Specifický znak je jakousi červenou nití, které se táhne napříč celým účetnictvím. Naleznete jej ve volbě menu Program -> Číselníky -> Specifické znaky. Tento znak není nijak omezen rokem, použitím a tak dále a tak dále. Zkrátka je přímo určen pro sledování toho, co potřebujete sledovat. Zpravidla se bude jednat o sledování nákladů a výnosů na věci, které se jaksi nefakturují, věci, které nelze odvodit z přehledu prodeje.

 

Mohou to tedy být odpovědi na otázky

  • kolik jsou náklady na konkrétní osobní auto (pohonné hmoty, opravy, poplatky, režie)
  • kolik nás stálo uspořádání akce pro partnery vč. rautu, letáků, dopisů, benzínu
  • kolik nás stálo uvedení výrobku na trh vč. letáků, dopisů, benzínu, marketingových aktivit
  • kolik nás měsíčně stojí obchodní zástupce, náklady na mobil, auto, počítač,...
  • a tak dále a tak dále

 

specificke znaky 1

 

Jak se vyplňuje?

Specifický znak lze použít na libovolných vstupních i výstupních dokladech uvedením v položkách dokladu. Při účtování se pak tento specifický znak dostane do košilky k zaúčtování a účetní pohyb se s tímto znakem zaúčtuje. Předpokladem je, že je účet nastaven tak, aby byl specifický znak povinný při účtování.

 

specificke znaky 2

 

To je v podstatě celé. Již zbývá jen vyhledat sestavy, které vám budou vyhovovat. Např. účetní výkazy (Výsledovka, interní výsledovka, rozvaha, přiznání k DPH, jiný vlastní výkaz...) nebo účetní obraty z účetních knih. Tam je totiž možné omezit výběr Specifickým znakem!!!

 

specificke znaky 3

 

V našem případě je specifický znak ve skupině A, viz následující obrázek. Při zadávání do dokladu uvedete skupinu A a vyberete následně vhodný specifický znak, popřípadě zadejte celý specifický znak.

 

Je povinný?

Specifický znak není povinný, můžete jej používat libovolně. Potřebné ale je, abyste si do účtové osnovy k některým účtům zvolili, že na ně lze účtovat jen Se specif. znakem. To zapříčiní, že u specifických účtů určíte povinnost uvádět tento znak.

 

specificke znaky 4

 

Co se týká výkazů, využijte ty, o kterých píšeme. Pokud nenajdete vhodný výkaz, nebo máte jiné požadavky na výkazy, s důvěrou se obraťte na naše servisní oddělení. Připravíme vám výkaz na míru.