Aktuálně ke kontrolnímu hlášení

Vzhledem k poslednímu doplnění údajů týkajících se kontrolního hlášení, které bylo na stránkách MFČR vystaveno dne 4. 2. 2016 formou doplnění otázek a odpovědí, dovolujeme si vás upozornit zvláště na formu vykazování PLATEBNÍHO KALENDÁŘE ve formuláři kontrolní hlášení.

  • Doplnění ze dne 4. 2. 2016 se týká otázky splátkového kalendáře, kde je významná především změna týkající se fyzických osob podávajících kontrolní hlášení čtvrtletně a otázky platebního kalendáře, která se týká všech, a to především placením záloh elektrické energie, nebo plynu.
  • Změna ze dne 10. 2. 2016 se týká změny vysvětlivek k vyplňování kontrolního hlášení (potvrzení, že do A.4. patří pouze údaje o odběratelích s českým DIČ)
  • Změna ze dne 11. 2. 2016 se týká návrhu na změnu sankcí, které vláda sice schválila již 13.1.2016, ale do Poslanecké sněmovny jej předložila až téměř po měsíci 11.2.2016.

 
Platební kalendář
K platebnímu kalendáři byl zařazen následující dotaz 2:
 
Dotaz 2 – Platební kalendář
Otázky a odpovědi ke kontrolnímu hlášení
(zveřejněn 4.2.2016)
Jak postupovat ve vykazování plnění uvedených na platebním kalendáři (zálohy na energie apod.)?
A jak postupovat, když není hrazeno v souladu s rozpisem plateb dle platebního kalendáře?
 
Odpověď 2
Platební kalendář (PK) je zvláštní daňový doklad s náležitostmi dle § 31a zákona o DPH, který je vystaven pro poskytování úplat před uskutečněním zdanitelného plnění a má své evidenční číslo a je na něm rozpis plateb na předem stanovené období.
 
Tento druh dokladu je v praxi vystavován především v případě pravidelných záloh, k jejichž vyúčtování dochází v delším časovém období, aby nemusel být vystavován samostatný daňový doklad na každou přijatou platbu.
V praxi mohou v souvislosti s platbami záloh dle platebního kalendáře vznikat různé situace – např.:
a) Odběratel zaplatí zálohu před termínem stanoveným v PK
b) Odběratel zaplatí zálohu v termínu stanoveném v PK
c) Odběratel zaplatí zálohu po termínu stanoveném v PK, ale před datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)
 
V situacích popsaných pod body a) až c) je PK daňovým dokladem podle § 31a zákona o DPH a zákon nevyžaduje vystavení dalšího samostatného daňového dokladu k přijaté platbě.
Ve vykazování těchto transakcí (dle platebního kalendáře) se v rámci KH postupuje následovně:
Rozhodující pro určení, zda dílčí transakce z platebního kalendáře budou vykazovány jednotlivě v části A.4. nebo B.2. KH nebo jako souhrnné hodnoty v části A.5. nebo B.3. KH rozhoduje součet všech záloh (plateb) na platebním kalendáři uváděných. Překročí-li tedy celková souhrnná hodnota platebního kalendáře hodnotu 10.000,- Kč včetně daně – vykazují se jednotlivě zde prováděné předpisy plateb do části A.4., resp. recipročně u příjemce v části B.2. KH, i když jednotlivé platby nemusí dosahovat stanoveného limitu 10.000,- Kč včetně daně.
 
Pro část A.4. KH na straně poskytovatele plnění (resp. příjemce platby) a na straně příjemce plnění (resp. poskytovatele platby) při uplatnění nároku na odpočet v části B.2. KH, se příslušné transakce z platebního kalendáře vykazují v kontrolním hlášení zvlášť za každou jednotlivou zálohovou platbu a následně i zvlášť za tzv. vyúčtovací fakturu. Vzhledem k tomu, že vyúčtovací faktura představuje samostatný daňový doklad, limit 10.000 Kč se u ní posuzuje samostatně.
 
V případě vykázání jednotlivé platby v části A.4. nebo B.2. KH (detailní rozpis) se postupuje následovně:
Pro vyplnění položky „DPPD“ pro každou předmětnou dílčí platbu dle PK (Evideční číslo daňového dokladu = číslo PK) se do kontrolního hlášení (KH) vyplní:
•    Dodavatel: DPPD = datum skutečného přijetí platby
•    Odběratel: datum skutečného přijetí platby dodavatelem a v případě, že mu není u bezhotovostního převodu tento datum znám, vyplní datum odepsání úhrady ze své strany (účtu). Vzhledem k tomu, že platební kalendář nemusí obsahovat datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, může být pro odběratele přesné zjištění dne přijetí úplaty dodavatelem v praxi nerealizovatelné. Proto je připuštěno, pro účely vyplnění kontrolního hlášení, aby odběratel uvedl v části DPPD den úhrady z jeho účtu. V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s § 72 odst. 3 zákona o DPH vzniká odběrateli nárok na odpočet daně až v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost přiznat daň (§ 21 odst. 1 zákona o DPH), tj. dnem přijetí úplaty dodavatelem.

 

V IS KOSTKA Pro (SB) docílíte jmenovitého vypsání dokladu do oddílu A.4./B.2. zaškrtnutím okénka "Uvést v KH jmenovitě", které najdete pod tlačítkem KH na hlavičce ODF/DOF, viz obr.1
obr.1

KH

 

Stručný a přitom velmi přehledný popis problematiky kontrolního hlášení uvádí na svých webových stránkách daňový poradce ing. Pavel Běhounek, proto si dovolujeme připojit za tento článek odkaz: ODKAZ ZDE

AKTUALITY

Prev Next

18 Úno 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Úno 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Úno 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Úno 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Led 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Led 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Led 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Led 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Led 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Led 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více