Denní kontrola zákazníků v databázích dlužníků v ČR i SR


Stalo se vám, že jste obchodovali s někým, kdo vám pak nezaplatil? Poskytli jste služby či dodali zboží firmě, která později vstoupila do likvidace? Máte nedobytné pohledávky? Podívejte se s námi, jak se těmto situacím lehce vyvarovat s IS KOSTKA.

 

IS KOSTKA automaticky kontrolují, zda firma ve vašem adresáři nemá rizikový záznam v dlužnických databázích, katastru nemovitostí, insolvenčním rejstříku, obchodním rejstříku a mnoha dalších databázích.

 

Pokud je nalezena informace mající možný vliv na kredibilitu firmy, IS KOSTKA tuto skutečnost ihned označí oranžovým, červeným, nebo černým semaforem Creditcheck na kartě partnera a v přehledu partnerů. A nejen to, při pořizování dokladů je možné nastavit, aby byla tato skutečnost kontrolována online!

 

Kontrola zákazníka v creditchecklist

 

Prověření vašich obchodních partnerů je aktualizováno každých 24 hodin a je pro uživatele IS KOSTKA zcela zdarma. Informace jsou získávány ze serveru společnosti Credit Check, s.r.o., která je naším partnerem. Celý proces kontroly probíhá bez předávání IČ nebo názvů vašich kontaktů druhé straně, díky čemuž nemusíte mít obavu o případné zneužití citlivých informací.

 

Jak postupovat pro získání informací přímo z informačního systému KOSTKA Pro SB?

 

Pokud se nespokojíte se základní informací a budete chtít znát důvod vzniku upozornění, můžete přímo z karty obchodního partnera otevřít report CREDITCHECKLIST. Zde se dozvíte základní informace o dlužníkovi a varováních, která jsou k němu vázána. Tlačítko mění svůj vzhled podle toho, zda je indikována špatná kredibilita či nikoliv. Kliknutím na tlačítko zobrazíte CREDITCHECKLIST.

 

CreditcheckKostka 2

 

IS KOSTKA umožňují online kontrolovat varovné informace z CREDITCHECKLIST. Při zadávání partnera na doklad se tak IS připojí k databázi a online tyto informace zjistí. O výsledku je uživatel informován.

 

creditcheckkostka 3

 

V systému je připravena také hromadná aktualizace „podezřelých" subjektů. Tato volba vám umožní aktualizovat obrázkové hodnocení v celé vaší databázi obchodních partnerů. Po hromadné aktualizaci bude tlačítko na kartě partnera přímo zobrazovat barevnou značku u těch subjektů, které dostaly varovné hodnocení.

 

Hromadná aktualizace je vhodná zejména tam, kde nemají uživatelé přístup k internetu a nemohou tak ověřit kredibilitu zákazníka online.


Služba CREDITCHECKLIST

 

Služba sbírá data z vybraných informačních zdrojů – např. insolvenčního rejstříku, dlužnické databáze, katastru nemovitostí. Tato data analyzuje pomocí až 185 kontrol, které v datech odhalují potenciálně rizikové faktory, a každou firmu okamžitě a zdarma označí semaforemcreditcheckkostka 4


Takto vypadají záznamy prověřených firem:

creditcheckkostka 5

 

Zajímavou možností je také neomezený přístup k detailním reportům, kde získáte podrobné informace o dlužníkovi. Detailní pohled na neomezenou verzi CREDITCHECKLIST si můžete prohlédnout zde http://www.creditcheck.cz/CCLfullViewRed.aspx.

 

creditcheckkostka 6

 

Cena neomezeného přístupu (včetně zasílání upozornění na změny týkajících se vašich zákazníků e-mailem) je 990 Kč/měsíc.
Nyní máte možnost si placenou verzi služby nezávazně na 1 měsíc vyzkoušet. V případě zájmu o vyzkoušení se obraťte na společnost Credit Check, s.r.o.


Nastavení v IS KOSTKA

 

Uživatelé s neomezeným přístupem do CREDITCHECKLIST mohou v IS KOSTKA zadat svůj klíč, díky kterému se tak dostanou k detailním informacím přímo z IS KOSTKA.

 

CreditcheckKostka 7

 

Bez ohledu na to, zda máte omezenou nebo neomezenou verzi CREDITCHECKLIST, můžete si v nastavení IS zvolit, na kterých okruzích dokladů se má hlášení o kredibilitě objevovat online.

AKTUALITY

Prev Next

07 Čec 2020

Oprava modulu zásoby

 V upgrade 7.174 se mohou chybně zobrazovat zásoby středisek. Opravu můžete provést spuštěním skriptu. Tento skript pouštějte až po provedení upgrade 7.174. Skript je k dispozici zde: zásoby Spusťe j... více


02 Čec 2020

(ČR) Odvod soc.poj. se sníženým základem za zaměstnavatele (COVID)

Pro ty z vás, kteří budete chtít snížit základ pojisného za zaměstnavatele za měsíce červen až srpen 2020 a budete používat pro odvod sociálního pojištění formulář "Přehled o výši pojistného pro červe... více


22 Čer 2020

(ČR) Prominutí sociálního pojištění

Senát i prezident již podepsali nový zákon (zákon č. 300/2020 Sb.), který umožňuje některým firmám odpuštění firemní části odvodů na sociální pojistné v měsících červen až srpen 2020. Do IS KOSTKA při... více


16 Čer 2020

Antivirus

Pokud jste pro výpočet mezd využili složky 53xx - překážka v práci s náhradou mzdy např. 60 nebo 80%, můžete si vytisknout podklad pro žádost Vyúčtování antivirus. Stáhněte si tiskovou sestavu antivir... více


15 Čer 2020

Jak se jednoduše zbavit firemní noční můry – INVENTURY !

  Kdo někdy dělal inventuru, ví, že to je něco, čemu byste se raději vyhnuli. Tisk sáhodlouhého inventurního seznamu a příšerné hledání položek v něm. Práce ve dvou: jeden hledá, druhý píše, vzá... více


11 Čer 2020

(SR) Daňový kalendář Jún 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Jún 2020         více


11 Čer 2020

(ČR) Daňový kalendář Červen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Červen 2020 více


10 Čer 2020

Propojení modulu Prodejna s platebním teminálem

Úspěšně jsme implementovali do modulu Prodejna komunikační protokol pro platební terminály Global Payments Europe (GPE). Funkčnost řešení byla potvrzena certifikátem, je tedy možné propojit všechny po... více


04 Čer 2020

Internetové bankovnictví George

  Máte-li svůj účet u České spořitelny a používáte internetové bankovnictví George, můžete využít i automatický přenos souborů. IS KOSTKA nyní poskytuje podporu pro datový styk s bankou i pro systém ... více


03 Čer 2020

Kontrola Credit Check hlásí "neobvyklý stav"

Pokud používáte on-line kontrolu pomocí databáze Credit Check, možná jste dostali hlášení typu "Subjekt má neobvyklý stav" nebo "Nerozpoznán typ stavu". Může to být způsobeno tím, že chcete provést ko... více