Následuje stručný popis. Plný popis najdete zde.

 

Export z programu PROFIBANKA Komerční Banky do KOSTKA Pro (zpracování výpisů)

 

Po přihlášení do Profibanky volte Přehledy->Export účetní ch dat. Vyberte řádek, zvolte formát BEST KB (KMO)  a klikněte na Export po dnech.
 
Uložte soubor a zapamatujte si jeho umístění.
 
V KOSTKA Pro volte  Program->Finance->Datový styk s bankou-> Zpracovat zásilku…
Potvrďte/vyberte Komerční banku:
 
Nalistujte soubor uložený v Profibance (viz předchozí postup)
 
Založte novou hlavičku bankovního výpisu, uložte a zmáčkněte symbol telefonu v hlavičce výpisu. Vyberte data k importu:
 
Zkontrolute a případně upravte položky, někdy odběratel vyplní špatně variabilní symbol a potom se platba neprojeví jako Úhrada ODF ale jako Jiný příjem.

 

Export příkazu z KOSTKA Pro do Profibanky KB


Na realizovaném příkazu k úhradě stiskněte symbol telefonu, tím se příkaz zařadí do fronty k odeslání.
 
O tom, že je příkaz zařazen do fronty se můžete přesvědčit volbou Program->Finance->Datový styk s bankou->Transakce k odeslání. Zde je možné i příkaz vymazat.


Dále volte Program->Finance->Datový styk s bankou->Vytvořit zásilku
Vyberte Komerční banku.
 
Potvrďte umístění souboru a zapamatujte si jej.
Pozn: Umístění souboru se  nastavuje pomocí Program->Finance->Datový styk s bankou->Parametry datové komunikace.
 
KOSTKA Pro zobrazí informační okno o dávce do KB.
 
Spusťte program Profibanka a volte Import příkazů a dávek, v okně pak stiskněte tlačítko Import.
 
Nalistujte soubor vytvořený v KOSTKA Pro (Formát BEST) a dejte otevřít:
 
Volte uložit u Štítku dávky
 
Následně se zobrazí výsledek importu.  Volte Pokračovat a v následujícím okně klikněte na Hlavní menu/Dávky příkazů/
 
V následujícím okně dávku označte (políčko na začátku řádku) a stiskněte tlačítko Odeslat nebo Odeslat k autorizaci dle toho, jak máte systém Profibanka nastaven.
 
Proběhne komunikace s bankou, dávku podepište.  Zobrazí se výsledek komunikace
 
Nyní dávka čeká na zpracování již v KB (to je vidět po volbě Dávky příkazů->Čekající dávky) Akce je hotova.