Stává se vám, že zaplatíte fakturu nebo odběratelé zaplatí fakturu vám, ale na dokladu pořád zůstává nedoplatek ve výši pár haléřů? Takové faktury asi nikdo upomínat nebude, jenomže je potřeba je v účetnictví vyrovnat.
Jak se jich v KOSTCE zbavit, aby se nám pořád nepřipomínaly?

 

Nejprve si vytvořte seznam neuhrazených dokladů, a to volbou:
program -> finance -> neuhrazené doklady -> odběratelské nebo dodavatelské (podle toho, které
potřebujeme). Poté si seznam seřaďte podle sloupce z pohledávky zbývá nebo ze závazku zbývá. Vybrané doklady zaškrtněte (viz obr. 1)
obr. 1

image001

 

Nyní nad vybranými doklady stiskněte volbu Příprava speciální úhrady (volbu vybereme z hlavního nástrojového pruhu – viz obr. 2)
obr. 2

image0003

Zvolte vybranou podmnožinu, vyberte dokladovou řadu, aktuální datum a z druhu úhrady doplňte volbu Nedoplatek / přeplatek dodav (nebo odběr.) faktury. Do textu úhrady zapište nějaké vhodné označení         (viz obr. 3)
obr. 3

image0002

 

Pokud zaškrtnete volbu zobrazit (viz obr. 4),
obr. 4

image008

po stisku tlačítka OK se připravená speciální úhrada rovnou zobrazí, vy si ji můžete přímo zrealizovat a zároveň také i zaúčtovat (viz obr. 5 a 6)
obr. 5

image010

obr. 6

image012

 

Zvolení správného účtu se musí vždy nastavit v účtovacích předpisech v modulu Účetnictví (program -> účetnictví -> číselníky -> účtovací předpisy). Zde však okruh Speciální úhrady najdeme prázdný.
Je tomu tak proto, že všechny speciální úhrady se nastavují v účtovacích předpisech toho okruhu a té řady, nad kterou se speciální úhrada provádí.
V uvedeném případě je to dokladový okruh Došlé faktury, řada 06. Kde hledat ten správný řádek, na kterém se vyplní číslo účtu pro zúčtování uvedeného nedoplatku, je vidět na obrázku s č. 7.
V detailu položky nalezneme příslušné číslo předpisu, které zobrazuje okruh-řadu dokladu/číslo řádku v účtovacím předpisu (DOF-06/13).
obr. 7

image014

Nalézt si ho a případně upravit bude tedy již jednoduché (viz obr. 8 a obr. 9)
obr. 8

image016

Detail řádku:
obr. 9

image0006