(SR) Kontrolný výkaz k DPH od januára 2017 (po prvýkrát za január 2017, teda odoslaný vo februári) je zmenený:

v oddielu A2 sa budú novo vykazovať faktúry, ktoré boli vystavené v režime tuzemskej prenesenej daňovej povinnosti (TuzRCh).

Na nešťastie sa tu budú vykazovať bez uvedenia kódu, že ide o stavebné práce. Tento spôsob by ale potlačil všetky kontroly, ktoré sú pre vás v IS KOSTKA zabudované, preto sme sa rozhodli týmto položkám priradiť kód aspoň pracovne (do KH sa neodošle).


Ak teda sa vás fakturovanie stavebných prác dotýka, venujte prosím pozornosť novému postupu v IS KOSTKA:

Odberateľské faktúry vystavené v tomto režime (celé alebo len niektoré ich položky) počnúc januárom 2017 musia mať položky viazané na skladové karty (typicky výkonové, ale môžu byť aj tovarové/materiálové) a skladové karty týchto položiek musia mať na záložke „Iné“ vyplnený „Kód pre TuzRCh“ hodnotou „SP“ (bez úvodzoviek); iné položky sa do KV nedostanú. Tieto skladové karty zaveďte až v januári 2017 a používajte ich až na dokladoch roku 2017 (ak by ste ich použili pred rokom 2017, mohlo by sa stať, že by boli vykázané v KH za rok 2016, čo by nebolo správne).