Zápočet - způsob úhrady, kdy se jedna či několik faktur uhrazuje úplně nebo částečně proti jedné faktuře nebo skupině jiných faktur. Nejjednodušším případem je vzájemná úhrada původní faktury a jejího (100%) dobropisu.

 

V KOSTCE můžeme provádět jak zápočty faktur dodavatelských, tak faktur vystavených. Zápočet může probíhat v rámci jedné firmy, anebo pokud je to nutné, i v rámci více firem najednou.

 

Zápočet se provádí pomocí funkce „Speciální úhrady". Pokud zvolíme postup přes „nový doklad", zapíšeme v položkách dokladu úhradu jako „zápočet odběratelských (dodavatelských) faktur", do políčka variabilní symbol zapíšeme variabilní symbol faktury a tímto způsobem fakturu se speciální úhradou spárujeme. Při zápisu další položky vybereme stejným způsobem druhou fakturu a takto postupujeme, dokud nemáme spárované všechny faktury, co vstupují do zápočtu. Vyrovnáme doklad, tento zrealizujeme, vytiskneme a odešleme.

 

Ale co když neznám., které faktury mi vlastně budou do zápočtu vstupovat? Musím je teprve najít, mám si je opisovat?

Není potřeba faktury opisovat, využijeme přípravu zápočtu přes seznam neuhrazených dodavatelských (odběratelských) faktur. Tento seznam si vyvoláme přes modul program->finance->neuhrazené faktury->dodavatelské (odběratelské). Zde si vybereme faktury, které spolu chceme započíst a tyto označíme. V našem přikladu (viz obr.) vstupují do zápočtu faktury od firmy R O Z E T A, a.s., v součtu – 1 717,00 Kč a 18 491,00 Kč.

image002

(pro součet ve sloupci „ze závazku zbývá" stiskneme klávesu F12, můžeme využít volbu jen po pozici kurzoru)

Po označení faktur stiskneme z nástrojové lišty tlačítko „příprava speciální úhrady":

image004

 

Zvolíme vybranou podmnožinu a stiskneme OK:

image005

 

Vybereme správné označení řady speciálních úhrad, zapíšeme datum zápočtu a text úhrady. Jako druh speciální úhrady vybereme „zápočet dodavatelské (popřípadě odběratelské) faktury:

image006

 

Pokud budeme se zápočtem rovnou pracovat, můžeme zaškrtnout tlačítko „zobrazit":

 

image007

 

Po volbě OK se zobrazí hláška „speciální úhrada vytvořena".:

image008

 

A po opětovném stisknutí OK doklad rovnou uvidíme:

 

image009

 

Na dokladu na první pohled vidíme nevyrovnanost stran.

 

image011

Abychom strany vyrovnali, musíme v položkách dokladu zapsat stejnou výší úhrady faktur, jak v případě dobropisu, tak v případě vydání.

K tomuto si můžeme pomoci tlačítkem „vyrovnat doklad úpravou částky na aktuálním dokladu", které nalezneme při zobrazení seznamu položek:

image012

 

image015

 

Poté již doklad jenom vytiskneme (tisk provádíme z detailu na hlavičce dokladu) a odešleme.

 

image016

Pro konečnou úhradu započtených faktur nezapomeňte speciální úhradu zrealizovat.