Nákupka – můžeme jí také nazvat jako zjednodušený daňový doklad, kterým lze dostat nejen zboží na sklad, ale i částky do DPH.
V Program -> Skladové hospodářství-> Nákupky - > Nová si vytvořte novou nákupku.


1 


Vyplňte potřebné údaje, jako je: dodavatel (pokud dodavatele neznáte nechte --), datum vystavení, kód operace ( pro účtování DPH, způsob úhrady. Na formu úhrady hotově se při realizaci nákupky vytvoří pokladní doklad, čímž se nám vydají peníze z pokladny a doklad se stane uhrazeným. Pokud jste již částku zadala na pokladní doklad a nyní vytváříte nákupku, dejte prosím vědět, nebo je potřeba provést přenastavení na dokladových řadách nákupky, aby se částka do pokladny nedostala 2x.
Přepněte se na položky a zde zapište položky.  Je možno zapsat skladovou položku, nebo předdefinovaný obrat, podobně jako je tomu u DOF.  Vyplňte množství, ceny a %DPH.


2 


Po zapsání všech položek nákupku realizujte. Vytvoří se pokladní doklad, pokud máte nastaveno u dokladové řady NAK, aby se pokladní doklad vytvořil automaticky.
Nákupku zaúčtujte standardním způsobem, účtování je obdobné jako u  DOF


3  


Vaše účtovací předpisy pro nákupky bude vhodné nastavit (přidat další řádky) tak, aby se dle účetního předpisu připravil nákladový účet tak, aby nebylo třeba jej doplňovat při účtování.

 

4