Aktualizace pro IS KOSTKA Pro SB verze 116 a vyšší


Zákon stanoví u některých vybraných komodit a služeb (stavební práce) povinnost uplatnit u tuzemských zdanitelných plnění princip tzv. reverse-charge (doposud známý u EU-plnění). Tento princip znamená, že odběratel (příjemce zboží či služby) odvádí DPH místo toho, aby ji odvedl dodavatel (poskytovatel). K tomuto účelu je do systému IS KOSTKA Pro SB zavedena další „DPH-analytika" v podobě písmene „N". Tuzemská zdanitelná plnění v režimu reverse-charge tedy označte kódem operace „N" (běžná tuzemská zdanitelná plnění mívají kód operace „A").


Vzhledem k rozšíření komodit, které spadají do tuzemského reverse-charge, došlo i ke změnám v IS KOSTKA Pro SB. Do systému byla přidána možnost zápisu kombinovaného dokladu, kdy některé položky tohoto dokladu jsou v režimu tuzemského reverse-charge a jiné nikoliv. Obecně ale doporučujeme se takovýmto dokladům vyhnout. Pokud ale není možné s dodavatelem dohodnout, vystavení dvou různých dokladů (tedy jeden v režimu tuzemského reverse-charge a druhý ve standardním režimu), musíme kombinovaný doklad do systému zapsat.

 

Došlé daňové doklady (DOF) v režimu tuzemského reverse-charge

Základní předpoklady:

 • dodavatel musí být plátce DPH v tuzemsku
 • na doklad je potřeba uvést skladové položky nebo skladové karty služeb
 • uvedené položky, které spadají do tuzemského reverse-charge musí mít uveden údaj „Kód Tuz.RvChg“


Kód „N" není přípustný u dokladového okruhu NAK (Nákupky), ani nelze zapsat nákupku jako kombinovaný doklad – nepředpokládáme využití pro tento typ daňových dokladů. Pokud by se vám taková potřeba vyskytla, zapište doklad do okruh DOF místo NAK.

 

V případě, že daňový doklad obsahuje všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti, je postup zpracování došlého daňového dokladu (DOF) podobný jako DOF s plněním z EU, tedy:

 • na doklad je potřeba vybrat dodavatele, který je označen jako tuzemský plátce DPH
 • na straně B bude v „Kód operace“ uvedeno „N – tuzemsko, reverse charge“ (místo B, C, … )
 • To zajistí, že po zaúčtování bude doklad v Přiznání k DPH vykázán na příslušných řádcích
 • v hlavičce dokladu na straně A nevyplňujete částky DPH (v tomto případě do nich nejde zapisovat), pouze částky základů a procento DPH k příslušným základům
 • na záložce „Položky“ rozepište položky podle došlého daňového dokladu na příslušné skladové karty vedené v IS. U každé položky uveďte příslušnou sazbu DPH (jde vybrat pouze sazby uvedené na hlavičce dokladu na straně A)

 

V případě, že doklad obsahuje kombinaci položek ve standardním režimu a v režimu přenesené daňové povinnost, je postup podobný jako při zápisu DOF s tuzemským plněním, tedy:

 • na doklad je potřeba vybrat dodavatele, který je označen jako tuzemský plátce DPH
 • na straně B bude v „Kód operace“ uvedeno „A – tuzemsko“
 • pro položky ve standardním režimu zapište (opište z daňového dokladu) základ daně, procento sazby DPH a vyčíslenou daň pro tuto sazbu a základ
 • pro položky, které jsou na došlém daňovém dokladu označené jako položky podléhající tuzemskému reverse-charge, je potřeba na straně A uvést do rekapitulace spočtený základ daně a příslušnou sazbu DPH a tuto sazbu označit zaškrtnutím volby „TuzRCH“. Příslušná částka daně bude uvedena  jako 0 (do tohoto údaje nelze zapisovat)
 • při zápisu kombinovaného dokladu je možné, že stejné procento sazby daně bude uvedeno na dvou řádcích. Jednou bez označení volby „TuzRCH“ a jednou s označením volby „TuzRCH“
 • na záložce „Položky“ rozepište položky podle došlého daňového dokladu na příslušné skladové karty vedené v IS. U každé položky uveďte příslušnou sazbu DPH (jde vybrat pouze sazby uvedené na hlavičce dokladu na straně A) a příslušnou volbu „Položka je v režimu tuzemského reverse-charge“

Správný rozpis položek k základům a sazbám DPH je možné ověřit pomocí funkce „Ceny“ v nástrojovém pruhu.

 

Vystavené daňové doklady  (ODF) v režimu tuzemského reverse-charge

Základní předpoklady:

 • odběratel musí být plátce DPH v tuzemsku
 • na doklad je potřeba uvést skladové položky nebo skladové karty služeb
 • uvedené položky, které spadají do tuzemského reverse-charge, musí mít uveden údaj „Kód Tuz.RvChg“

Kód „N" není přípustný u dokladového okruhu PRO (Prodejky), ani nelze zapsat prodejku jako doklad s kombinací položek ve standardním režimu a v režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud by se vám taková potřeba vyskytla, zapište doklad do okruhu ODF místo PRO.

 

V případě, že vystavovaný dokladu bude mít všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti, je postup vytvoření dokladu obdobný, jako u vystavení dokladu do země EU, tedy:

 • na doklad je potřeba vybrat odběratele, který je označen jako tuzemský plátce DPH
 • na straně B bude uvedeno v „Kód operace“ uvedeno „N – tuzemsko, reverse charge“ (místo B, C, … )
 • jako položky uveďte skladové položky nebo službové skladové karty, které mají uveden údaj „Kód Tuz.RvChg“
 • u položek uveďte pouze základ daně a nulovou sazbu DPH
 • na položce je možné do „DPH pro RCH“ uvést navrhovanou tuzemskou sazbu DPH. Toto slouží pouze pro informaci odběratele
 • doklad bude zaúčtován s použitím písmene „N0" (místo obvyklého „A") a v Přiznání k DPH vykázán na příslušném řádku
 • v definici definice výkazu „Přiznání k DPH“, doplňte do řádku 25 (číslo řádku 245) také službový účet (602) – nutné při vystavování faktur s tuzemským RCH, stavební práce

 

V případě, že vystavovaný dokladu bude mít položky jak v režimu přenesené daňové povinnosti, tak ve standardním režimu, je postup vytvoření dokladu obdobný, jako u vystavení tuzemského dokladu, tedy:

 • na doklad je potřeba vybrat odběratele, který je označen jako tuzemský plátce DPH
 • na straně B bude v „Kód operace“ uvedeno „A – tuzemsko“
 • pro položky ve standardním režimu zapište na položku základ daně, procento sazby DPH a vyčíslenou daň pro tuto sazbu
 • pro položky, které podléhají tuzemskému reverse-charge, je potřeba uvést základ daně a nulovou sazbu DPH. Dále je potřeba vedle uvedené (nulové) sazby daně zaškrtnout volbu „Položka je v režimu tuzemského Reverse Charge“  
 • při zápisu kombinovaného dokladu je možné, že stejné procento (nulové) sazby daně bude uvedeno na dvou řádcích. Jednou bez označení volby „TuzRCH“ a jednou s označením volby „TuzRCH“


V pro doklady v režimu přenesené daňové povinnosti je také potřeba vyhotovit a zaslat na FÚ Výpis z daňové evidence (Program -> Účetnictví -> Účetní výkazy -> Výpis z daňové evidence). Výpis jste povinni zaslat elektronickou formou. Od 1.1.2016 bude nahrazen Kontrolním výkazem.

 

Pro kód „4" použijte skladovou kartu typu „služba/výkon", ta může mít jeden, obecný název, který je možno na fakturách přepisovat.

 

Další informace o změnách zavedených v režimu přenesené daňové povinnosti se můžete dočíst v článku Režim přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015

AKTUALITY

Prev Next

18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Úno 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Úno 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Úno 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Led 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Led 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Led 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Led 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Led 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Led 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více