Od 22.07.2021 je k dispozici upgrade 7.185, který obsahuje tyto hlavní změny:

 

Mzdy

- (SR) Výpočet miezd pripravený na to, že deti od 07/2021 budú mať bonus odstupňovaný podľa troch vekových skupín (koef.=2x, 1,7x, 1x). Užívateľsky netreba nič meniť.

- (SR) Nastavený parameter pre zmenu životného minima od 01.07.2021

 

- (ČR) V parametrech daně ze závislé činnosti byla zrušena maximální měsíční částka uplatnitelná jako daňový bonus
Dále v týchž parametrech byla upravena roční daňová úleva na 2. dítě na 22320,- a na 3. dítě na 27840,-. Dle znění přechodného ustanovení se měsíční částky pro výpočet v roce 2021 němění.

 

Účetnictví

- Snížen počet výstupních sloupců ve výstupu UD Došlé daňové doklady; lze tedy vykázat více možných kombinací.

 

Sklad, Odbyt, Prodej

- Rozšířena struktura pro evidenci výr.č.; podpora pro UDI-kódy (není standardní součástí aplikace).

- (SR) Preverili sme na zapožičanom zariadení, že eKasa FT5000 od VAROS TRADE s novým dátovým úložiskom CHDU je funkčná rovnako ako predchádzajúca eKasa s úložiskom BOWA; netreba v IS KOSTKA nič meniť.

 

Od 1.7.2021 se tato hodnota mění na 218.06€, což je důlžité pro zpracování mezd v SR v auguste za júl. Také se mění bonus na děti - je odstupňovaný dle věku dítěte. Tyto změny jsou součástí upgrade 7.185, který bude distribuován v poslední dekádě července 2021.

Do sekce Návody - Mzdy byl přidán článek Náhrada mzdy za letní tábor

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Júl 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Červenec 2021

 

Prostředí MS Excel je mezi uživateli velmi oblíbené; jednou z jeho nesporných výhod je možnost propojení i s IS KOSTKA. A platí to i v případě, že používáte cloudové služby Microsoft 365 (dříve Office 365).

 

V XLS prostředí pro vás nejen programujeme, ale nově i poskytujeme školení; můžete si vybrat verzi pro začátečníky a mírně pokočilé, nebo verzi pro pokročilé a zdatné zájemce. Aktuálně připravované školení je zaměřeno na zpracování výstupů z IS KOSTKA. Tedy jak přesvědčit to množství sloupců a řádků, aby se tvářilo přehledně a bylo z něj možné vyčíst na první pohled srozumitelné informace.

 

Neoslovila vás tato nabízená sestava témat a máte vlastní představu toho, v čem byste se chtěli v souvislosti s výstupními daty zdokonalit, neváhejte se obrátit na naše Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Připravíme školení přesně na míru vaší firmě, nebo třeba i jednotlivcům.

Ve slovenské legislativě dochází ke změnám, které budou zohledněny v připravovaném ugrade. Od  07/2021 bude vyplácen bonus na děti odstupňovaně dle tří věk.skupin. Od 01.07.2021 se mění životní minumum. Parametr pro změnu živ.minima bude nastaven v rámci upgrade. Obě změny se projeví při zpracování mezd za 07/2021.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Jún 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Červen 2021

Přidali jsme pro vás návod, jak řešit provozní zálohy v pokladně.

Novinky ve verzi 7.184 - k dispozici v týdnu od 17.05.2021

 

SKLAD ODBYT PRODEJ

- Okénko pro výběr/zápis výr čísel/šarží nově umožňuje použít hledání ve sloupci (pravé tlačítko myši v záhlaví sloupce seznamu).

- (SR) Preverili sme na zapožičanom zariadení, že eKasa FT5000 od VAROS TRADE s novým dátovým úložiskom CHDU je funkčná rovnako ako predchádzajúca eKasa s úložiskom BOWA; netreba v IS KOSTKA nič meniť. Záujemcovia o výmenu dátového úložiska si ho môžu dať vymeniť.

IS KOSTKA verzie 184 naviac (s úložiskom CHDU) vie:
  -- viacriadkový text položky: vo FISKAL.CFG je potrebné /a/ (re)definovať obsah riadku v tagu TPRODTXT a /b/ nastaviť max. dĺžku textu položky (tag TPRODTXTMAX).
  -- tlačiť aj textové položky dokladu (typ „text/zľava“), vr. viacriadkového textu - text bude max. tak dlhý, ako je nastavené u tagu TPRODTXTMAX).

 

MZDY

- Při zpracování mzdy program u každého zaměstnance chybně upozorňoval, že "při tomto prac.poměru není nárok čerpat dovolenou". Opraveno.

- (ČR) V okně Žádosti DNP tlačítko "Dočasná PN v upl. 380 dnech" a tam tlačítko pro doplnění údajů: mezi nemocemi vykazovalo chybně i "izolačku". Opraveno. Podobně i v ELDP.

- (SR) V registračnom liste fyz.osoby (RLFO) pribudli dve nové prerušenia (viď https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/ ). V súvislosti s touto zmenou bola vytvorená nová XML šablóna pre odosielanie na soc. poisťovňu (pre odosielanie po 18.05.2021).

 

Základní cíl modulu

Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební morálku. Bude jim moci být nastavena speciální úhrada a splatnost, poté když uživatel KOSTKA Pro SB založí ODF a vyplní partnera, systém se nejprve podívá, jestli partner není uveden jako aktivní v součanosti v BlackListu a jestliže je, budou na faktuře (či jiném odbytovém dokladu) uvedeny údaje druh úhrady a splatnost podle předvolby, nalezené v záznamu z tabulky BlackList. Tato funkcionalita se uplatní také tehdy, pokud faktura (či jiný doklad) vznikne jako výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad (např. faktura vznikne ze zakázky).

Spuštění

Z menu zvolte Uživatelský modul->Černá listina

Popis formuláře

alt

 

Formulář je standardní, pro vložení nového záznamu do BlackListu je nutno stisknout v uživatelském nástrojovém pruhu tlačítko Nový záznam. Poté vyplňte Název firmy, která se má ocitnout v BlackListu. Dále uveďte druh úhrady, který se objeví na faktuře při vyplnění odběratele z BlackListu. Údaj Splatnost faktury (dnů) určuje, jaké datum splatnosti se na fakturu vyplní. V případě existence odběratele v BlackListu se jako datum splatnosti faktury doplní datum o tolik dnů vyšší než aktuální datum, kolik je uvedeno v údaji Splatnost faktury (dnů).

Platnost záznamu v tabulce BlackList můžete omezit údaji Platí od a Platí do; přitom údaj Platí do musíte vyplnit (ale můžete vyplnit i například 31.12.2050 ve smyslu „navždy"). Když pak systém dohledává při vyplňování odběratele faktury v BlackListu, vezme v potaz jen ty záznamy pro daného partnera, které jsou nestornované a zároveň vyhovují

pravidlu, že aktuální datum se nachází v intervalu Platí od až Platí do záznamu.

Uživatel KOSTKA Pro SB zde může uvést i poznámku, která bude zobrazena při tvorbě faktury při vyplňování odběratele.

Parametry BlackListu

Když stisknete tlačítko na detailu formuláře, zobrazí se parametry BlackListu.

alt

 

Vždy, když budete zadávat nový záznam v tabulce, systém předvyplní druh úhrady pro daného partnera právě údajem z parametrů Běžný druh úhrady, analogicky pro údaj Splatnost faktury (dnů).

Údaj Automatické stornování po uplynutí platnosti funguje tak, že systém automaticky z tabulky BlackList odstraňuje (stornuje) záznamy, jejichž interval platnosti již uplynul.

Údaj Používat modul BlackList určuje, zda se bude ve faktuře modul používat. Toto nastavení slouží k tomu, že je možno (např. dočasně) funkcionalitu modulu vypnout.

Zaškrtněte, na kterých dokladech bude tato funkce aktivní (v obrázku je nastaveno, že na zakázkách a odběratelských fakturách); na jiných než zaškrtnutých dokladech nebude kladeno žádné omezení.

Fungování modulu v praxi

Otevřeme si formulář odběratelské faktury, zde vyplníme partnera (v příkladu z obrázku: „Zahradník, a.s."), kterého jsme uvedli s platným intervalem v BlackListu.

Po výběru odběratele se objeví následující hlášení:

alt

 

Tato hláška uvádí poznámku uvedenou v záznamu BlackListu, který se v tabulce vyhledal: vyhledává se podle aktuálního datumu a odběratele ve všech nestornovaných záznamech (poznámka: záznamů může být i více: např. více intervalů do budoucnosti, při sezónním nepravidelném placení u některých odběratelů). Program vždy vybere aktuální právě platný záznam. Z něj zobrazí poznámku (v našem příkladu se jedná o text „Pro zhoršení ...") a na fakturu (doklad) doplní druh úhrady podle nastavení (v našem příkladu na Hotově) a analogicky upraví i datum splatnosti. Kdybyste chtěli zavést systém kupříkladu jemněji členěných podmínek vydávání na fakturu (např. 3 kategorie podle splatnosti faktury), můžete založit 3 další druhy úhrad a tyto uvádět u partnerů do BlackListu s různými časovými úseky, kreré ve dnech oddělují datum vystavení od data splatnosti, které se automaticky doplní na fakturu, v případě použití modulu BlackList.

Stejná funkcionalita doplněna také do standardní funkce systému KOSTKA Pro SB, která se jmenuje Zpracovat na jiný doklad. Bude-li tedy cílovým dokladem této funkce odběratelská faktura, bude systém hledat v tabulce BlackList, zda nemá použít některý záznam k tomu, aby upravil platební podmínky nově vystavované faktury. Pokud najde takový záznam, upraví platební údaje na faktuře a podá o tom uživateli zprávu na obrazovku stejně jako to bylo popsáno v předchozím odstavci.

Poznámka: pokud odběratelská faktura (doklad) vznikne v systému jiným než dvěma výše popsanými způsoby (ruční zápis, výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad), systém žádnou kontrolu na BlackList neprovádí.

 

 

Dejte nudnou práci robotům

V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

Ve středu si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

V pátek si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

 

 

Ve středu se klasiky ptáme „A nešlo by to, Antone Petroviči, jinak?" „Šlo," odpovídáme v tomto článku, „dejte práci robotům."

Úkolem nadstavbové částky systému KOSTKA Pro robot upomínkovač je zajistit pravidelné zasílání výzev k zaplacení dlužných faktur. Robotovi stačí jen říci, na jaké e-maily má posílat výzvy, k čemuž stačí vyplnit e-mail a přidat znak hvězdička do uživatelského údaje/kódu klienta.

Robot upomínkovač

Robot pak již sám v pravidelných intervalech prochází dlužné faktury, zjišťuje dobu prodlení a výši dluhu (abychom neupomínali dlužnou jednu korunu) a označeným referentům odběratelů zasílá e-maily, kde jsou uvedeny dlužné částky a doba prodlení. Pokud je u jedné firmy více označených adres, pošle upomenutí na všechny adresy. Na závěr pak pošle managmentu firmy souhrnné hlášení o zaslaných upomenutích.

Toto hlášení vypadá takto:

 

robot upomínkovač hlášení

Povšimněte si, že předměty e-mailu jsou různé, aby nebylo až tak lehké nastavit podmínky pro automatické smazání na straně příjemce.

V praxi je třeba jen zpracovávat včas bankovní výpisy, aby nedošlo k upomínání již ve skutečnosti zaplacených faktur.

Z technického hlediska chod zajišťuje program zapsaný ve Visual Basic Scriptu, který je uložen na Microsoft SERVERU, nejjednodušeji tam, kde je i SQL SERVER. Tento program je volán v pravidelných intervalech SQL SERVER AGENTEM, který je součástí SQL SERVERU (nikoli verzí MSDE a EXPRESS). Periodu volání je možno nastavit velice přesně, například každý pracovní den v 10:00, každé úterý a čtvrtek v 11:00, stejně tak je možno nastavit v programu texty upomínání, předmět e-mailu, případně i další vzhled HTML e-mailu. Spolupráce s poštovním programem je řešena dle toho, jaký způsob je ve firmě používán (pomocí služby CDO, CDONTS nebo pomocí naší komponenty spolupracující se SMTP serverem).

Pracujete-li s daty v XLS souborech a potřebujete je naimportovat do informačního systému KOSTKA, máme pro Vás řešení. Nemusíte je přepisovat ručně, řádek za řádkem, stačí stisknout jedno tlačítko. Vvytvoříme Vám importní soubor, který všechna data do sytému KOSTKA zapíše hromadně a ještě je přitom zkontroluje.


Někteří uživatelé už tímto způsobem provádějí import prodejních a nákupních cen, import skladových karet nebo import položek dokladů. Možné jsou importy jakýchkoliv dat: od importů stazek v dopravě až po importy specifických dat Vaší výroby.


Ovládání těchto importních XLS souborů je přitom velice jednoduché: nakopírovat data, nastavit vstupní hodnoty a stisknout tlačítko.
Jak se ale provádí nakopírování dat? Ve zdrojovém souboru si označíte celý blok dat (buď myší, nebo kliknete do levě horní buňky bloku a pak stisknete klávesy Shift+Ctrl+End). Stsknutím kláves Ctrl+C zkopírujete celý blok do schránky, přesunete se do příslušného souboru, kam chcete data zkopírovat, postavíte se do levé horní buňky cílového bloku a stisknete klávesz Enter. Tím se obsah schránky přemístí do požadovaného místa.
Chcete-li data v importním souboru smazat, nejjednodušší je odstranit celé řádky. Celý řádek odstraníte kliknutím úplně vlevo, na číslo řádku; blok těchto řádků označíte opět s přidrženou klávesou Shift. Stisknutím pravého tlačítka myši na obarveném bloku vyvoláte kontextovou nabídku, ze které vyberete volbu Odstranit.


Bližší informace o možnostech importu Vám podá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Myslíme na Vás i v těchto nelehkých dobách a snažíme se, abychom Vám co nejvíce zjednodušili, zpříjemnili Váš obchod a zároveň vylepšili Vaši pozici na trhu.

 

V těchto dnech je takřka nezbytnost pro udržení se na trhu být online a provozovat eshop. Protože si tuto nutnost uvědomujeme, přicházíme s eshopem postaveným na řešení Prestashopu, který je komunikačně propojený s IS KOSTKA.

 

Díky tomuto řešení je možné přenášet velké množství informací od skladových zásob, obrázků, přes vlastnosti a parametry produktů až po skladové pohyby do eshopu a to vše automaticky. Veškeré změny, které provedete v IS KOSTKA, jsou automaticky převedeny do Vašeho eshopu. Naopak, pokud na svém eshopu například produkt prodáte, tato změna se automaticky projeví i v IS KOSTKA.

 

Nespornou výhodou Prestashopu je, že jej lze provozovat online, offline nebo zcela „beznákupově“ jako katalog. Tato flexibilita Vám jistě ušetří spoustu práce a času ve Vašem podnikání.

 

Pokud Vás naše novinka zaujala, neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou ukázku.

Těšíme se na Vás.

 

alt

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Máj 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Květen 2021

Ve spodní části okna KOSTKA Pro je řádek, kterého si moc většinou nevšímáte. Nese ale důležité informace a možnosti akci.

 celý řádek spodní části obrazovky

 

O čem nás informuje první informativní část řádku?

užití sql serveru Barva tohoto tlačítka informuje o obsazení prostoru SQL serveru. Pokud je tlačítko černé, je vše OK. Pokud se ale barva změní, začne červenat, místo pro "malý" SQL server EXPRESS dochází a je třeba rychle uvažovat o koupi nového, plnohodnotného serveru. V tomto případě se na nás obraťte, abyste mohli dále pracovat a zaplněnost databáze vaši firmu nezastavila.

Najetím myši na ikonu získáte doplňující informace o obsazenosti.

 

jméno a databáze

Jméno uživatele, které je přihlášen, většinou tedy vy. 

Následuje název firmy. Tato informace je důležitá zvláště tehdy, pokud v KOSTKA Pro zpracováváte více firem nebo tehdy, pokud se něco zkoušíte v Demofirmě. Pokud na jméno firmy najedete myší, ukáže se číslo databáze (KOSTK_DATA00,01..)

V poslední části je čísle verze KOSTKA.EXE na stanici (další informace o verzi získáte stiskem Nápověda->O programu).

 

4vyrazen První část obdélníku je použita pro tzv. číslo uzlu při rozčlenění databáze, které se již neužívá. Důležitou informaci ale dává další část, červený křížek X v ní značí, že aktuální záznam, se kterým pracujete, je smazán. 

 

Následuje akční tlačítková část.

Typ dne Po stisku tohoto tlačítka se ukáže v dolní části okna TYP DNE, šikovné "triky" pro práci v KOSTKA Pro. Vyzkoušejte si jej! Tlačítko je možnou stisknout opakovaně.

Tlačítka pro nástrojestisk těchto tlačítek okamžitě vyvolá některé z příručních okének

- Poznámkovník pro zápis vašich textů k práci, třeba pro plán, co udělat. Smí obsahovat i webové odkazy nebo odkazy na soubory

- Oblíbené  pro nejrychlejší vyvolání často spouštěných akcí se zadanými výběrovými hledisky

- Sledované doklady pro rychlé nalezení rozpracovaného nebo sledovaného dokladu, např. uhrazenosti faktury

Aktuality na webu KOSTKA Otevře stránku s aktualitami na webu KOSTKA Pro, s takovými jako je třeba tento článek. Najetí myší nad tlačítko zobrazí nadpisy těchto článků

 

 

 

Již bezmála rok vláda vyplácí rodičům, jejichž děti nemohou navštěvovat školu kvůli covidové pandemii, tzv.krizové ošetřovné. Jeho výše se rovná 70% redukovaného denního vyměřovacího základu. Zároveň platí podmínka, že dítě, na něž je ošetřovné pobíráno, nesmí být starší deseti let.
Dne 21. 4. 2021 Parlament ČR schválil novelu zákona č. 438/2020 Sb., podle kterého se poskytuje tzv. krizové ošetřovné. Tato novela obsahuje zvýšení - ošetřovné bude nyní náležet za dny péče v kalendářním měsíci ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu a doplatí se zpětně za období od 1. 3. 2021.
Novela zákona již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, s účinností od 23. dubna 2021.
ČSSZ doplatí ošetřovné do výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu bez žádosti nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží.
Závěrem také pro úplnost upozorňuje pojištěnce, že doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného za kalendářní den (400 Kč, případně se krátí, pokud nejde o plný úvazek) již byla dávka poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

 

celý článek naleznete ZDE

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Apríl 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Duben 2021

 

Doba nám přinesla nové zkušenosti a výzvy. Jednou z nich je přesun části obchodů do online světa. Pro podporu vašich online prodejů jsme připravili propojení Kostky s Prestashopem. Prestashop je výkonný e-shop s velkým množstvím funkcí, bez kterých se moderní e-shop neobejde. Dobře fungující e-shop s efektivním propojením s IS KOSTKA vám přinese mnoho benefitů a ušetří obrovské množství práce. Uspořený čas můžete věnovat další podpoře vašeho prodeje a tím dále zvětšovat váš zisk.

 

 

Kde uspoříte čas:

  • Svá data (skladové položky a údaje o nich, obrázky, sortimentní členění, ceny, zásoby) udržujete aktuální pouze v IS KOSTKA – přenos do e-shopu je automatický
  • Objednávky z e-shopu se importují do IS KOSTKA do podoby zakázky nebo odběratelské faktury – včetně cen, adresy, způsobu úhrady, přepravy atd.
  • PrestaShop má jednoduchou a přehlednou správu, která je dostupná odkudkoliv – snadno upravíte základní nastavení podoby e-shopu a další vlastnosti
  • PrestaShop obsahuje všechna standardní napojení na statistické sw, porovnávače (xml feedy), platební brány, dopravní systémy, PPC systémy, remarketing a mnoho dalšího.
  • O technické zabezpečení PrestaShopu se vám bude starat externí firma – rádi vám pomohou i s dalšími možnými úpravami podoby e-shopu

 

Předvedení e-shopu a napojení s IS KOSTKA  si můžete dohodnout s Martinou Horákovou na telefonu 602 169 469 nebo mailem Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Od soboty 27.3.2021 je k dispozici upgrade 7.183. Jeho hlavními novinkami jsou:

ČR

   - zavedení a zpracování složek pro karanténní příspěvek od sociální pojišťovny, tzv "izolačka".

SR

   - Je možno stanovit účetní způsob odepisování Jako daňové,

   - Zavedení a zpracování složky pro dlouhodobé ošetřovné.

   - Zavedení a zpracování složky pro  stravnkový paušál.

 

Všechny novinky ve verzi 7.182 a 7.183 jsou k dispozici v dokumentu pdf.

Zvolili jste ve Windows 10 tisk a objevila se modrá obrazovka (slengově modrá smrt)? Jedná se chybu, která je spojena s březnovým updatem KB5000802 systému Windows 10. Týká se všech tisků, nikoli jen z KOSTKA Pro.

takto vypadá modrá smrt v angličtině

 

Naštěstí se tato věc netýká všech síťových tiskáren. Pokud jste byli tímto stavem postižení, je řešením (ke dni 11.3.2021) tuto instalaci windows update odvolat a nové instalace pozastavit. Návod k tomu najdete třeba v článku Modrá smrt při tisku.

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Marec 2021

 

 

 

 

Viac článkov...

AKTUALITY

Prev Next

22 Júl 2021

Upgrade 7.185

Od 22.07.2021 je k dispozici upgrade 7.185, který obsahuje tyto hlavní změny:   Mzdy - (SR) Výpočet miezd pripravený na to, že deti od 07/2021 budú mať bonus odstupňovaný podľa troch vekových skupí... více


14 Júl 2021

(SR) Výška životného minima od 1.7.2021

Od 1.7.2021 se tato hodnota mění na 218.06€, což je důlžité pro zpracování mezd v SR v auguste za júl. Také se mění bonus na děti - je odstupňovaný dle věku dítěte. Tyto změny jsou součástí upgrade 7.... více


07 Júl 2021

Náhrada mzdy za letní tábor

Do sekce Návody - Mzdy byl přidán článek Náhrada mzdy za letní tábor více


06 Júl 2021

(SR) Daňový kalendář Júl 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Júl 2021         více


06 Júl 2021

(ČR) Daňový kalendář Červenec 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Červenec 2021 více


06 Júl 2021

Školení na výstupy z IS KOSTKA v MS Excel

  Máme pro vás zcela nové školení a to na práci spojenou s výstupy z IS KOSTKA do MS Excel.    Máte potíže s filtrováním velkého množství dat, až se v nich ztrácíte? Moříte se se zadáváním funkcí,... více


11 Jún 2021

Školení na MS Excel

  Prostředí MS Excel je mezi uživateli velmi oblíbené; jednou z jeho nesporných výhod je možnost propojení i s IS KOSTKA. A platí to i v případě, že používáte cloudové služby Microsoft 365 (dříve Off... více


10 Jún 2021

SR Změny ve mzdách

Ve slovenské legislativě dochází ke změnám, které budou zohledněny v připravovaném ugrade. Od  07/2021 bude vyplácen bonus na děti odstupňovaně dle tří věk.skupin. Od 01.07.2021 se mění životní minumu... více


03 Jún 2021

(SR) Daňový kalendář Jún 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Jún 2021         více


03 Jún 2021

(ČR) Daňový kalendář Červen 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Červen 2021 více