Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak je popsáno v novinkách upgrade 7.7.170.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Február 2020

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, ponechte zatím příznak členství v EU pro Velkou Británii zaškrtnut.

Číselník států s Velkou Britanii - členství v EU

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční hodnota je 272,64. Opravu můžete provést buď opravou (odsouhlaste varovná hlášení) nebo spuštěním skriptu. Tento skript pouštějte až po provedení upgrade 7.170.

 

Skript je k dispozici zde: D65OpravaBonusuDite2020.sql. Spusťe jej v každé firmě, kterou zpracováváte dle návodu.

 
Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas?
 
31.01.2020
daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2019
daň z nemovitých věcí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
 
17.02.2020
daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
 
02.03.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
20.03.2020
daň z příjmů
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
01.04.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
20.04.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
30.06.2020
Oznámení CRS (GATCA)
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
01.07.2020
daň z příjmů
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 
30.09.2020
daň z přidané hodnoty
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 
20.10.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
 .. a nyní něco k zálohám z ročních přiznání:
16.03.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.04.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
 
01.06.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
15.06.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 
15.07.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
 
31.08.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.09.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.10.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
 
30.11.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.12.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční
 • záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokálne nastaviť spôsob výpočtu čiastok odpisov.

Rovnaké nastavenie je umožnené aj v účtovných odpisoch: ak máte v interných účtovných predpisoch ustanovené, že ich vykonávate v rovnakej výške ako daňové, je dôležité, aby výpočet bol zhodný s daňovými odpismi.

Pozor: Toto nastavenie je lokálne, teda: každý užívateľ má toto nastavenie podľa svojho!
Ako budete postupovať pri práci s majetkami v IS KOSTKA:

- Predo všetkým: všetky operácie s majetkom, týkajúce sa ešte účtovného roku 2019, vykonajte s nastavením platným pre rok 2019 - teda so zaokrúhlením na celé eurá nahor. Nevykonávajte ešte odpisy ani zmeny v roku 2020.

- Po dokončení týchto prác prenastavte zaokrúhlenie na eurocenty aritmeticky a u všetkých majetkov, ktoré ešte treba odpisovať, vykonajte Prepočet odpisového plánu (od r. 2020)

- Až napokon (po prepočte) vykonávajte odpisovanie a zmeny, týkajúce sa roku 2020. 

 

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:
1)    V žádosti o DNP se nově vyplňuje způsob výplaty DNP. Jsou možné tyto volby:
- Na b. účet v ČR
- Na b. účet v cizině
- Poštovní poukázko do ČR
- V hotovosti

Jak vyplatit dávky

 

2)    Novou volbou je Ukončení pracovní neschopnosti (Program -> Mzdy -> Ukončení PN)
dnp2

 

U obou částí je upravena nová tisková sestava a také výstup do XML souboru, který se nahrává do rozhraní ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele)

Zpracování hlášení o pracovní neschopnosti, které posílá správa soc.pojištění a o které můžete požádat na https://eportal.cssz.cz/web/portal/zasilani-informaci-pn, se zpracování v IS KOSTKA  netýká. To je důležité jako avízo pro vás, že pracovník nepřijde do práce.

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Leden 2020

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár Január 2020

 

Do sekce Návody->Odbyt byl přidán článek Přepočet skladu

Více článků...

AKTUALITY

Prev Next

18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Úno 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Úno 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Úno 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Led 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Led 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Led 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Led 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Led 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Led 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více