Obecné informace k této problematice jsou na stránce http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

 

Žádost o autentizační údaje k EET
Na stránce
image001

vyberte

image002

 

Objeví se formulář, jehož části je třeba vyplnit

 

Část Záhlaví:

image004

 

Poplatník:

image005

 

image006

 

Zabezpečení.

Číslo mobilního telefonu bude potřeba později při ověřování jména. Pokud číslo neuvedete, bude přihlašování jednodušší, ale méně bezpečné. Doporučujeme číslo mobilního telefonu uvést.

image007

 

Proveďte kontrolu stiskem tlačítka Protokol chyb:

image008

 

Výsledkem by mělo být hlášení: V podání nebyly nalezeny žádné chyby bránící odeslání

image009

 

Nyní můžete provést Odeslání písemnosti

image010

 

A v následující stránce volte Podat

image011

Budete přesměrování do datové schránky, kde se přihlásíte jako jindy za svou firmu.

image012

Potvrďte Ano

image013

Objeví se potvrzení, které doporučujeme uložit volbou Uložit potvrzení. Soubor se uloží s příponou p7s

image014

Sledování vyřízení žádosti:
Po delší době (u nás to bylo cca 36 hodin) přijde informační email

image015

V jeho textu je odkaz na adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces . Na této stránce můžete nahrát potvrzení podání (soubor p7s). Zjistíte, jak na tom žádost je:

image016

Po stisku na tlačítko Certifikát je k dispozici stránka s informacemi. Ty jsou zatím k ničemu.

image017

První přihlášení na evidence tržeb.
Po nějaké době (do 24 hodin) do datové schránky přijde zpráva:

image018

image019

Autentizační údaje jsou v souboru PDF, který je v příloze datové zprávy:

image020

Po doručení ale počkejte minimálně jeden den, při okamžitém pokusu o přihlášení na daňovém portálu přihlášení selže, objeví se zpráva:
Pokud se jedná o první přístup ke službám aplikace EET, nelze z důvodu technologického zpoždění Vaše přístupové údaje ověřit. Přístupové údaje lze úspěšně ověřit nejdříve až následující den po jejich obdržení.

 

 

Po jednom dni na stránce http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces daňového portálu klikněte na

image021

A přihlásíte se údaji, které jste dostali do datové schránky. Zaklikněte Nejsem robot.

image022

Při ověření přes SMS přijde ověřovací kód na telefon zadaný v žádosti.

image023

Pak je třeba ještě zadat nové heslo, které musí být alespoň 8 znaků a musí splňovat i další pravidla.

image024

 

Po změně hesla se dostanete na úvodní stránku služeb EET.

image025

Po kliknutí na odkaz CERTIFIKÁTY se objeví informace o vás, doporučujeme vyplnit Email pro upozornění.

image90


Po kliknutí na  CA info

 

image027

si soubor (kořenový certifikát) uložte, například do (c:\CertEET\cacert.crt). Pak na uloženém souboru poklikejte a spustí se instalace:

image028

Pokud máte na počítači více uživatelů počítače, kteří budou pracovat s KOSTKA Pro, dejte v následující obrazovce volbu Místní počítač a pak Další.

image029

 

V další obrazovce průvodce volte dle šipek v následujícím obrázku a pak volte Další.

image030

Průvodce ukončete stiskem tlačítka Dokončit.

image031

 

Pak se již objeví závěrečná zpráva:

image032

Uvedený krok instalace certifikátu proveďte na všech počítačích, kde se EET bude provozovat!


Zapsání provozoven

Obecné informace o této části najdete na http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/napoveda_k_aplikaci_EET.pdf
Na úvodní stránce klikněte na záložku Provozovny

image033

V zobrazeném okně klikněte na Nová provozovna.

image034

Vyplňte údaje, převažující činnost vyberte z číselníku.

image035

Po stisku Založit provozovnu se provozovna založí a je jí přiděleno číslo. Toto číslo pak zapište do IS KOSTKA Pro do části EET-Nastavení pro toto zařízení do údaje Číslo provozovny

image036

Stejným způsobem založte další provozovny, pokud je to třeba. Například pokud máte internetovou prodejnu, zapište ji jako virtuální provozovnu.

 

Žádost a získání certifikátu spojeného s vaším DIČ.
Každý, na koho se vztahuje EET, musí mít alespoň jeden certifikát, který se váže k jeho DIČ. Certifikátů můžete mít i více, pokud byste nějak chtěli své platby rozdělit dle nějakého hlediska, ale v praxi to asi nebude třeba.
Cesta k novému certifikátu začíná kliknutím na:

image037

Po kliknutí se otevře nové okno/záložka prohlížeče, vyberte SEZNAM CERTIFIKÁTŮ a pak Požádat o certifikát:

image038

 

image039

Vyberte VYTVOŘIT ŽÁDOST V PROHLÍŽEČI.

image040

image041

Zadané heslo si DOBŘE zapamatujte.

image042

Vyplnění poznámky je nepovinné.
Po odeslání přijde potvrzení:

image043

Můžete hned Vytvořit exportní soubor. Nebo se můžete i později podívat (https://ca1.eet.cz/app) na seznam certifikátů a tam kliknout na Sériové číslo.

image044

Po kliku na číslo certifikátu klikněte na Vytvořit exportní soubor.

image045

Objeví výzva na heslo, také si jej dobře zapamatujte.

image046

Volte Potvrdit.
Po té volte Stáhnout exportní soubor:

image047

image048

image049

Soubor uložte k sobě na disk a zapamatujte si místo uložení. Vhodné bude umístění na společný síťový disk viditelný všem uživatelům.


Instalace na stanici s IS KOSTKA Pro
Spusťte KOSTKA Pro a volte Program ->Finance- >EET ->Nastavení pro EET ->Nastavení pro toto zařízení. Stiskněte tlačítko image050 a nalistujte soubor uložený v předchozím kroku. Zadejte heslo pro soukromý klíč (viz výše):

image051pak stiskněte Uložit. Program uloží na stanici do adresáře c:\CertEET\ (pokud neexistuje, sám jej vytvoří) soubor s příponou p12. Jeho jméno začíná číslem databáze a číslem uživatele. Tento proces opakujte na všech stanicích, kde se budou pouštět KOSTKA Pro a pracovat s EET.