně se zkrátla toleranční lhůta čtyř pracovních dnů, o které se šlo beztrestně opozdit, na 3 kalendářní dny. Kromě toho ale klesl úrok z prodlení, který platí při zpoždění poplatníci, a to o 6 p. b. Nově se totiž odvíjí od výše úroku z prodlení podle občanského zákoníku, která je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, + 8 procentních bodů.

 • 5. Online finanční úřad

Daňové přiznání půjde nově podat skrze online finanční úřad – MOJE daně.

 • 6. Změna lhůt u přehledů

Oba přehledy je třeba podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy podnikatelé mají podat daňové přiznání.

 • 7. Půl roku odpuštěné zálohy

Při vyplňování přehledů nezapomeňte na skutečnost, že na půl roku byly odpuštěny minimální zálohy. OSVČ hlavní tak musí za těchto 6 měsíců doplatit jen rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platil pouze minimální zálohy (2 544 Kč u sociálního a 2 352 Kč u zdravotního pojištění), bylo mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno. Kdo platil zálohy vyšší, doplatí po podání přehledu jen rozdíl.

celý článek naleznete ZDE (www.podnikatel.cz)

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Febuár 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Únor 2021

Upgrade 7.181: v distribuované verzi šablony pro xml výstup pro soubor přihlášky se chybně do údaje IČPV nahrálo 12 nul. Správně má být při přihlášce IČPV nevyplněno.

Opravená verze šablony je k dispozici ke stažení.

Po stažení šablonu nahraďte (opravte) dle návodu.

Upgrade 7.181 obsahuje upravenou definici přiznání k DPH platnou od roku 2021. Tuto definici je potřeba do KOSTKA Pro přidat. Definice, která je součástí upgrade, ale obsahuje chybu a proto je třeba nahrát novou definici zabalenou do formátu ZIP. Stáhněte si ji z adresy a rozbalte. Dále postupujte importem dle návodu.

 

V čem je PŘIZNÁNÍ K DPH pro rok 2021 nové oproti dosud používané?

 1. Obsah řádku "Služba, pri ktorej príjemca platí daň podľa § 69 ods.3 zákona" s údaji s čísly 11 a 12 byl přidán do řádku "Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa §69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona", do údajů s čísly 09 a 10.
 2. Přibyl nový řádek "Rozdiel v zaklade dane a v dani podľa §25a zákona (+-)" s čísly údajů 26 a 27. Jedná se částky z ODF nevymožitelných pohledávek. V KOSTKA pro označeny na straně B ODF.
  KDE TO JE NA ODF
 3. Přibyl nový řádek "Oprava odpočitanej dane podľa § 53b zákona (+-)" s číslem 29. Jedná se o částku z DOF na fakturách s označením také na straně B DOF
  Ashampoo Snap 2021.02.16 09h20m00s 019

 

Obsah hodnot pro údaje číslo 26, 27 a 29 NEJSOU v nové definici nastaveny, jsou jen pro ně připravena pole. Pro účtování těchto faktur, pokud se u vás ve firmě vyskytnou, je potřeba připravit zvláštní účtování, zvláštní analytické účty jak pro základy, tak pro daň. Bude šikovné na tyto faktury vytvořit novou dokladovou řadu.

Pak je třeba odkaz na obraty na tyto účty do definice přiznání přidat.

Při úpravách definice neměňte údaj Pořadí při tisku, dle něj se pak program orientuje při vytváření XML souboru pro odevzdání přiznání na finanční správu a pro tisk.

Do sekce Návody - Odbyt  byl přidán nový článek Recyklační příspěvek.

 

Myslíme na Vás i v těchto nelehkých dobách a snažíme se, abychom Vám co nejvíce zjednodušili, zpříjemnili Váš obchod a zároveň vylepšili Vaši pozici na trhu. V těchto dnech je takřka nezbytnost pro udržení se na trhu být online a provozovat eshop. Protože si tuto nutnost uvědomujeme, přicházíme s eshopem postaveným na řešení Prestashopu, který je komunikačně propojený s IS KOSTKA. Díky tomuto řešení je možné přenášet velké množství informací od skladových zásob, obrázků, přes vlastnosti a parametry produktů až po skladové pohyby do eshopu a to vše automaticky. Veškeré změny, které provedete v IS KOSTKA, jsou automaticky převedeny do Vašeho eshopu. Naopak, pokud na svém eshopu například produkt prodáte, tato změna se automaticky projeví i v IS KOSTKA. Nespornou výhodou Prestashopu je, že jej lze provozovat online, offline nebo zcela „beznákupově“ jako katalog. Tato flexibilita Vám jistě ušetří spoustu práce a času ve Vašem podnikání. Pokud Vás naše novinka zaujala, neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou ukázku. Těšíme se na Vás.

 

Rozšířili jsme pro vás nadstavbový modul Skonto faktur; modul je určen pro hromadné vyhotovení dobropisů k vystaveným fakturám.


Dosud bylo možné generovat dobropisy jen k plně uhrazeným odběratelským fakturám, pokud byly uhrazeny včas. Výše částky dobropisu závisí na tom, kolik dnů před datem splatnosti byla úhrada provedena. Částka dobropisu se počítá z celkové částky faktury procentem, které těmto fakturám přidělíte.

Nyní je možné generovat dobropisy i k částečně uhrazeným fakturám, jejichž neuhrazená částka nepřesahuje zadané procento z původní částky faktury. Dobropisy budou vytvořeny na celou částku nedoplatku.

 

Obě varianty je možné kombinovat; při generování dobropisů si zvolíte, pro které faktury mají být dobropisy vytvořeny – pro uhrazené faktury dle zadaného procenta, pro neuhrazené faktury z rozdílové částky.

 

Podrobnosti najdete v dokumentaci na webu.

Bližší informace podá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Více článků...

AKTUALITY

Prev Next

05 Bře 2021

(ČR) Co je to a jak použít ISDOC

Na počátku roku 2021 je stále častěji slyšet slovo ISDOC v souvislosti s fakturací. O co vlastně jde?   ISDOC je zkratka z Information System DOCument a jedná se o dohodnutý formát pro výměnu dat me... více


05 Bře 2021

Zmeny v sociálnych poisteniach (SR)

Do sekce Návody - Mzdy byl přidán článek Zmeny v sociálnych poisteniach (SR) více


05 Bře 2021

Severní Irsko a INTRASTAT

Po "Brexitu", kdy Spojené království s kódem země GB není členem EU, došlo z hlediska intrastatu ke změnám, které se tákají území Severního Irska. Toto území má pro intrastat kód XI. Pro tento účel je... více


05 Bře 2021

Online seminář – Jak si zjednodušit prodej v systému KOSTKA?

   Jak si zjednodušit prodej v systému KOSTKA? Předmětem tohoto online semináře je maximální usnadnění a zpříjemnění  prodeje s IS KOSTKA. Detailně si předvedeme moduly i NOVINKY 2020, které Vám uše... více


22 Úno 2021

Novinky pro daňová přiznání za rok 2020

  1. U elektronického podání měsíc navíc Základní lhůta pro podání daňového přiznání sice zůstala pro letošek stejná, tedy do čtvrtka 1. dubna, přesto lze podat v některých případech přiznání o ... více


17 Úno 2021

(SR) Daňový kalendář Február 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Febuár 2021         více


17 Úno 2021

(ČR) Daňový kalendář Únor 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2021 více


16 Úno 2021

(SR) RLFO - oprava přihlášky

Upgrade 7.181: v distribuované verzi šablony pro xml výstup pro soubor přihlášky se chybně do údaje IČPV nahrálo 12 nul. Správně má být při přihlášce IČPV nevyplněno. Opravená verze šablony je k disp... více


16 Úno 2021

(SR) úprava definice přiznání k DPH

Upgrade 7.181 obsahuje upravenou definici přiznání k DPH platnou od roku 2021. Tuto definici je potřeba do KOSTKA Pro přidat. Definice, která je součástí upgrade, ale obsahuje chybu a proto je třeba n... více


08 Úno 2021

Recyklační příspěvek

Do sekce Návody - Odbyt  byl přidán nový článek Recyklační příspěvek. více