Platíte pravidelné zálohy na energie a výše jedné platby nepřesáhne 10 000 Kč. Přesto je potřeba tyto platby uvádět do KH jmenovitě. K tomuto slouží tlačítko image001 , které najdete v hlavičce Dodavatelské i Odběratelské faktury. Po jeho stisknutí se nabídne:

image002

 

Můžete do kontrolního hlášení uvést jiné číslo, než je variabilní symbol (jako základ pro editaci poslouží Identifikace dokladu či Variabilní symbol). Další nabízená možnost je uvést doklad do kontrolního hlášení jmenovitě, tedy zaškrtnout v případě záloh na energie.
Ale co když se rozhodnete zaplatit v jednom měsíci zálohy 2 a máte 2 faktury se stejným dodavatelem a stejným variabilním systémem? Pak je potřeba obě platby sloučit. Ve vygenerovaném Kontrolním hlášení najdete v detailu tlačítko Sloučit duplicitní řádky

 

image003

 

Zapisujete hromadně nákupku a celková částka je nad 10 000 Kč, ale do Kontrolního hlášení je potřeba ji zahrnout sumárně (oddíl B3)? I v tomto případě použijte tlačítko image001

image005

 

A jak v případě hromadné prodejky, která slučuje více dokladů do 10 000 Kč? V tomto případě použijte Odběratele, který není plátcem DPH. Nejjednodušší je vytvořit v číselníku partnerů pro tento případ samostatnou kartu.

 

image006