Platí Vám Vaši odběratelé za faktury v souhrnu jednou částkou? Vytvořili jsme pro Vás okno Rozpis položek BAN, které slouží pro rozepsání hromadné platby z položky bankovního výpisu na úhrady jednotlivých faktur. Můžete ho použít pro odběratelské i dodavatelské faktury.
Okno si zobrazíte stisknutím tlačítka 001 Rozpis položek BAN umístěného na detailu položky bankovního výpisu. Rozpis položek lze provádět pouze pro dosud nezaúčtované bankovní výpisy.

002

 

Zápis úhrad jednotlivých faktur se provádí obdobně jako v běžném bankovním výpisu.
03

  • V horní části okna je zobrazena částka určená k rozpisu (v měně hlavičky bankovního výpisu), okno je modální.
  • Každá nová položka v rozpisu dostane odpovídající pořadové číslo: má-li původní položka určená k rozpisu pořadové číslo 001, budou rozpisové položky číslovány 00101, 00102, 00103…
  • Po doplnění požadované faktury nebo po zápisu konkrétní částky se odpovídající částka, která zbývá rozepsat, sníží.
  • Původní částku bankovního výpisu nemusíte rozepsat celou najednou.

04
 

Po zavření rozpisového okna se zapsané rozpisové položky přenesou do původního okna bankovního výpisu. Částka na původní položce bude nahrazena částkou zbývající rozepsat.
05 

V případě, že částka byla rozepsaná celá, bude původní položka stornovaná.
06

Na tomto obrázku je původní částka rozepsaná do nuly až při druhém rozpisu, proto je částka stornované položky v té výši, jak byla po prvním provedení rozpisu.

 

Nastavení práv

Práva k oknu Rozpis položek BAN se přebírají z nadřízeného okna Bankovní výpisy.

 

Poznámky

Okno Rozpis položek BAN se při otevření vždy zobrazuje jako prázdné. Rozepsané položky jsou po zavření okna zahrnuty mezi běžné položky bankovního výpisu.

 

Toto rozšíření si můžete dokoupit pouze do verze KOMFORT.