Předpokládejme, že pracujete s bankovními výpisy přes volbu datový styk s bankou. S pomocí této volby totiž nejjednodušeji pošlete příkaz k úhradě do banky a zrovna tak snadno zase naimportujete datový soubor z banky do IS KOSTKA, kde ho snadno zpracujete.
Volbu, jak se mají párovat případné nejednoznačné bankovní obraty s fakturami při importu, naleznete v programu KOSTKA, v záložce Nástroje -> Nastavení, oblast nastavení Finance, záložka Systémová nastavení. Zde existuje výběr ze čtyř možností (viz obr.1)
Obr.1:
BVnastaveni11 


Vyberete si možnost pro vás nejvhodnější, doporučuji jich v průběhu času několik vyzkoušet. Volbu nastavení uložíte stiskem tlačítka OK.
A nyní již přistoupíme k samotnému zpracování bankovního výpisu. Přes volbu Program -> Finance -> Bankovní výpis nový - vyberte příslušnou řadu bankovních výpisů a zvolte „uložit“.
Znovu použijete cestu Program -> Finance a tentokrát Datový styk s bankou -> Zpracovat zásilku.
Vyberete příslušnou banku a správné úložiště datových zásilek z banky. Zde označte soubor s datovou zásilkou a stiskněte Zpracovat. Objeví se následující hláška (viz obr.č.2)
obr.č.2:
BVdavka2 


Potvrďte volbou ANO

Na následující dotaz (viz obr.č.3) odpovězte dle svého uvážení. Budete-li si chtít datové soubory z banky uchovávat, odpovězte NE, dospějete-li k přesvědčení, že budou zbytečně ukrajovat kapacitu disku, zvolte ANO. Koneckonců, soubor se dá z banky ještě po nějakou dobu pohodlně importovat znovu.
obr.č.3:
BVsmazat3 


Soubor byl zpracován (viz obr.č.4)
obr.č.4:
BVzprac4 


Tímto krokem se datový soubor naimportoval do IS KOSTKA. Abyste s ním mohli pracovat dále, přidejte si položky z fronty elektronického zpracování. Tento krok provedete stiskem obrázku s telefonem na detailu bankovního výpisu (viz obr.č.5)
obr.č.5:
BVtelefon5 


A potvrdíte stiskem tlačítka OK. Obraty se přihrají (viz obr.č.6)
obr.č.6:

BVobraty61 


A výpis byl zpracován (viz obr.č.7)
obr.č.7:
BVzpracovan71 


Nyní je potřeba zkontrolovat, jak se připojily bankovní obraty k jednotlivým fakturám. Přepněte se na záložku Položky a zkontrolujte všechny položky bankovního výpisu.
Pokud naleznete položku, o které sice víte, ke komu se má přiřadit, ale neznáte konkrétní fakturu, protože například není použit správný variabilní symbol, (viz obr.č.8)
obr.č.8:
BVpolozky81 


stačí použít jednoduchý trik. Nejprve je potřeba přiřadit správný název firmy (viz obr.č.9)
obr.č.9:
BVnazev91 


Poté navolit správný druh platby (viz obr.č.10)
obr.č.10:
BVuhrada101 


Vymazat políčko Variabilní symbol a v prázdném políčku stisknout klávesnici ENTER. Program v tuto chvíli začne hledat shodu v dokladech vybrané firmy (viz obr.č.11)
obr.č.11:
BVuhradit111 


Vyberte správný doklad a po stisku tlačítka OK se doklad spáruje s položkou bankovního výpisu. (viz obr.č.12)
obr.č.12:

BVsparovano123

 

Tento způsob hledání dokladu k položce bankovního výpisu, se dá použít jak pro platby přijaté, tak pro platby vydané.