Načtení vzoru tiskové sestavy z okna pro tisk výstupních sestav

Tisková sestava se skládá ze tří souborů s příponou jmeno_sestavy.FRE, jmeno_sestavy.FRT a jmeno_sestavy.FRX. Pokud je vzor tiskové sestavy zaslán elektronickou poštou, je potřeba všechny tři soubory uložit společně, např. do c:\ nebo na plochu. V našem příkladu budeme používat složku c:\

Načítat vzory je možné přímo z tiskového okna nad konkrétním dokladem nebo seznamem, kam vzor tiskové sestavy patří. Je potřeba dát pozor na to, že se v některých případech tisknou nad seznamem dokladů jiné vzory tiskových sestav než nad detailem dokladu.
Před načtením sestavy si ověřte, jste-li správcem sestav: Program ->Správa systému ->Uživatelé a práva ->Uživatelé systému KOSTKA Pro SB. U svého jména volte záložku Přidělená práva a nalezněte část Správa systému, Tiskové výstupy, Správce sestav. Zde je vhodné mít nastaveny na zelenou alespoň první tři semafory

Vlastní načtení vzoru tiskové sestavy z okna pro tisk výstupních sestav

Spusťte příslušnou část systému, které se týká daná (zaslaná) sestava.
Vyberte v ovládacím panelu volba Tisk dokladů   Otevře se dialogové okno, kde je seznam možných tiskových vzorů.

 

V tomto dialogu se zmáčkne tlačítko Správce sestav  . Otevře se další dialogové okno.

 


Nyní se postup liší podle toho, jestli chcete nahrát opravu sestavy neba nahrát zcela novou sestavu.

  • Pokud chceme načíst upravenou sestavu, která již existuje v systému:
V tomto okně se  přepneme na záložku seznam a vybereme konkrétní tiskovou sestavu, kterou chceme aktualizovat (orientujeme se dle číslo sestavy) a přepneme se na záložku detail.
  • Pokud chceme načíst novou sestavu, která v systému neexistuje:

V ovládacím panelu vybereme tlačítko nový doklad   .
V obou variantách následně pak na detailu vybereme tlačítko Import souborů sestavy … . Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví dialog pro výběr souboru, kde je potřeba vybrat konkrétní soubor se vzorem tiskové sestavy s příponou FRX. V našem příkladu budeme hledat v kořenovém adresáři disku c:\

 

Import souboru se provede tlačítkem Importovat. Po této akci program ještě žádá o potvrzení.Po úspěšném načtení vzoru tiskové sestavy a po zavření okna Správce sestav je v seznamu tiskových vzorů vidět nový tiskový vzor.

Shrnutí nahrání sestavy:

  1. Tři soubory zaslané v příloze uložte k sobě na disk
  2. Ověřte si, jste-li (přihlášen jako) správcem sestav
  3. Spusťte příslušnou část systému, které se týká zaslaná sestava. Volte TISK.
  4. V tiskovém dialogu stiskněte tlačítko vpravo dole (s panáčkem), Správce sestav
  5. Vyberte ouško detail, u nové sestavy volte ve standardním nástrojovém pruhu tlačítko Nový doklad a v „rozeditovaném stavu“ volte tlačítko  Import souborů sestavy do Seznamu sestav na serveru. V následujícím dialogu vyberte uložený soubor (frx)
  6. Na dotaz Uložit zapsané změny volte Ano
  7. Okno Správce sestav zavřete, nová/upravená sestava je nahrána a je možno ji využít

AKTUALITY

Prev Next

05 Kvě 2021

BLACK LIST - bojujte účinně proti neplatičům

  Základní cíl modulu Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební mor... více


05 Kvě 2021

Robot upomínkovač

    Dejte nudnou práci robotům V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem. Ve středu si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-maile... více


05 Kvě 2021

Import z XLS souborů

Pracujete-li s daty v XLS souborech a potřebujete je naimportovat do informačního systému KOSTKA, máme pro Vás řešení. Nemusíte je přepisovat ručně, řádek za řádkem, stačí stisknout jedno tlačítko. Vv... více


05 Kvě 2021

Prestashop

  Myslíme na Vás i v těchto nelehkých dobách a snažíme se, abychom Vám co nejvíce zjednodušili, zpříjemnili Váš obchod a zároveň vylepšili Vaši pozici na trhu.   V těchto dnech je takřka nezbytnos... více


03 Kvě 2021

(SR) Daňový kalendář Máj 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Máj 2021         více


03 Kvě 2021

(ČR) Daňový kalendář Květen 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Květen 2021 více


30 Dub 2021

Co je to tam dole?

Ve spodní části okna KOSTKA Pro je řádek, kterého si moc většinou nevšímáte. Nese ale důležité informace a možnosti akci.     O čem nás informuje první informativní část řádku?  Barva tohoto tlačí... více


27 Dub 2021

Navýšení tzv. krizového ošetřovného

    Již bezmála rok vláda vyplácí rodičům, jejichž děti nemohou navštěvovat školu kvůli covidové pandemii, tzv.krizové ošetřovné. Jeho výše se rovná 70% redukovaného denního vyměřovacího základu. Zá... více


08 Dub 2021

(SR) Daňový kalendář Apríl 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Apríl 2021         více


08 Dub 2021

(ČR) Daňový kalendář Duben 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Duben 2021 více