Zápočet - způsob úhrady, kdy se jedna či několik faktur uhrazuje úplně nebo částečně proti jedné faktuře nebo skupině jiných faktur. Nejjednodušším případem je vzájemná úhrada původní faktury a jejího (100%) dobropisu.

 

Potřebujeme-li vytvořit zápočet dodavatelské faktury s fakturou odběratelskou, postupujeme podle následujícího návodu:

 

Zvolíme volbu: program->finance->neuhrazené doklady->příprava zápočtu. V zobrazeném okně „výběr dokladů pro zápočet" si zvolíme parametry, které slouží k nalezení dokladů, které mají vstoupit do zápočtu a k následné přípravě speciální úhrady. Poté zvolíme OK:

 

image001

 

Doporučujeme si v následujícím seznamu doplnit a srovnat sloupce tak, abychom vždy viděli nejen název firmy, ale i kolik u jednotlivých faktur zbývá ze závazku anebo z pohledávky k úhradě.

 

image003

 

Nyní vybrané doklady označíme a z nástrojové lišty stiskneme volbu „příprava speciální úhrady":

image005

 

Zvolíme vybranou podmnožinu a stiskneme OK:

 

image006

 

Vybereme správné označení řady speciálních úhrad, zapíšeme datum zápočtu a text úhrady. Pokud budeme se zápočtem rovnou pracovat, můžeme zaškrtnout tlačítko „zobrazit":

 

image007

 

Po volbě OK se zobrazí hláška „speciální úhrada vytvořena".:

image008

 

Po opětovném stisknutí OK se nám doklad ukáže na obrazovce:

image010

 

Na první pohled vidíme nevyrovnanost dokladu:

 

image012

 

Abychom doklad vyrovnali, musíme vyrovnat strany na položkách dokladu. K tomuto si můžeme pomoci tlačítkem „vyrovnat doklad úpravou částky na aktuálním dokladu", které nalezneme při zobrazení seznamu položek:

image014

 

 

Poté doklad vytiskneme (tisk provádíme z detailu hlavičky dokladu) a pro skutečnou úhradu faktur jej nezapomeneme zrealizovat

 

image015