Zařazení starého majetku
Potřebujete zařadit majetek, který je již částečně odepsán?
Založte novou kartu majetku a zapište Pořízení a uložte.

 

image001

 

Přepněte se na záložku Odpisování. Vyplňte Odpisové skupiny, Způsoby odpisování, Rok zahájení odpisů (kdy se začal majetek odepisovat), Rok posledních odpisů. Vstupní ceny doplňte takové, s jakou cenou nyní majetek do IS Kostka vstupuje.

 

image002

 

Odpisový plán vám nyní nepůjde vytvořit, protože majetek ještě není zařazen.

 

image003

 

Takže Zařazení
Doplňte Druh změny, Datum zařazení (ano, to původní) a po uložení se doplní automaticky.

 

 image004

 

image005

Po stisku tlačítka image006 již můžete vytvořit Odpisový plán. Nezapomeňte zatrhnout

 

image007

 

image008

 

Pozor!!!!!!!!!!!!
Vstupní ceny na záložce Odpisování je potřeba zapsat před Zařazením. Pokud chcete změnit Způsob odpisování či Odpisovou skupinu, smažte nejprve Odpisový plán.