Hlášení salda obchodního partnera je kontrolní a řídící funkce, která zajistí blokování odběratele na dokladech. Tato kontrolní a řídící funkce zohledňuje nastavené platební podmínky daného partnera; skládá se ze tří částí:

  • Kontrolní funkce nastavení platebních podmínek
  • Kontrolní funkce odběratelského kreditu
  • Kontrolní funkce platebního salda partnera

 

Počáteční nastavení

V Nástroje –> Nastavení –> Odbyt a prodej – záložka Syst.III. označte okruhy dokladů, kde je aktivní funkce Hlášení platebního salda obch.partnera, a pro které má tedy platit i kontrolní a řídící funkce pro blokování odběratele. Označit můžete okruhy NAB, ZAK, DOD, ODF, PRO, VYD.

 

Vytvořte si kartu platebních podmínek, která bude obecně platná a nastavte ji jako standardní v Nástroje –> Nastavení –> Odbyt a prodej – záložka Systémová I.

 

Kontrolní funkce při výběru partnera na doklad

Pro každého obchodního partnera platí platební podmínky, které má nastavené na záložce Jiné. Nemá-li žádné platební podmínky vybrané, platí pro něj aktuálně ty, které jsou nastaveny jako standardní (v Nástroje –> Nastavení –> Odbyt a prodej – záložka Systémová I.).

Pokud při výběru partnera na doklad z označeného okruhu vyberete partnera, pro kterého aktuálně platí platební podmínky s nastavením „Pouze za hotové nebo na zálohu", objeví se dialogové hlášení s informací o výsledku kontroly a upozorněním, že tento partner nemůže být na doklad vybrán (kontrola projde bez hlášení pouze v případě okruhu PRO nebo ODF+řada zálohových faktur).

 

Druhá prováděná kontrola se týká kreditu (tedy objemu nesplacených závazků), zda odběratel nepřekročil stanovený limit (maximální odběratelský kredit uvedený na jeho aktuálně platných platebních podmínkách). Do zjišťování kreditu se zahrnují všechny neuhrazené ODF (včetně nerealizovaných, včetně zálohových, bez ohledu na datum splatnosti) a případně všechny DOD (včetně nerealizovaných), na které ještě není vystavená ODF. V případě, že kredit vybraného partnera je vyšší než je stanovený limit, objeví se dialogové hlášení s informací o kontrole.

 

Třetí prováděná kontrola zjišťuje, zda se nejedná o partnera–neplatiče – do údaje o výšce dluhu jsou započítány všechny neuhrazené faktury (obdobně jako v předchozím bodu kontroly), takové, jejichž částka zbývající k úhradě je kladná a datum splatnosti je nižší než aktuální datum. Je-li dlužná částka nenulová, zobrazí se dialogové hlášení s informací o výši dlužné částky (v místní měně).

 

Dialogové hlášení

Informace ze všech tří kontrolních funkcí jsou sdruženy do jednoho dialogového hlášení; v případě, že některá z kontrol proběhne úspěšně, informace se v hlášení nezobrazí, zobrazí se tam tedy jen dvě nebo jen jedna výsledná informace. Budou-li všechny tři kontroly v pořádku, hlášení se nezobrazí vůbec.

 

V dialogovém hlášení je v dolní části okna pro všechny tři kontrolní informace společné upozornění, že partner nemůže být na doklad vybrán.

 

Bude-li mít uživatel ke kontrolní a řídící funkci nastavené právo „Ignorovat", bude se hlášení objevovat ve tvaru rozhodovacího dialogu – oprávněný uživatel tak má možnost vybraného partnera (bez ohledu na výsledek kontroly) na doklad umístit.

01

 

Nebude-li mít uživatel nastavené příslušné právo, hlášení se bude objevovat pouze s tlačítkem OK a kolizní partner na doklad umístit nejde.

02

 

Kontrolní funkce při dalších činnostech

Kontrolní a řídící funkce pro blokování odběratele probíhá i při vytváření kopie dokladu. V případě kolizního partnera je zobrazeno dialogové hlášení; kopie dokladu je vytvořena, ale kolizní partner je nahrazen nerozlišeným záznamem „- -". Oprávněný uživatel má samozřejmě možnost výsledek kontrolní funkce ignorovat a kolizního partnera na zkopírovaném dokladu ponechat.

 

Při zpracování na jiný doklad se kontrolní a řídící funkce provádí v případě, že cílový doklad spadá mezi označené okruhy. V případě kolizního partnera je zobrazeno dialogové hlášení; neoprávněný uživatel nový doklad tímto způsobem nevytvoří. Oprávněný uživatel má opět možnost výsledek kontrolní funkce ignorovat a návazný doklad zvoleného okruhu vytvořit s uvedeným kolizním partnerem.

 

Kontrola kreditu se provádí i při uložení položky – při překročení kreditu na právě vytvářeném dokladu kontrolní funkce nedovolí položku dokladu uložit (nebude-li mít uživatel příslušné oprávnění). Kontrola se provádí při zápisu nové položky i při jakékoliv změně na položce.

 

Nastavení práv a aktivace

Pro kontrolní a řídící funkce si nastavte příslušné právo

  • Kontrolní a řídící funkce –> Funkce kontroly a řízení –> Obch.partner –> Platební saldo obch.partnera (právo Ignorovat výsledky kontrolní funkce – definuje, zda se bude v kolizním případě objevovat rozhodovací dialog) 

Kontrolní funkci (nebo jen některou z jejich součástí) si případně můžete nastavit jako neaktivní (volbou Program –> Správa systému –> Kontrolní a řídící funkce) – tím zamezíte jejímu spouštění; kdykoliv ji pak můžete opět nastavit jako aktivní.

 

Poznámky

  • Úhrady faktur realizujte co nejdřív, jinak se bude jevit dlužná částka po splatnosti vyšší než ve skutečnosti je.
  • Při vystavování dobropisů bude potřeba asistence oprávněné osoby.
  • Zjišťování výše odběratelského kreditu a dlužné částky se provádí z aktuálních dat. V případě potřeby je možné nastavit předzpracování jako noční job, který by umožnil rychlejší výběr ze záznamů faktur. Dopočítávaly by se jen údaje z aktuálních dat. 

 

Pro zprovoznění tého kontrolní funkce je potřeba zakoupit příslušnou licenci. Bližší informace podá Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

AKTUALITY

Prev Next

02 Dub 2020

(SR) ošetrovné a nemocenské - COVID-19 (SR) Jak zapsat ošetrovné a nemocenské - COVID-19

V návodech je pro slovenské uživatele zapsán postup, jak zapstat ošetrovné a nemocenské v souvislosti s karanténou. více


30 Bře 2020

(CZ) Nařízená karanténa

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Nařízená karanténa" - Jak vyplnit docházku při zpracování mezd, pokud má zaměstnanec nařízenou karanténu. více


30 Bře 2020

(CZ) Překážka v práci na straně zaměstnavatele

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Překážka v práci na straně zaměstnavatele" více


16 Bře 2020

Liberační daňový balíček

  Finanční správa k níže uvedenému vytvořila novou informační stránku, kde naleznete odpovědi na časté otázky: Nouzový stav (COVID-19)   Ministerstvo financí České republiky vydalo dne 16. 3. 20... více


11 Bře 2020

Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171

Do sekve Návody - Obecné byl přidán článek Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171 více


08 Bře 2020

Upgrade 7.7.171 a eUpgrade

V následujícím upgrade bude jedna zásadní změna, která se týká jeho distribuce. Doposud vám byly rozesílány e-maily s upozorněním na novou verzi, která je k dispozici ke stažení. Tento způsob bude nah... více


06 Bře 2020

(SR) Daňový kalendář Marec 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Marec 2020         více


06 Bře 2020

(ČR) Daňový kalendář Březen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Březen 2020 více


02 Bře 2020

(ČR) Zvýšení životního minima

  Od 1.4.2020 se zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč. Z částky životního... více


18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více