Aktualizace pro IS KOSTKA Pro SB verze 116 a vyšší

 

Pokud Vám dojde faktura ( DOF, nejčastěji za stavební práce), kde se přenáší daňová povinnost na vás, je potřeba zvolit jeden z možných zápisů do systému KOSTKA Pro SB.

 

V případě, že do režimu přenesené daňové povinnosti spadá celý doklad, tedy všechny položky uvedené na dodavatelské faktuře nemají uvedenu sazbu DPH a jsou označeny textem „daň odvede odběratel“, je postup jednodušší.

 

Celý doklad je v režimu tuzemského reverse charge

Způsob zápisu dodavatelské faktury je obdobný jako zápis dodavatelské faktury z EU. Pro případ tuzemského reverse charge se použije „Kód operace“ „N – tuzemsko, reverse charge“ na straně B hlavičky dodavatelské faktury.

 

image001

 

Na záložce Strana A pak vyplňte procento sazby DPH a příslušný základ, částka daně zůstane nulová.

image002

 

V položkách také vyplňte procento sazby DPH a příslušný základ, zde se částka DPH vypočte.

image003

 

Tato položka musí být skladovou kartou (nikoli předdefinovaným pohybem) a musí mít vyplněn správně údaj „Kód tuz.RvCh“

image004

 

Faktura (A-hlavička) se pak zaúčtuje tak, jak je uveden příklad na obrázku. Vypočtené DPH se zaúčtovalo (dle účetních předpisů) jako běžná došlá faktura.

image005

 

Jen některé položky jsou v režimu tuzemského reverse charge

Způsob zápisu dodavatelské faktury je obdobný jako zápis tuzemské dodavatelské faktury. Pro tento případ se použije „Kód operace“ „A – tuzemsko“ na straně B hlavičky dodavatelské faktury.

 Pro základy položek, které jsou v režimu přenesené daňové povinnosti se do rekapitulace částek na straně A dodavatelské faktury uvede procento DPH a základ daně. U sazby procenta DPH se zaškrtne volba „TuzRCH“. Částka daně se uvede jako 0 (nejde změnit). Pro položky ve standardním režimu se do rekapitulace uvede procento DPH, základ daně a daň. Na doklad je možné zadat maximálně 6 kombinací procent DPH a volby „TuzRCH“. Pro zobrazení 4.-6. sazby daně je potřeba v rekapitulaci přepnout na druhou stranu tlačítkem "2". Viz následující obrázek:

image006

 

Ukázka zápisu položky na dodavatelskou fakturu, která je v režimu přenesené daňové povinnosti:

image007

 

Ukázka zápisu položky, která je ve standardním režimu:

image008

 

Faktura (A-hlavička) se pak zaúčtuje tak, jak je uveden příklad na obrázku. Vypočtené DPH se zaúčtovalo (dle účetních předpisů) jako běžná došlá faktura. Použit je při účtování vztah k DPH jak s kódem N, tak s kódem A.

image009

 

Ukázka definice výkazu „Přiznání k DPH“

V přiznání k DPH se pak objeví (dle definice ve výkazu) v řádku 10:

image010

 

a v řádku 43:

image011

Doporučujeme ještě přečíst obecný článek Princip reverse-charge u tuzemských plnění.