Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak je popsáno v novinkách upgrade 7.7.170.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Február 2020

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, ponechte zatím příznak členství v EU pro Velkou Británii zaškrtnut.

Číselník států s Velkou Britanii - členství v EU

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční hodnota je 272,64. Opravu můžete provést buď opravou (odsouhlaste varovná hlášení) nebo spuštěním skriptu. Tento skript pouštějte až po provedení upgrade 7.170.

 

Skript je k dispozici zde: D65OpravaBonusuDite2020.sql. Spusťe jej v každé firmě, kterou zpracováváte dle návodu.

 
Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas?
 
31.01.2020
daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2019
daň z nemovitých věcí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
 
17.02.2020
daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
 
02.03.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
20.03.2020
daň z příjmů
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
01.04.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
20.04.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
30.06.2020
Oznámení CRS (GATCA)
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
01.07.2020
daň z příjmů
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 
30.09.2020
daň z přidané hodnoty
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 
20.10.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
 .. a nyní něco k zálohám z ročních přiznání:
16.03.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.04.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
 
01.06.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
15.06.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 
15.07.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
 
31.08.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.09.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.10.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
 
30.11.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.12.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční
 • záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokálne nastaviť spôsob výpočtu čiastok odpisov.

Rovnaké nastavenie je umožnené aj v účtovných odpisoch: ak máte v interných účtovných predpisoch ustanovené, že ich vykonávate v rovnakej výške ako daňové, je dôležité, aby výpočet bol zhodný s daňovými odpismi.

Pozor: Toto nastavenie je lokálne, teda: každý užívateľ má toto nastavenie podľa svojho!
Ako budete postupovať pri práci s majetkami v IS KOSTKA:

- Predo všetkým: všetky operácie s majetkom, týkajúce sa ešte účtovného roku 2019, vykonajte s nastavením platným pre rok 2019 - teda so zaokrúhlením na celé eurá nahor. Nevykonávajte ešte odpisy ani zmeny v roku 2020.

- Po dokončení týchto prác prenastavte zaokrúhlenie na eurocenty aritmeticky a u všetkých majetkov, ktoré ešte treba odpisovať, vykonajte Prepočet odpisového plánu (od r. 2020)

- Až napokon (po prepočte) vykonávajte odpisovanie a zmeny, týkajúce sa roku 2020. 

 

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:
1)    V žádosti o DNP se nově vyplňuje způsob výplaty DNP. Jsou možné tyto volby:
- Na b. účet v ČR
- Na b. účet v cizině
- Poštovní poukázko do ČR
- V hotovosti

Jak vyplatit dávky

 

2)    Novou volbou je Ukončení pracovní neschopnosti (Program -> Mzdy -> Ukončení PN)
dnp2

 

U obou částí je upravena nová tisková sestava a také výstup do XML souboru, který se nahrává do rozhraní ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele)

Zpracování hlášení o pracovní neschopnosti, které posílá správa soc.pojištění a o které můžete požádat na https://eportal.cssz.cz/web/portal/zasilani-informaci-pn, se zpracování v IS KOSTKA  netýká. To je důležité jako avízo pro vás, že pracovník nepřijde do práce.

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Leden 2020

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár Január 2020

 

Do sekce Návody->Odbyt byl přidán článek Přepočet skladu

Zatiaľ čo v českej legislatíve sa pre rok 2020 toho veľa nemení, slovenskí zákonodarcovia sa veru posnažili. Ak by som chcel byť trocha sarkastický, musím povedať, že som nabudol dojem, že Slovensko ašpiruje na najviac zaburinenú legislatívu vo svete. Nestačí, že zákon o DPH sa v uplynulých troch rokoch novelizoval v priemere 3x ročne. Zákon o dani z príjmov mal v roku 2018 päť novelizácií a v roku 2019 dokonca osem! Ani rok 2020 zdá sa nebude výnimkou. Máme sa veru na čo tešiť.

  Mojím súkromným „víťazom“ je nový a ľahko prehliadnuteľný §47 zákona o dani z príjmov, ktorý hovorí:  Zaokrúhľovanie: Všetky prepočty podľa tohto zákona sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak, že a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
Nezabudnite, že súčasťou ZDP sú aj odpisy majetkov: všetky odpisy počnúc rokom 2020 bude treba prepočítať v zmysle tohto paragrafu. Istotne to prinesie obrovské príjmy do štátneho rozpočtu.

  Môžem aj ja mať podnet na novelu zákona o dani z príjmov? Čo keby sa zaviedla daňová úľava pre podnikové účtovníčky na zvyšovanie kvalifikácie?

  Želám vám všetko dobré v novom roku.

 

Používáte na skladových kartách záložku Parametry? Připadá vám vyplňování údajů ke všem kartám pracné a zdlouhavé?

Máme pro vás připravený XLS nástroj pro snadné ovládání parametrů skladové karty:

 

 • Jedním kliknutím zjistíte aktuální stav v číselníku parametrů; stejně snadno do něj můžete přidat nově sledované parametry.
 • Pro zvolené skladové karty si můžete zobrazit aktuální hodnoty vybraných parametrů, a to v požadovaném pořadí.
 • Doplněné nebo upravené hodnoty jednoduše zaktualizujete v IS KOSTKA.
 • Hodnoty parametrů vybraných skladových karet můžete exportovat do samostatného souboru a ten pak odeslat svým odběratelům.

 

Podrobnosti najdete v dokumentaci na webu https://help.kostka.net/?ID=1509. Popsaný soubor je samozřejmě možné upravit podle vašich požadavků, například tak, aby se ze skladové karty vybíraly jen údaje, které potřebujete.

 

Pro provoz tohoto nadstavbového modulu je potřeba zakoupit příslušnou licenci. Bližší informace podá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

V našem novém článku se dozvíte, jak přejít z Windows 7, kterým končí podpora ze strany výrobce, na Windows 10.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2019

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár DECEMBER 2019

 

Pokud se chcete připravit na práci s modulem FT5000 a systém e-kasa před tím, než bude u Vás instalován pracovníky firmy VAROS TRADE, najdete aktualizovaný návod u sebe na PC v části dokumenty (Program Files (x86)\KOSTKA9\documents\Fiskálny modul FT5000 v IS KOSTKA aktualiz 2019-11.pdf). Pokud jej nemůžete najít nebo ještě nemáte verzi 7.168, podívejte se zde do návodů k prodejně.

26.11.2019 byl distribuován upgrade 7.168, který obsahuje tyto změny oproti verzi 7.167:
Obecné

 • - Číselník států doplněn o další alternativní název. Lze využít např. v tisku sestav pro název v dalším cizím jazyku.

- Opraveno: za jistých okolností nebylo možno otevřít všech 9 instancí téhož okna.

 

Finance
-(SR) Upravený bol výpočet súm položiek pre odoslanie do fiskálneho modulu FT5000/eFT4000, a to najmä pre prípad, keď sú používané predajné ceny na 3 desatinné miesta.

 

Sklad, Odbyt a prodej
- Opraveno: ODF s druhem úhrady „Faktura hotově“ (kód „T“), vzniklá připojením položek z jiného dokladu, se nezaokrouhlila na celé koruny.
- Opraveno: V rozpisu šarží při výdeji nebyl naplněn sloupeček „Množství k dispozici“.
- Skladová karta, evidující výrobní čísla nebo šarže, má nový příznak „Bez exspirace“. Použije se pro takové skladové položky, kde není datum exspirace požadováno. Je-li skladová karta takto označena, pak se na straně příjmu políčko „Exspirace“ nedá vyplnit.
- Inventura střediska: do seznamu sloupců v položkách je možno přidat jméno uživatele, který naposledy záznam editoval („Prezentační jméno“). Okno s inventurou má na záložce Položky nové tlačítko, které zobrazí položky inventury v novém okně: toto okno umožňuje standardní funkce (zaškrtávací políčko, výběr podmnožiny, tisk vybrané podmnožiny, export, …), takže poslouží v případě, že si potřebujete vytisknout/vyexportovat pouze některé položky.

 

Na zákldě vašich telefonických dotazů vás chceme informovat o tom, že pracujeme na změnách souvisejících s novinkou roku 2020, elektronických  neschopenkách. Změny v modulu mzdy budou součástí upgrade pro rok 2020 společně s dalšími legislavitními změnami.

Nové nastavení okna ceny (dolarovky) naleznete zde.

(SR) Overili sme, že komunikácia IS KOSTKA s fiskálnym zariadením eFT4000B (VAROS Technology) je funkčná, tlačí a registruje bločky so všetkými náležitosťami. Ak ešte nemáte dohodnutý termín inštalácie od firmy varos.sk, urobte to.

Stiahnite si upgrade IS KOSTKA na verziu 7.7.167. Jeho súčasťou je dokument Fiskálny modul FT5000 v IS KOSTKA aktualiz 2019-11.pdf, v ktorom nájdete informácie a pokyny pre nastavenia IS KOSTKA pre váš nový fiskálny modul. Tu poznamenám iba to, že verzia 7.7.167 vie narábať aj s vaším doterajším fiskálnym zariadením, čiže s inštaláciou verzie 7.7.167 netreba čakať.

Poznámka: Pri inštalácii zariadenia servisnými pracovníkmi firmy VAROS Technology sa prosím ubezpečte, že zoznam preddefinovaných spôsobov úhrad je zapísaný v tomto poradí: 1. Hotovosť, 2. Platobná karta, 3. Poukážka/Šek.

Pevne veríme, že sme urobili všetko pre to, aby vám IS KOSTKA slúžil spoľahlivo aj s novým fiskálnym zariadením.

 Tisk na EFT4000 od firmy Varoš z KOSTKA PRO

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář LISTOPAD 2019

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár NOVEMBER 2019

 

Pokud některý tiskový výstup ve verzi 7.166 vypadá špatně, například z dvouřádkového tisku se ukazuje jen první řádek nebo se v ODF špatně tiskne sazba DPH, je to možné opravit tak, že při tisku zatrhnete možnost Použít starší verzi tiskového procesoru

d1 

Pokud se obáváte, že na zatržení zapomenete, můžete jako správce stisknout ikonu správce (ta s hlavičkou)
d2
a u příslušné sestavy zatrhnout Stařší verze. Pak se pro VŠECHNY uživatele bude nabízet starší verze.

 d3

Na úpravě tiskových výstupů, jejichž vzhled je ovlivněn softwarem třetí strany, pracujeme. Ve verzi 7.167 bude oprava zahrnuta.

Tento článek se snaží dát odpověď na otázky uživatelů ohledně změn přijatých pod souhrnným názvem „Daňový balíček 2019“. Dotazy jsou ohledně změny v zákoně č. 235/2004 Sb., kdy dochází ke změnám v § 37 „Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby“. Změny v zákoně jsou přijaté k 1.4.2019, se zavedeným přechodným obdobím do 1.10.2019. Daňový balíček odůvodňuje změny takto:


„Z důvodu větší přehlednosti je výpočet daně z přidané hodnoty sloučen do odstavce 1. Zároveň je pro přesnější výpočet daně za účelem, aby byl naplněn požadavek na stejnou výši daně při výpočtu daně podle odstavce 1 písm. a) i písm. b), změněn způsob stanovení hodnoty koeficientů. Pro nadbytečnost je také vynechán popis ceny včetně daně a ceny bez daně. Základ daně se pak stanoví dle obecného pravidla § 36 zákona o dani z přidané hodnoty. Zároveň se pro nadbytečnost vypouští text ohledně zaokrouhlování vypočtené daně na celé koruny. V bezhotovostním styku lze matematicky zaokrouhlovat na dvě desetinná místa, neboť podle ustanovení § 13 zákona č.  6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je peněžní jednotkou v České republice koruna česká, která se dělí na sto haléřů, tedy na setiny.   Důvodem je snaha o větší přehlednost při výpočtu daně z přidané hodnoty s tím, že by mělo být dosaženo stejné částky výše daně při výpočtu daně zdola i shora. Z tohoto důvodu se při výpočtu výše daně shora podle písmene b) vylučuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty podle § 36 odst. 5.“

 

Co tedy říká zákon v uvedeném paragrafu:

 

Daň se vypočte jako

a) součin základu daně a sazby daně, nebo

b) rozdíl mezi

1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a

2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.


Pro uživatele našeho IS KOSTKA Pro tedy důležité:

 

 • Zaokrouhlování vypočtené daně na korunu, které připouštěl původní odstavec (1) paragrafu 37, není při výpočtech použito.
 • Výpočet daně pomocí koeficientu, který definoval původní odstavec (2) paragrafu 37, není při výpočtech použit.


Na dokladových řadách prodejních dokladů (ODF, PRO) je možné nastavit způsob zaokrouhlení dokladu. Při bezhotovostním platebním styku navrhujeme nastavit zaokrouhlení dokladů na 0,01.

 

image001

 

U dokladů hrazených hotově nedochází k zaokrouhlení celkové částky, protože součet základů a vypočtených daní odpovídá celkové částce dokladu.


Upřesnění FS:
Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.


Zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně).

 

Použité zdroje:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2019/danovy-balicek-2019-34908

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/zneni-20190401?porovmin=1

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

Viac článkov...

AKTUALITY

Prev Next

18 Feb 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Feb 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Feb 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Feb 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Jan 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Jan 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Jan 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Jan 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Jan 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Jan 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více