Základní cíl modulu

Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební morálku. Bude jim moci být nastavena speciální úhrada a splatnost, poté když uživatel KOSTKA Pro SB založí ODF a vyplní partnera, systém se nejprve podívá, jestli partner není uveden jako aktivní v součanosti v BlackListu a jestliže je, budou na faktuře (či jiném odbytovém dokladu) uvedeny údaje druh úhrady a splatnost podle předvolby, nalezené v záznamu z tabulky BlackList. Tato funkcionalita se uplatní také tehdy, pokud faktura (či jiný doklad) vznikne jako výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad (např. faktura vznikne ze zakázky).

Spuštění

Z menu zvolte Uživatelský modul->Černá listina

Popis formuláře

alt

 

Formulář je standardní, pro vložení nového záznamu do BlackListu je nutno stisknout v uživatelském nástrojovém pruhu tlačítko Nový záznam. Poté vyplňte Název firmy, která se má ocitnout v BlackListu. Dále uveďte druh úhrady, který se objeví na faktuře při vyplnění odběratele z BlackListu. Údaj Splatnost faktury (dnů) určuje, jaké datum splatnosti se na fakturu vyplní. V případě existence odběratele v BlackListu se jako datum splatnosti faktury doplní datum o tolik dnů vyšší než aktuální datum, kolik je uvedeno v údaji Splatnost faktury (dnů).

Platnost záznamu v tabulce BlackList můžete omezit údaji Platí od a Platí do; přitom údaj Platí do musíte vyplnit (ale můžete vyplnit i například 31.12.2050 ve smyslu „navždy"). Když pak systém dohledává při vyplňování odběratele faktury v BlackListu, vezme v potaz jen ty záznamy pro daného partnera, které jsou nestornované a zároveň vyhovují

pravidlu, že aktuální datum se nachází v intervalu Platí od až Platí do záznamu.

Uživatel KOSTKA Pro SB zde může uvést i poznámku, která bude zobrazena při tvorbě faktury při vyplňování odběratele.

Parametry BlackListu

Když stisknete tlačítko na detailu formuláře, zobrazí se parametry BlackListu.

alt

 

Vždy, když budete zadávat nový záznam v tabulce, systém předvyplní druh úhrady pro daného partnera právě údajem z parametrů Běžný druh úhrady, analogicky pro údaj Splatnost faktury (dnů).

Údaj Automatické stornování po uplynutí platnosti funguje tak, že systém automaticky z tabulky BlackList odstraňuje (stornuje) záznamy, jejichž interval platnosti již uplynul.

Údaj Používat modul BlackList určuje, zda se bude ve faktuře modul používat. Toto nastavení slouží k tomu, že je možno (např. dočasně) funkcionalitu modulu vypnout.

Zaškrtněte, na kterých dokladech bude tato funkce aktivní (v obrázku je nastaveno, že na zakázkách a odběratelských fakturách); na jiných než zaškrtnutých dokladech nebude kladeno žádné omezení.

Fungování modulu v praxi

Otevřeme si formulář odběratelské faktury, zde vyplníme partnera (v příkladu z obrázku: „Zahradník, a.s."), kterého jsme uvedli s platným intervalem v BlackListu.

Po výběru odběratele se objeví následující hlášení:

alt

 

Tato hláška uvádí poznámku uvedenou v záznamu BlackListu, který se v tabulce vyhledal: vyhledává se podle aktuálního datumu a odběratele ve všech nestornovaných záznamech (poznámka: záznamů může být i více: např. více intervalů do budoucnosti, při sezónním nepravidelném placení u některých odběratelů). Program vždy vybere aktuální právě platný záznam. Z něj zobrazí poznámku (v našem příkladu se jedná o text „Pro zhoršení ...") a na fakturu (doklad) doplní druh úhrady podle nastavení (v našem příkladu na Hotově) a analogicky upraví i datum splatnosti. Kdybyste chtěli zavést systém kupříkladu jemněji členěných podmínek vydávání na fakturu (např. 3 kategorie podle splatnosti faktury), můžete založit 3 další druhy úhrad a tyto uvádět u partnerů do BlackListu s různými časovými úseky, kreré ve dnech oddělují datum vystavení od data splatnosti, které se automaticky doplní na fakturu, v případě použití modulu BlackList.

Stejná funkcionalita doplněna také do standardní funkce systému KOSTKA Pro SB, která se jmenuje Zpracovat na jiný doklad. Bude-li tedy cílovým dokladem této funkce odběratelská faktura, bude systém hledat v tabulce BlackList, zda nemá použít některý záznam k tomu, aby upravil platební podmínky nově vystavované faktury. Pokud najde takový záznam, upraví platební údaje na faktuře a podá o tom uživateli zprávu na obrazovku stejně jako to bylo popsáno v předchozím odstavci.

Poznámka: pokud odběratelská faktura (doklad) vznikne v systému jiným než dvěma výše popsanými způsoby (ruční zápis, výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad), systém žádnou kontrolu na BlackList neprovádí.

AKTUALITY

Prev Next

11 Čer 2021

Školení na MS Excel

  Prostředí MS Excel je mezi uživateli velmi oblíbené; jednou z jeho nesporných výhod je možnost propojení i s IS KOSTKA. A platí to i v případě, že používáte cloudové služby Microsoft 365 (dříve Off... více


10 Čer 2021

SR Změny ve mzdách

Ve slovenské legislativě dochází ke změnám, které budou zohledněny v připravovaném ugrade. Od  07/2021 bude vyplácen bonus na děti odstupňovaně dle tří věk.skupin. Od 01.07.2021 se mění životní minumu... více


03 Čer 2021

(SR) Daňový kalendář Jún 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Jún 2021         více


03 Čer 2021

(ČR) Daňový kalendář Červen 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Červen 2021 více


01 Čer 2021

My slavíme, vy dostáváte dárky

  ČERVEN     Dostáváte 30Km ZDARMA. Martina Horáková  602 169 469 nebo mailem   horakova@apexcomp.cz   KVĚTEN   30% sleva na modul „Podpo... více


26 Kvě 2021

Školení na výstupy z IS KOSTKA v MS Excel

  Máme pro vás zcela nové školení a to na práci spojenou s výstupy z IS KOSTKA do MS Excel.    Máte potíže s filtrováním velkého množství dat, až se v nich ztrácíte? Moříte se se zadáváním funkcí,... více


21 Kvě 2021

Víte, že pokladna umí evidovat provozní zálohy?

Přidali jsme pro vás návod, jak řešit provozní zálohy v pokladně. více


14 Kvě 2021

Upgrade 7.184

Novinky ve verzi 7.184 - k dispozici v týdnu od 17.05.2021   SKLAD ODBYT PRODEJ - Okénko pro výběr/zápis výr čísel/šarží nově umožňuje použít hledání ve sloupci (pravé tlačítko myši v záhlaví sloup... více


05 Kvě 2021

BLACK LIST - bojujte účinně proti neplatičům

  Základní cíl modulu Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební mor... více


05 Kvě 2021

Robot upomínkovač

    Dejte nudnou práci robotům V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem. Ve středu si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-maile... více