Základní cíl modulu

Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební morálku. Bude jim moci být nastavena speciální úhrada a splatnost, poté když uživatel KOSTKA Pro SB založí ODF a vyplní partnera, systém se nejprve podívá, jestli partner není uveden jako aktivní v součanosti v BlackListu a jestliže je, budou na faktuře (či jiném odbytovém dokladu) uvedeny údaje druh úhrady a splatnost podle předvolby, nalezené v záznamu z tabulky BlackList. Tato funkcionalita se uplatní také tehdy, pokud faktura (či jiný doklad) vznikne jako výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad (např. faktura vznikne ze zakázky).

Spuštění

Z menu zvolte Uživatelský modul->Černá listina

Popis formuláře

alt

 

Formulář je standardní, pro vložení nového záznamu do BlackListu je nutno stisknout v uživatelském nástrojovém pruhu tlačítko Nový záznam. Poté vyplňte Název firmy, která se má ocitnout v BlackListu. Dále uveďte druh úhrady, který se objeví na faktuře při vyplnění odběratele z BlackListu. Údaj Splatnost faktury (dnů) určuje, jaké datum splatnosti se na fakturu vyplní. V případě existence odběratele v BlackListu se jako datum splatnosti faktury doplní datum o tolik dnů vyšší než aktuální datum, kolik je uvedeno v údaji Splatnost faktury (dnů).

Platnost záznamu v tabulce BlackList můžete omezit údaji Platí od a Platí do; přitom údaj Platí do musíte vyplnit (ale můžete vyplnit i například 31.12.2050 ve smyslu „navždy"). Když pak systém dohledává při vyplňování odběratele faktury v BlackListu, vezme v potaz jen ty záznamy pro daného partnera, které jsou nestornované a zároveň vyhovují

pravidlu, že aktuální datum se nachází v intervalu Platí od až Platí do záznamu.

Uživatel KOSTKA Pro SB zde může uvést i poznámku, která bude zobrazena při tvorbě faktury při vyplňování odběratele.

Parametry BlackListu

Když stisknete tlačítko na detailu formuláře, zobrazí se parametry BlackListu.

alt

 

Vždy, když budete zadávat nový záznam v tabulce, systém předvyplní druh úhrady pro daného partnera právě údajem z parametrů Běžný druh úhrady, analogicky pro údaj Splatnost faktury (dnů).

Údaj Automatické stornování po uplynutí platnosti funguje tak, že systém automaticky z tabulky BlackList odstraňuje (stornuje) záznamy, jejichž interval platnosti již uplynul.

Údaj Používat modul BlackList určuje, zda se bude ve faktuře modul používat. Toto nastavení slouží k tomu, že je možno (např. dočasně) funkcionalitu modulu vypnout.

Zaškrtněte, na kterých dokladech bude tato funkce aktivní (v obrázku je nastaveno, že na zakázkách a odběratelských fakturách); na jiných než zaškrtnutých dokladech nebude kladeno žádné omezení.

Fungování modulu v praxi

Otevřeme si formulář odběratelské faktury, zde vyplníme partnera (v příkladu z obrázku: „Zahradník, a.s."), kterého jsme uvedli s platným intervalem v BlackListu.

Po výběru odběratele se objeví následující hlášení:

alt

 

Tato hláška uvádí poznámku uvedenou v záznamu BlackListu, který se v tabulce vyhledal: vyhledává se podle aktuálního datumu a odběratele ve všech nestornovaných záznamech (poznámka: záznamů může být i více: např. více intervalů do budoucnosti, při sezónním nepravidelném placení u některých odběratelů). Program vždy vybere aktuální právě platný záznam. Z něj zobrazí poznámku (v našem příkladu se jedná o text „Pro zhoršení ...") a na fakturu (doklad) doplní druh úhrady podle nastavení (v našem příkladu na Hotově) a analogicky upraví i datum splatnosti. Kdybyste chtěli zavést systém kupříkladu jemněji členěných podmínek vydávání na fakturu (např. 3 kategorie podle splatnosti faktury), můžete založit 3 další druhy úhrad a tyto uvádět u partnerů do BlackListu s různými časovými úseky, kreré ve dnech oddělují datum vystavení od data splatnosti, které se automaticky doplní na fakturu, v případě použití modulu BlackList.

Stejná funkcionalita doplněna také do standardní funkce systému KOSTKA Pro SB, která se jmenuje Zpracovat na jiný doklad. Bude-li tedy cílovým dokladem této funkce odběratelská faktura, bude systém hledat v tabulce BlackList, zda nemá použít některý záznam k tomu, aby upravil platební podmínky nově vystavované faktury. Pokud najde takový záznam, upraví platební údaje na faktuře a podá o tom uživateli zprávu na obrazovku stejně jako to bylo popsáno v předchozím odstavci.

Poznámka: pokud odběratelská faktura (doklad) vznikne v systému jiným než dvěma výše popsanými způsoby (ruční zápis, výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad), systém žádnou kontrolu na BlackList neprovádí.

 

 

Dejte nudnou práci robotům

V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

Ve středu si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

V pátek si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem.

 

 

Ve středu se klasiky ptáme „A nešlo by to, Antone Petroviči, jinak?" „Šlo," odpovídáme v tomto článku, „dejte práci robotům."

Úkolem nadstavbové částky systému KOSTKA Pro robot upomínkovač je zajistit pravidelné zasílání výzev k zaplacení dlužných faktur. Robotovi stačí jen říci, na jaké e-maily má posílat výzvy, k čemuž stačí vyplnit e-mail a přidat znak hvězdička do uživatelského údaje/kódu klienta.

Robot upomínkovač

Robot pak již sám v pravidelných intervalech prochází dlužné faktury, zjišťuje dobu prodlení a výši dluhu (abychom neupomínali dlužnou jednu korunu) a označeným referentům odběratelů zasílá e-maily, kde jsou uvedeny dlužné částky a doba prodlení. Pokud je u jedné firmy více označených adres, pošle upomenutí na všechny adresy. Na závěr pak pošle managmentu firmy souhrnné hlášení o zaslaných upomenutích.

Toto hlášení vypadá takto:

 

robot upomínkovač hlášení

Povšimněte si, že předměty e-mailu jsou různé, aby nebylo až tak lehké nastavit podmínky pro automatické smazání na straně příjemce.

V praxi je třeba jen zpracovávat včas bankovní výpisy, aby nedošlo k upomínání již ve skutečnosti zaplacených faktur.

Z technického hlediska chod zajišťuje program zapsaný ve Visual Basic Scriptu, který je uložen na Microsoft SERVERU, nejjednodušeji tam, kde je i SQL SERVER. Tento program je volán v pravidelných intervalech SQL SERVER AGENTEM, který je součástí SQL SERVERU (nikoli verzí MSDE a EXPRESS). Periodu volání je možno nastavit velice přesně, například každý pracovní den v 10:00, každé úterý a čtvrtek v 11:00, stejně tak je možno nastavit v programu texty upomínání, předmět e-mailu, případně i další vzhled HTML e-mailu. Spolupráce s poštovním programem je řešena dle toho, jaký způsob je ve firmě používán (pomocí služby CDO, CDONTS nebo pomocí naší komponenty spolupracující se SMTP serverem).

Pracujete-li s daty v XLS souborech a potřebujete je naimportovat do informačního systému KOSTKA, máme pro Vás řešení. Nemusíte je přepisovat ručně, řádek za řádkem, stačí stisknout jedno tlačítko. Vvytvoříme Vám importní soubor, který všechna data do sytému KOSTKA zapíše hromadně a ještě je přitom zkontroluje.


Někteří uživatelé už tímto způsobem provádějí import prodejních a nákupních cen, import skladových karet nebo import položek dokladů. Možné jsou importy jakýchkoliv dat: od importů stazek v dopravě až po importy specifických dat Vaší výroby.


Ovládání těchto importních XLS souborů je přitom velice jednoduché: nakopírovat data, nastavit vstupní hodnoty a stisknout tlačítko.
Jak se ale provádí nakopírování dat? Ve zdrojovém souboru si označíte celý blok dat (buď myší, nebo kliknete do levě horní buňky bloku a pak stisknete klávesy Shift+Ctrl+End). Stsknutím kláves Ctrl+C zkopírujete celý blok do schránky, přesunete se do příslušného souboru, kam chcete data zkopírovat, postavíte se do levé horní buňky cílového bloku a stisknete klávesz Enter. Tím se obsah schránky přemístí do požadovaného místa.
Chcete-li data v importním souboru smazat, nejjednodušší je odstranit celé řádky. Celý řádek odstraníte kliknutím úplně vlevo, na číslo řádku; blok těchto řádků označíte opět s přidrženou klávesou Shift. Stisknutím pravého tlačítka myši na obarveném bloku vyvoláte kontextovou nabídku, ze které vyberete volbu Odstranit.


Bližší informace o možnostech importu Vám podá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

Myslíme na Vás i v těchto nelehkých dobách a snažíme se, abychom Vám co nejvíce zjednodušili, zpříjemnili Váš obchod a zároveň vylepšili Vaši pozici na trhu.

 

V těchto dnech je takřka nezbytnost pro udržení se na trhu být online a provozovat eshop. Protože si tuto nutnost uvědomujeme, přicházíme s eshopem postaveným na řešení Prestashopu, který je komunikačně propojený s IS KOSTKA.

 

Díky tomuto řešení je možné přenášet velké množství informací od skladových zásob, obrázků, přes vlastnosti a parametry produktů až po skladové pohyby do eshopu a to vše automaticky. Veškeré změny, které provedete v IS KOSTKA, jsou automaticky převedeny do Vašeho eshopu. Naopak, pokud na svém eshopu například produkt prodáte, tato změna se automaticky projeví i v IS KOSTKA.

 

Nespornou výhodou Prestashopu je, že jej lze provozovat online, offline nebo zcela „beznákupově“ jako katalog. Tato flexibilita Vám jistě ušetří spoustu práce a času ve Vašem podnikání.

 

Pokud Vás naše novinka zaujala, neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou ukázku.

Těšíme se na Vás.

 

alt

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Máj 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Květen 2021

Ve spodní části okna KOSTKA Pro je řádek, kterého si moc většinou nevšímáte. Nese ale důležité informace a možnosti akci.

 celý řádek spodní části obrazovky

 

O čem nás informuje první informativní část řádku?

užití sql serveru Barva tohoto tlačítka informuje o obsazení prostoru SQL serveru. Pokud je tlačítko černé, je vše OK. Pokud se ale barva změní, začne červenat, místo pro "malý" SQL server EXPRESS dochází a je třeba rychle uvažovat o koupi nového, plnohodnotného serveru. V tomto případě se na nás obraťte, abyste mohli dále pracovat a zaplněnost databáze vaši firmu nezastavila.

Najetím myši na ikonu získáte doplňující informace o obsazenosti.

 

jméno a databáze

Jméno uživatele, které je přihlášen, většinou tedy vy. 

Následuje název firmy. Tato informace je důležitá zvláště tehdy, pokud v KOSTKA Pro zpracováváte více firem nebo tehdy, pokud se něco zkoušíte v Demofirmě. Pokud na jméno firmy najedete myší, ukáže se číslo databáze (KOSTK_DATA00,01..)

V poslední části je čísle verze KOSTKA.EXE na stanici (další informace o verzi získáte stiskem Nápověda->O programu).

 

4vyrazen První část obdélníku je použita pro tzv. číslo uzlu při rozčlenění databáze, které se již neužívá. Důležitou informaci ale dává další část, červený křížek X v ní značí, že aktuální záznam, se kterým pracujete, je smazán. 

 

Následuje akční tlačítková část.

Typ dne Po stisku tohoto tlačítka se ukáže v dolní části okna TYP DNE, šikovné "triky" pro práci v KOSTKA Pro. Vyzkoušejte si jej! Tlačítko je možnou stisknout opakovaně.

Tlačítka pro nástrojestisk těchto tlačítek okamžitě vyvolá některé z příručních okének

- Poznámkovník pro zápis vašich textů k práci, třeba pro plán, co udělat. Smí obsahovat i webové odkazy nebo odkazy na soubory

- Oblíbené  pro nejrychlejší vyvolání často spouštěných akcí se zadanými výběrovými hledisky

- Sledované doklady pro rychlé nalezení rozpracovaného nebo sledovaného dokladu, např. uhrazenosti faktury

Aktuality na webu KOSTKA Otevře stránku s aktualitami na webu KOSTKA Pro, s takovými jako je třeba tento článek. Najetí myší nad tlačítko zobrazí nadpisy těchto článků

 

 

 

Již bezmála rok vláda vyplácí rodičům, jejichž děti nemohou navštěvovat školu kvůli covidové pandemii, tzv.krizové ošetřovné. Jeho výše se rovná 70% redukovaného denního vyměřovacího základu. Zároveň platí podmínka, že dítě, na něž je ošetřovné pobíráno, nesmí být starší deseti let.
Dne 21. 4. 2021 Parlament ČR schválil novelu zákona č. 438/2020 Sb., podle kterého se poskytuje tzv. krizové ošetřovné. Tato novela obsahuje zvýšení - ošetřovné bude nyní náležet za dny péče v kalendářním měsíci ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu a doplatí se zpětně za období od 1. 3. 2021.
Novela zákona již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, s účinností od 23. dubna 2021.
ČSSZ doplatí ošetřovné do výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu bez žádosti nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za které ošetřovné náleží.
Závěrem také pro úplnost upozorňuje pojištěnce, že doplatky nenáleží v situaci, kdy díky stanovené minimální výši ošetřovného za kalendářní den (400 Kč, případně se krátí, pokud nejde o plný úvazek) již byla dávka poskytnuta tak, že sama o sobě dosahuje výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu či ji přesahuje.

 

celý článek naleznete ZDE

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Apríl 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Duben 2021

 

Doba nám přinesla nové zkušenosti a výzvy. Jednou z nich je přesun části obchodů do online světa. Pro podporu vašich online prodejů jsme připravili propojení Kostky s Prestashopem. Prestashop je výkonný e-shop s velkým množstvím funkcí, bez kterých se moderní e-shop neobejde. Dobře fungující e-shop s efektivním propojením s IS KOSTKA vám přinese mnoho benefitů a ušetří obrovské množství práce. Uspořený čas můžete věnovat další podpoře vašeho prodeje a tím dále zvětšovat váš zisk.

 

 

Kde uspoříte čas:

 • Svá data (skladové položky a údaje o nich, obrázky, sortimentní členění, ceny, zásoby) udržujete aktuální pouze v IS KOSTKA – přenos do e-shopu je automatický
 • Objednávky z e-shopu se importují do IS KOSTKA do podoby zakázky nebo odběratelské faktury – včetně cen, adresy, způsobu úhrady, přepravy atd.
 • PrestaShop má jednoduchou a přehlednou správu, která je dostupná odkudkoliv – snadno upravíte základní nastavení podoby e-shopu a další vlastnosti
 • PrestaShop obsahuje všechna standardní napojení na statistické sw, porovnávače (xml feedy), platební brány, dopravní systémy, PPC systémy, remarketing a mnoho dalšího.
 • O technické zabezpečení PrestaShopu se vám bude starat externí firma – rádi vám pomohou i s dalšími možnými úpravami podoby e-shopu

 

Předvedení e-shopu a napojení s IS KOSTKA  si můžete dohodnout s Martinou Horákovou na telefonu 602 169 469 nebo mailem Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Od soboty 27.3.2021 je k dispozici upgrade 7.183. Jeho hlavními novinkami jsou:

ČR

   - zavedení a zpracování složek pro karanténní příspěvek od sociální pojišťovny, tzv "izolačka".

SR

   - Je možno stanovit účetní způsob odepisování Jako daňové,

   - Zavedení a zpracování složky pro dlouhodobé ošetřovné.

   - Zavedení a zpracování složky pro  stravnkový paušál.

 

Všechny novinky ve verzi 7.182 a 7.183 jsou k dispozici v dokumentu pdf.

Zvolili jste ve Windows 10 tisk a objevila se modrá obrazovka (slengově modrá smrt)? Jedná se chybu, která je spojena s březnovým updatem KB5000802 systému Windows 10. Týká se všech tisků, nikoli jen z KOSTKA Pro.

takto vypadá modrá smrt v angličtině

 

Naštěstí se tato věc netýká všech síťových tiskáren. Pokud jste byli tímto stavem postižení, je řešením (ke dni 11.3.2021) tuto instalaci windows update odvolat a nové instalace pozastavit. Návod k tomu najdete třeba v článku Modrá smrt při tisku.

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Marec 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Březen 2021

Na počátku roku 2021 je stále častěji slyšet slovo ISDOC v souvislosti s fakturací. O co vlastně jde?

 

ISDOC je zkratka z Information System DOCument a jedná se o dohodnutý formát pro výměnu dat mezi firmami, především o předávání faktur. Autory této dohody, normy, jsou význačné české IT firmy a existence začíná již v roce 2009. Autory této normy "štvalo", že papírové dokumenty na jedné straně vznikají na počítačích a na druhé straně jsou z papírů zase přepisovány do pčítačů, což je nejenom pracné a časově náročné a při přepisech zdrojem chyb. Přeci by se ty počítače mohly "nějak dohodnout". Cesta k použití v praxi ale byla dlouhá.

 

Systém KOSTKA Pro se k této normě přidal a již mnoho let nabízí nad vystavenými fakturami výstup ISDOC. Při otevřené ODF je možné stisknout tlačítko pro export Tlačítko pro exporta vybrat správnou šablonu XML souboru:
Výběr šablony pro export

(povšiměte si i dalších výstupů pro AUTO ŠKODA, PPL)

 

Po stisku OK se vytovří soubor ISDOC a ten můžete přiložit jako přílohu k emailu, který pošelete svému odběrateli.

 

 

 

Od dodavatelů vám určitě chodí faktury emailem ve formátu PDF a občas i ve formátu ISDOC. Nebo o tento formát můžete dodavatele často požádat. Takový soubor (nebo i ten vytvořený v KOSTKA Pro) si můžete prohlédnout v programu ISDOCReader Ikona programu, který si můžete zdarma na svou stanici stáhnout a nainstalovat. 

 

Náhled faktury v tomto programu vypadá třeba takto (kliknutím se obrázek zvětší):

kliknutím se obrázek zvětší v novém okně

 Povšimněte si, že systém v praxi využíváme.

 

Faktury ve formátu ISDOC je možné nahrát i do sysému KOSTKA Pro. Základní údaje jsou jasné a je možné je zpracovat a vytvořit novou DOF. Ve všech případech ale existují různé speciality, jak je co zapsáno a uloženo. Zvláštní kapitolou jsou pak položky, kde mohou být různě uložena sériová čísla, autorské odměny, příspěvky na elektrodopad a hlavné kódy zboží, přes které se položky DOF dají spárovat se skladovými kartami. Otázkou pak je, jak zapsat nové karty, co udělat s položkami služeb a vedlejších nákladů příjmu...

 

Proto systém importu ISDOC není vytvořen obecně a je vytvořen vždy speciálně pro vaše potřeby. Pokud byste měli o funkci importu zájem, pošlete nám na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  soubor  ISDOC od svého častého dodavatele a dohodneme se na dalším  postupu.

 

 

 

Do sekce Návody - Mzdy byl přidán článek Zmeny v sociálnych poisteniach (SR)

Po "Brexitu", kdy Spojené království s kódem země GB není členem EUTakto se označí že GB není členem, došlo z hlediska intrastatu ke změnám, které se tákají území Severního Irska. Toto území má pro intrastat kód XI. Pro tento účel je tedy třeba v KOSTKA Pro založit "stát" s tímto kódem:

Jak založit území Severního Irska 

Poznamenejme ještě, že existuje i kód XU, který nyní načí celé území Spojeného království bez Severního Irska, které se stalo vystoupením z EU třetí zemí. Tento kód se v systému Intrastat použije pouze pro označení státu původu.

Zdroj: intrastateu.com

 

 • 1. U elektronického podání měsíc navíc

Základní lhůta pro podání daňového přiznání sice zůstala pro letošek stejná, tedy do čtvrtka 1. dubna, přesto lze podat v některých případech přiznání o měsíc později. Díky loňské novele daňového řádu platí, že podnikatelé, kteří podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů prodlouženou do 3. května (lhůta pro případný doplatek daní se tím posouvá také na 3. května).

 

Vláda rozhodla, že dá letos podnikatelům víc času na podání přiznání k dani z příjmů. Ti, kteří podávají přiznání elektronickou formou, jej mohou bez hrozby sankcí odložit do 1. června. Klasické růžové tiskopisy musejí na berňák dorazit do 3. května.

 

 • 2. Plnou moc netřeba předem doručovat na úřad

Od letošního roku se rovněž zjednodušilo podání podnikatelům, kteří využívají služeb daňového poradce a chtějí tak prodloužit lhůtu o další tři měsíce. Do konce loňského roku bylo nutné dát plnou moc konkrétnímu daňovému poradci a tu před uplynutím tříměsíční lhůty (zpravidla do začátku dubna) doručit na finanční úřad. To nově již předem není nutné a stačí, když daňový poradce prostě podá přiznání ve lhůtě tří měsíců po uplynutí základní lhůty a spolu s ním doručit i plnou moc. Kdo by tedy nestihl ani květnový termín s elektronickým podáním, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím půjde přiznání bez trestu podat až do začátku července.

 • 3. Povinné elektronické podání jen pro datovky ze zákona

Takže pořád platí povinnost pro firmy! S touto změnou souvisí i zmírnění pokut za nedodržení elektronické formy podání. Místo dřívějších 2000 Kč se nově platí 1000 Kč.

 • 4. Změny sankcí

Zvýšila se minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání z 200 Kč na 1000 Kč. Pokud tak penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí. U pozdního doplacení daně se zkrátla toleranční lhůta čtyř pracovních dnů, o které se šlo beztrestně opozdit, na 3 kalendářní dny. Kromě toho ale klesl úrok z prodlení, který platí při zpoždění poplatníci, a to o 6 p. b. Nově se totiž odvíjí od výše úroku z prodlení podle občanského zákoníku, která je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, + 8 procentních bodů.

 • 5. Online finanční úřad

Daňové přiznání půjde nově podat skrze online finanční úřad – MOJE daně.

 • 6. Změna lhůt u přehledů

Oba přehledy je třeba podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy podnikatelé mají podat daňové přiznání.

 • 7. Půl roku odpuštěné zálohy

Při vyplňování přehledů nezapomeňte na skutečnost, že na půl roku byly odpuštěny minimální zálohy. OSVČ hlavní tak musí za těchto 6 měsíců doplatit jen rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měly odvádět. Kdo tedy platil pouze minimální zálohy (2 544 Kč u sociálního a 2 352 Kč u zdravotního pojištění), bylo mu pojistné na 6 měsíců plně odpuštěno. Kdo platil zálohy vyšší, doplatí po podání přehledu jen rozdíl.

celý článek naleznete ZDE (www.podnikatel.cz)

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Febuár 2021

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Únor 2021

Upgrade 7.181: v distribuované verzi šablony pro xml výstup pro soubor přihlášky se chybně do údaje IČPV nahrálo 12 nul. Správně má být při přihlášce IČPV nevyplněno.

Opravená verze šablony je k dispozici ke stažení.

Po stažení šablonu nahraďte (opravte) dle návodu.

Upgrade 7.181 obsahuje upravenou definici přiznání k DPH platnou od roku 2021. Tuto definici je potřeba do KOSTKA Pro přidat. Definice, která je součástí upgrade, ale obsahuje chybu a proto je třeba nahrát novou definici zabalenou do formátu ZIP. Stáhněte si ji z adresy a rozbalte. Dále postupujte importem dle návodu.

 

V čem je PŘIZNÁNÍ K DPH pro rok 2021 nové oproti dosud používané?

 1. Obsah řádku "Služba, pri ktorej príjemca platí daň podľa § 69 ods.3 zákona" s údaji s čísly 11 a 12 byl přidán do řádku "Tovar a služba, pri ktorých príjemca platí daň podľa §69 ods. 2, 3 a 9 až 12 zákona", do údajů s čísly 09 a 10.
 2. Přibyl nový řádek "Rozdiel v zaklade dane a v dani podľa §25a zákona (+-)" s čísly údajů 26 a 27. Jedná se částky z ODF nevymožitelných pohledávek. V KOSTKA pro označeny na straně B ODF.
  KDE TO JE NA ODF
 3. Přibyl nový řádek "Oprava odpočitanej dane podľa § 53b zákona (+-)" s číslem 29. Jedná se o částku z DOF na fakturách s označením také na straně B DOF
  Ashampoo Snap 2021.02.16 09h20m00s 019

 

Obsah hodnot pro údaje číslo 26, 27 a 29 NEJSOU v nové definici nastaveny, jsou jen pro ně připravena pole. Pro účtování těchto faktur, pokud se u vás ve firmě vyskytnou, je potřeba připravit zvláštní účtování, zvláštní analytické účty jak pro základy, tak pro daň. Bude šikovné na tyto faktury vytvořit novou dokladovou řadu.

Pak je třeba odkaz na obraty na tyto účty do definice přiznání přidat.

Při úpravách definice neměňte údaj Pořadí při tisku, dle něj se pak program orientuje při vytváření XML souboru pro odevzdání přiznání na finanční správu a pro tisk.

Do sekce Návody - Odbyt  byl přidán nový článek Recyklační příspěvek.

 

Rozšířili jsme pro vás nadstavbový modul Skonto faktur; modul je určen pro hromadné vyhotovení dobropisů k vystaveným fakturám.


Dosud bylo možné generovat dobropisy jen k plně uhrazeným odběratelským fakturám, pokud byly uhrazeny včas. Výše částky dobropisu závisí na tom, kolik dnů před datem splatnosti byla úhrada provedena. Částka dobropisu se počítá z celkové částky faktury procentem, které těmto fakturám přidělíte.

Nyní je možné generovat dobropisy i k částečně uhrazeným fakturám, jejichž neuhrazená částka nepřesahuje zadané procento z původní částky faktury. Dobropisy budou vytvořeny na celou částku nedoplatku.

 

Obě varianty je možné kombinovat; při generování dobropisů si zvolíte, pro které faktury mají být dobropisy vytvořeny – pro uhrazené faktury dle zadaného procenta, pro neuhrazené faktury z rozdílové částky.

 

Podrobnosti najdete v dokumentaci na webu.

Bližší informace podá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Viac článkov...

AKTUALITY

Prev Next

05 Máj 2021

BLACK LIST - bojujte účinně proti neplatičům

  Základní cíl modulu Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební mor... více


05 Máj 2021

Robot upomínkovač

    Dejte nudnou práci robotům V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem. Ve středu si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-maile... více


05 Máj 2021

Import z XLS souborů

Pracujete-li s daty v XLS souborech a potřebujete je naimportovat do informačního systému KOSTKA, máme pro Vás řešení. Nemusíte je přepisovat ručně, řádek za řádkem, stačí stisknout jedno tlačítko. Vv... více


05 Máj 2021

Prestashop

  Myslíme na Vás i v těchto nelehkých dobách a snažíme se, abychom Vám co nejvíce zjednodušili, zpříjemnili Váš obchod a zároveň vylepšili Vaši pozici na trhu.   V těchto dnech je takřka nezbytnos... více


03 Máj 2021

(SR) Daňový kalendář Máj 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Máj 2021         více


03 Máj 2021

(ČR) Daňový kalendář Květen 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Květen 2021 více


30 Apr 2021

Co je to tam dole?

Ve spodní části okna KOSTKA Pro je řádek, kterého si moc většinou nevšímáte. Nese ale důležité informace a možnosti akci.     O čem nás informuje první informativní část řádku?  Barva tohoto tlačí... více


27 Apr 2021

Navýšení tzv. krizového ošetřovného

    Již bezmála rok vláda vyplácí rodičům, jejichž děti nemohou navštěvovat školu kvůli covidové pandemii, tzv.krizové ošetřovné. Jeho výše se rovná 70% redukovaného denního vyměřovacího základu. Zá... více


08 Apr 2021

(SR) Daňový kalendář Apríl 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Apríl 2021         více


08 Apr 2021

(ČR) Daňový kalendář Duben 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Duben 2021 více