sk Oprava základu daně při úplném nebo částečném nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby, podle § 25a Zákona o DPH, anebo podle § 53b Zákona o DPH

Oprava základu daně při úplném nebo částečném nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby, může nastat v případě, že jste dodavatel zboží/služby, ale i v případě, že jste odběratel zboží/služby. Popíšeme si obě možnosti.

 

1) Vystavili jste fakturu na zboží/služby, ale odběratel vám vaši pohledávku neuhradil. Za okolností, které určuje z.č.222/2004, §25a) si můžete odvedené DPH nárokovat od státu zpět. Tento nárok (opravu základu daně) se uvádí ve formuláři Přiznání k DPH na řádcích 26 a 27. Pro naplnění formuláře Přiznání k DPH existuje v IS KOSTKA definice výkazů, v tomto konkrétní případě se jedná o definici výkazu Přiznání k DPH platném od 2021/01. Pro případ opravy základu daně při úplném nebo částečném nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby, podle § 25a Zákona o DPH je potřeba nadefinovat řádek 202. Ve sloupci 1 si vybereme obsah Obraty uvedených účtů ve vybraném období a zapíšeme analytiku účtu základu daně. Ve sloupci 2 si vybereme obsah Obraty uvedených účtů ve vybraném období a zapíšeme analytiku účtu DPH. Vyplníme stranu účtu i vztah k DPH.
Abychom postupovali podle zákona, musíme pro tento účel vytvořit opravný daňový doklad. Ten vytvoříme kopií nad původním dokladem, zvolíme možnost vytvořit dobropis a samozřejmě ho podle potřeby upravíme. Nesmíme zapomenout na straně B opravného daňového dokladu zkontrolovat, zda je správně vyplněno číslo původního dokladu (políčko "opravný doklad k"), na téže straně zaškrtneme příznak, že se jedná o opravu nevymahatelné pohledávky ("Opr.NP") a v položkách vytvoříme novou položku "text/sleva" na kterou napíšeme, že se jedná o opravu základu dane podľa § 25a.
Takto upravený opravný daňový doklad zaúčtujeme na zvláštní analytiku účtů (základ daně a daň), které jsme si předem připravili a vyplnili do definice výkazu Přiznání k DPH platném od 2021/01, do řádku 202.
V Přiznání k DPH se nám naplní řádky 26 a 27 mínusem a ve výsledném součtu se poníží vlastní daňová povinnost. Pokud by došlo k situaci, že odběratel přeci jenom pohledávku nebo její část uhradí, musí se vše, co je výše uvedeno, provést obráceným postupem.
Pokud jste vše vyplnili podle výše uvedeného postupu, doklad se objeví i v příslušném oddílu Kontrolního hlášení.

 

2) Dostali jste fakturu na zboží/služby, ale závazek jste neuhradili. A nyní přišel opravný daňový doklad o opravě základu daně při úplném nebo částečném nezaplacení protihodnoty z dodaného zboží nebo služby, podle § 25a Zákona o DPH.
Za těchto okolností jste povinni, podle §53b Zákona o DPH, dříve nárokované DPH zase státu vrátit.
Tato oprava základu daně se uvádí ve formuláři Přiznání k DPH na řádku 29. Pro naplnění formuláře Přiznání k DPH existuje v IS KOSTKA definice výkazů, v tomto konkrétní případě se jedná o definici výkazu Přiznání k DPH platném od 2021/01. Pro případ opravy nárokované daně podle § 53b Zákona o DPH je potřeba nadefinovat řádek 204. Ve sloupci 1 si vybereme obsah Obraty uvedených účtů ve vybraném období a zapíšeme analytiku účtu základu daně. Ve sloupci 2 si vybereme obsah Obraty uvedených účtů ve vybraném období a zapíšeme analytiku účtu DPH. Vyplníme stranu účtu i vztah k DPH.
Abychom postupovali podle zákona, musíme i pro tento účel vytvořit opravný daňový doklad. Ten vytvoříme kopií nad původním dokladem (došlou fakturou), zvolíme možnost vytvořit dobropis a samozřejmě ho podle potřeby upravíme. Nesmíme zapomenout na straně B opravného daňového dokladu zkontrolovat, zda je správně vyplněno číslo původního dokladu (políčko "opravný doklad k"), na téže straně zaškrtneme příznak, že se jedná o opravu nevymahatelné pohledávky ("Opr.NP") a v položkách vytvoříme novou položku "text/sleva" na kterou napíšeme, že se jedná o opravu základu dane podľa § 25a.
Takto upravený opravný daňový doklad zaúčtujeme na zvláštní analytiku účtů (základ daně a daň), které jsme si předem připravili a vyplnili do definice výkazu Přiznání k DPH platném od 2021/01, do řádku 204.
V Přiznání k DPH se nám naplní řádek 29 mínusem a ve výsledném součtu se zvýší vlastní daňová povinnost. Pokud by došlo k situaci, že přeci jenom pohledávku nebo její část uhradíte, musí se vše, co je výše uvedeno, provést obráceným postupem.
Pokud jste vše vyplnili podle výše uvedeného postupu, doklad se objeví i v příslušném oddílu Kontrolního hlášení.