Budete-li vyhotovovat výkaz „Výpis z daňové evidence", protože obchodujete s položkami, které od dubna 2011 v ČR podléhají režimu

přenesní daňové povinnosti "reverse charge" v tuzemsku, nezapomeňte pro takové položky zavést skladové karty; jedině tak bude program schopen vám připravit data do výkazu automaticky. Úplný popis, jak postupovat, najdete v následujícím článku ...

Přenesení daňové povinnosti - jak na výkaz  Výpis z daňové evidence (pouze v ČR)

/1/ Předpoklady pro fungování – skladové karty

  • Pro každou položku, která podléhá výkazu, zaveďte (nemáte-li) skladovou kartu.
  • Na záložce „Jiné" vyplňte kód pro tuzemské Reverse Charge v souladu s přílohou č.5 novely zákona o DPH – viz  obrázek  číslo 1 (znění novely naleznete například v Zákony.chm, distribuované s IS KOSTKA Pro SB). Zlato označujte znakem „1", emisní povolenky znakem „2" (bez uvozovek), ostatní podle značení v příloze č.5 novely.
  • Na záložce Měrné jednotky zaveďte (nemáte-li) měrnou jednotku takovou, která se použije do výkazu: „g" nebo „GRM" pro zlato, „ks" nebo „PCE" pro emisní povolenky, „kg" nebo „KGM" pro ostatní položky. Pokud používáte jinou měrnou jednotku, zaveďte uvedené m.j. jako alternativní, včetně koeficientu přepočtu. Viz obrázek č.2

obr. č.1

 

obr. č.2

/2/ Používání kódu „N" na fakturách

Pro účely položek, na které se vztahuje povinnost Reverse Charge v tuzemsku, uvádějte kód operace „N". (Tento kód je přípustná pouze pro DOF a ODF – jeho použití na PRO a NAK se nepředpokládá.)

Bude vhodné (nikoli však nutné), abyste pro faktury s kódem „N" zavedli zvláštní dokladové řady; v takovém případě doplňte správně jejich účtovací předpisy. Na dokladové řadě můžete také předdefinovat kód operace „N", aby se vám při zápisu nové faktury automaticky předvyplnil.

Dbejte, aby dodavatel/odběratel takové faktury měl v adresáři partnerů uvedeno správně DIČ.

Není přípustné, aby na faktuře byly položky, na které se Reverse Charge použije, zkombinovány se skladovými položkami, na které se nepoužije. Je však možné, aby obsahovala položky typu sleva/přirážka, služby spojené s dodávkou apod. (viz dále).

Odběratelská faktura s kódem „N":

  • Bude mít uvedenu nulovou sazbu DPH („osvobozeno")
  • Na jejím výtisku prosím uveďte text o tom, že faktura je vystavena pro režim reverse charge.
  • Dodavatelská faktura s kódem „N":
  • Vyplníte pouze základ DPH a procentuální sazbu DPH; sazbu daně si program vypočte sám (podobně jako u dodavatelských faktur z EU)

/3/ Postup při výpočtu výkazu

Před zpracováním výkazu musí být faktury zaúčtovány (u DOF stačí pouze zaúčtování hlavičky). Dodavatelská faktura musí mít vyplněny položky a součet částek položek musí odpovídat částce základu daně v hlavičce (výkaz musí odpovídat částce, kterou jste uvedli na odpovídajícím řádku Přiznání k DPH).

Faktury mohou obsahovat i dodatečné položky, které nejsou přímo těmi skladovými kartami, podléhajícími výkazu (například dopravné, sleva/přirážka apod.); pokud je budou obsahovat, pak tyto položky budou navyšovat/ponižovat cenu vykazovaných položek tak, aby celková částka odpovídala částce v Přiznání. (Například při prodeji 100 kg šrotu po 10 Kč/kg s manipulačním poplatkem 100 Kč bude cena 100 kg šrotu vykázána jako 1100 Kč.)

/4/ Tisk a elektronické odeslání výkazu

K dnešnímu dni nebyla zveřejněna tisková podoba výkazu – tisková sestava nad oknem s výkazem tedy bude sloužit jenom jako váš interní doklad. Elektronická forma je k dispozici.

AKTUALITY

Prev Next

18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Úno 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Úno 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Úno 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Led 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Led 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Led 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Led 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Led 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Led 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více