Přinášíme vám zde informaci, jak to vlastně funguje, když se doplňuje měna a kurs na jednotlivé doklady. Měna se doplňuje na doklady podle nastavení dokladové řady nebo podle nastavení u obchodního partnera.

 

Nastavení měny u dokladové řady

Máte faktury, které vystavujete nebo přijímáte v EUR? Je to tak, že na každém dokladu měníte kód měny? Zjednodušte si práci a založte dokladovou řadu ODF nebo DOF, na které si nastavíte měnu na EUR. Program pak bude sám doplňovat správnou měnu na jednotlivé doklady a vy se tak nemusíte starat o to, zda máte správnou měnu. Jen vyberete správnou dokladovou řadu.

Měnu lze nastavit u okruhů DOF, ODF, BAN, POK, NAK, OBJ, PKU, POP, PRI, PRO, SPU, UVD, ZAK, VYD

 

Nastavení měny u partnera

Je to tak, že vystavujete faktury v CZK, ale zrovna u jednoho obchodního partnera jinak, tedy v EUR? Nechce se Vám zakládat dokladovou řadu kvůli jednomu partnerovi? Nastavte si tedy měnu u obchodního partnera, při tvorbě dokladů se pak bude měna doplňovat dle nastavení z partnera. Nastavení provedete na záložce Jiné.

doplnění měny na doklad a kursu 5

 

Doplňování kursu

Kurs se doplňuje z kursovního lístku podle pravidel, která jsou v nastavení.

doplnění měny na doklad a kursu 1

Pro oblast došlých dokladů

Nástroje -> Nastavení -> oblast nastavení Skladové hospodářství -> záložka Systémová nastavení III

Pro oblast vystavených dokladů

Nástroje -> Nastavení -> oblast nastavení Odbyt a prodej -> záložka Systémová nastavení III

Pro oblast finančních dokladů

Nástroje -> Nastavení -> oblast nastavení Finance -> záložka Systémová nastavení

 

Pro jednotlivé okruhy dokladů se zde volí, který kurs chcete použít. Dále je zde nastavení, jaké datum dokladu určuje kurs, který se má použít, zde tedy můžete uvést jiné datum, než je výchozí.

Například nastavení oblasti došlých dokladů:

doplnění měny na doklad a kursu 2

 

Poslední nastavení je doba použitelnosti kursu, což je rozumný počet dní, po které je kurs použitelný. To je z toho důvodu, aby se pro každý měsíc nabízel ten kurs, který byl ten měsíc platný.

doplnění měny na doklad a kursu 3

 

Nastavení kursu, kursovní lístek

Poslední důležité věc je, aby někdo nové kursy zapisoval do kursovního lístku v menu Program -> Finance -> Číselníky -> Cizí měny, nebo si lze doobjednat import kursovních lístků z webu, který umí importovat denní kursy přímo z internetu!!!

doplnění měny na doklad a kursu 6

 

Příklad z praxe

Firma používá roční kurs platný po celý rok. V nastavení má tedy nastavenou dobu použitelnosti 365 dní. U DOF lze nastavit datum, které určuje kurs. Za zvážení stojí, jaké datum bude pro kurs určující. Bude-li to datum dojití, pak se při zápisu DOF kurs doplní. V případě, že to bude datum DPH, pak se při zápisu DOF nedoplní, protože datum DPH zatím není známé, ale můžete použít tlačítko se šipkou vedle kursu. Tím se doplní kurs dle datumu DPH.

doplnění měny na doklad a kursu 4