Nadstavbový modul Evidence finančních záloh slouží pro sledování záloh hrazených v pokladně na prodejně.

 

Okno si zobrazíte volbou v nabídce Program -> Uživatelské moduly -> Evidence finančních záloh. Nejprve se zobrazí úvodní výběrové okno, kde si můžete zadat vstupní parametry jako filtr pro následné zobrazení záznamů.

01

Zobrazit si můžete všechny finanční zálohy nebo jen ty, které ještě nebyly použity (případně zbývá ještě určitá část zálohy k dalšímu odpočtu).

Po stisknutí tlačítka OK budou vybrány takové finanční zálohy, které vyhovují zadaným parametrům a budou zobrazeny seřazené podle čísla zálohy.

 

02

 

Číslo zálohy se přiděluje při zápisu nové finanční zálohy. Generuje se automaticky jako pořadové číslo a tento údaj nelze uživatelsky změnit.

 

Přijetí zálohy i odpočet zálohy nemá žádné návaznosti – zapisuje se ručně, vyplněním příslušných polí pro datum a částku. K odpočtu zálohy si můžete poznamenat i doklad, kde byla záloha použita. V poli Zbývá se zobrazuje částka, která ještě zbývá k odpočtu.

 

Záznamy jsou vázané na partnera z číselníku Obchodní partneři. Pokud při zápisu nové finanční zálohy daný partner dosud neexistuje, můžete společně s finanční zálohou provést i zápis nového partnera.

Zápis partnera probíhá přímo v okně Evidence finančních záloh – zpřístupní se pole pro zápis základních informací (mobil, e-mail a poznámka).

Po vyplnění údajů o partnerovi i o přijaté záloze doklad uložte. Systém společně se záznamem finanční zálohy vytvoří i záznam do číselníku Obchodní partneři.

 

Přijetí zálohy

Pro přijatou zálohu vyplňte pole Datum přijetí zálohy a částku do pole Přijatá částka.

08

 

Nad libovolným záznamem zálohy si můžete vytisknout doklad o výši přijaté zálohy.

 

Odpočet zálohy

Pro odpočet zálohy vyplňte pole Datum odpočtu zálohy a částku do pole Odpočet zálohy.

Tlačítkem Odpočet zálohy = Přijatá částka (tlačítko se symbolem „="; umístěné vedle částky odpočtu zálohy) můžete doplnit celou zálohovou částku do pole Odpočet zálohy.

 

10

 

Postupný odpočet zálohy

K odpočtu můžete použít jen část zálohy – vyplněná částka odpočtu původní zálohu snižuje, případně můžete vytisknout nový zálohový lístek, ze kterého bude jasné, jaká je výše zálohy teď (starý zálohový lístek bude současně zákazníkovi odebrán).

 

Pro následný odpočet zbývající zálohy stačí změnit částku v poli Odpočet zálohy (zvýšit o právě použitou část zálohy). Postupným zvyšováním celkové použité částky se nakonec zbývající výše zálohy dostane na nulu. Případně můžete použít tlačítko na plný odpočet zálohy.

 

 

V případě potřeby dohledání podle čísla zálohového lístku můžete snadno určit, že záloha již byla použitá a který den.

Kdykoliv je možné otevřít okno se všemi záznamy, jejich součtem zjistíte výši částky, která by měla být v dané chvíli v „boční kase".

 

Nastavení práv

Pro práci s oknem je třeba mít nastavena příslušná práva Finance – Evidence finančních záloh. Jednotlivým uživatelům můžete nastavit příslušná práva (Zobrazovat záznamy, Editovat záznamy, Přidávat záznamy, Vyřazovat záznamy a Tisknout opisy a seznamy záznamů).

 

Pro provoz tohoto nadstavbového modulu je potřeba zakoupit potřebnou licenci. Informace podá Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..