Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů), která nabývá účinnosti ke dni 3. listopadu 2020.
https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/castka-181-2020.pdf

Touto novelou se tedy prodlužuje odklad/pozastavuje odesílání elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022, a to jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. To znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení.

 

Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o evidenci tržeb povinnost tržby evidovat. Pokud tedy poplatníci i přes výše uvedené úlevy chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Nicméně i pro tyto poplatníky platí, že evidence tržeb před 1. lednem 2023 je čistě na dobrovolné bázi. Z EET se poplatníci nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

 

Pokud byste tedy chtěli odesílat údaje o svých tržbách i nadále, nemusíte dělat vůbec nic. Pokud chcete odesílání na výše uvedené dva roky přerušit, stačí si ho v IS KOSTKA pouze vypnout:
Program - Finance - EET - Nastavení pro EET - Systémová nastavení pro EET

  

 Vypnutí registrace tržeb

 

celý článek najdete ZDE