Změna na finančních dokladech
S ohledem na již probíhající EET, byla zpřísněna kontrola při ukládání položek finančních dokladů (BAN, POK, SPU, PKU): nově již není možno uložit položku, která představuje úhradu nějakého dokladu (ODF, DOF, NAK, PRO), pokud by tento doklad nebyl současně také k této položce připárován

FIN1
Ovšem byla i provedena nová úprava, kdy lze úhradu vytvořit na ještě nerealizovaný doklad jako je ODF, PRO.

neral