Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Nařízená karanténa" - Jak vyplnit docházku při zpracování mezd, pokud má zaměstnanec nařízenou karanténu.

 

Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Překážka v práci na straně zaměstnavatele"

 
Finanční správa k níže uvedenému vytvořila novou informační stránku, kde naleznete odpovědi na časté otázky:
 
Ministerstvo financí České republiky vydalo dne 16. 3. 2020 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (Liberační daňový balíček)
Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1daňového řádu (§ 136 (1) Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.)  nebo vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou
se promíjí
- pokuta podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování za zdaňovací období roku 2019;
- úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019,
vyjma úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, které se váží k nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti odváděné plátcem;
 
Ve skutečnosti to znamená, že se termín pro podání daňových přiznání fyzických i právnických osob, ani vyúčtování srážkové daně, nijak nemění (zůstává ke dni 1. 4. 2020), ale v případě, že dojde k podání nejpozději do dne 1. 7. 2020 a zároveň i zaplacení vypočtené daně ve stejném termínu, nebude toto pozdní podání nijak sankciováno.
 
To vše souvisí s omezením provozu na Finančních úřadech:
Finanční správa omezuje úřední hodiny podatelen pro veřejnost
Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost ode dne 16. 3. 2020 pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace.
celá zpráva ZDE
 

Do sekve Návody - Obecné byl přidán článek Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171

V následujícím upgrade bude jedna zásadní změna, která se týká jeho distribuce. Doposud vám byly rozesílány e-maily s upozorněním na novou verzi, která je k dispozici ke stažení. Tento způsob bude nahrazen tím, že aplikace si sama zjistí, zda je k dispozici nová verze, a pokud ano, upozorní vás na to ve spodní části (pod stavovým řádkem).

eupgrade

Přešli jsme na tento způsob také proto, že se v poslední době objevily stížnosti, že e-maily k některým z vás nedorazily.

 

Upgrade IS KOSTKA číslo 7.7.171 bude k dispozici tento týden všem, kdo mají uhrazen poplatek za podporu pro toto období. Velmi doporučujeme si jej stáhnout a nainstalovat. 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendář Marec 2020

 

 

 

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Březen 2020

 

Od 1.4.2020 se zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč. Z částky životního minima se odvozují některé dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, porodné, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí). Při výpočtu exekucí má rozhodující vliv na určení nezabavitelné částky.

 

V Kostce bude měsíční částka životního minima nastavena automaticky, v příslušném upgradu.

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak je popsáno v novinkách upgrade 7.7.170.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, ponechte zatím příznak členství v EU pro Velkou Británii zaškrtnut.

Číselník států s Velkou Britanii - členství v EU

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční hodnota je 272,64. Opravu můžete provést buď opravou (odsouhlaste varovná hlášení) nebo spuštěním skriptu. Tento skript pouštějte až po provedení upgrade 7.170.

 

Skript je k dispozici zde: D65OpravaBonusuDite2020.sql. Spusťe jej v každé firmě, kterou zpracováváte dle návodu.

 
Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas?
 
31.01.2020
daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2019
daň z nemovitých věcí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
 
17.02.2020
daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
 
02.03.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
20.03.2020
daň z příjmů
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
01.04.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
20.04.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
30.06.2020
Oznámení CRS (GATCA)
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
01.07.2020
daň z příjmů
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 
30.09.2020
daň z přidané hodnoty
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 
20.10.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
 .. a nyní něco k zálohám z ročních přiznání:
16.03.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.04.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
 
01.06.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
15.06.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 
15.07.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
 
31.08.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.09.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.10.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
 
30.11.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.12.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční
 • záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokálne nastaviť spôsob výpočtu čiastok odpisov.

Rovnaké nastavenie je umožnené aj v účtovných odpisoch: ak máte v interných účtovných predpisoch ustanovené, že ich vykonávate v rovnakej výške ako daňové, je dôležité, aby výpočet bol zhodný s daňovými odpismi.

Pozor: Toto nastavenie je lokálne, teda: každý užívateľ má toto nastavenie podľa svojho!
Ako budete postupovať pri práci s majetkami v IS KOSTKA:

- Predo všetkým: všetky operácie s majetkom, týkajúce sa ešte účtovného roku 2019, vykonajte s nastavením platným pre rok 2019 - teda so zaokrúhlením na celé eurá nahor. Nevykonávajte ešte odpisy ani zmeny v roku 2020.

- Po dokončení týchto prác prenastavte zaokrúhlenie na eurocenty aritmeticky a u všetkých majetkov, ktoré ešte treba odpisovať, vykonajte Prepočet odpisového plánu (od r. 2020)

- Až napokon (po prepočte) vykonávajte odpisovanie a zmeny, týkajúce sa roku 2020. 

 

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:
1)    V žádosti o DNP se nově vyplňuje způsob výplaty DNP. Jsou možné tyto volby:
- Na b. účet v ČR
- Na b. účet v cizině
- Poštovní poukázko do ČR
- V hotovosti

Jak vyplatit dávky

 

2)    Novou volbou je Ukončení pracovní neschopnosti (Program -> Mzdy -> Ukončení PN)
dnp2

 

U obou částí je upravena nová tisková sestava a také výstup do XML souboru, který se nahrává do rozhraní ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele)

Zpracování hlášení o pracovní neschopnosti, které posílá správa soc.pojištění a o které můžete požádat na https://eportal.cssz.cz/web/portal/zasilani-informaci-pn, se zpracování v IS KOSTKA  netýká. To je důležité jako avízo pro vás, že pracovník nepřijde do práce.

 

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář Leden 2020

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár Január 2020

 

Do sekce Návody->Odbyt byl přidán článek Přepočet skladu

Zatiaľ čo v českej legislatíve sa pre rok 2020 toho veľa nemení, slovenskí zákonodarcovia sa veru posnažili. Ak by som chcel byť trocha sarkastický, musím povedať, že som nabudol dojem, že Slovensko ašpiruje na najviac zaburinenú legislatívu vo svete. Nestačí, že zákon o DPH sa v uplynulých troch rokoch novelizoval v priemere 3x ročne. Zákon o dani z príjmov mal v roku 2018 päť novelizácií a v roku 2019 dokonca osem! Ani rok 2020 zdá sa nebude výnimkou. Máme sa veru na čo tešiť.

  Mojím súkromným „víťazom“ je nový a ľahko prehliadnuteľný §47 zákona o dani z príjmov, ktorý hovorí:  Zaokrúhľovanie: Všetky prepočty podľa tohto zákona sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak, že a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.
Nezabudnite, že súčasťou ZDP sú aj odpisy majetkov: všetky odpisy počnúc rokom 2020 bude treba prepočítať v zmysle tohto paragrafu. Istotne to prinesie obrovské príjmy do štátneho rozpočtu.

  Môžem aj ja mať podnet na novelu zákona o dani z príjmov? Čo keby sa zaviedla daňová úľava pre podnikové účtovníčky na zvyšovanie kvalifikácie?

  Želám vám všetko dobré v novom roku.

 

Používáte na skladových kartách záložku Parametry? Připadá vám vyplňování údajů ke všem kartám pracné a zdlouhavé?

Máme pro vás připravený XLS nástroj pro snadné ovládání parametrů skladové karty:

 

 • Jedním kliknutím zjistíte aktuální stav v číselníku parametrů; stejně snadno do něj můžete přidat nově sledované parametry.
 • Pro zvolené skladové karty si můžete zobrazit aktuální hodnoty vybraných parametrů, a to v požadovaném pořadí.
 • Doplněné nebo upravené hodnoty jednoduše zaktualizujete v IS KOSTKA.
 • Hodnoty parametrů vybraných skladových karet můžete exportovat do samostatného souboru a ten pak odeslat svým odběratelům.

 

Podrobnosti najdete v dokumentaci na webu https://help.kostka.net/?ID=1509. Popsaný soubor je samozřejmě možné upravit podle vašich požadavků, například tak, aby se ze skladové karty vybíraly jen údaje, které potřebujete.

 

Pro provoz tohoto nadstavbového modulu je potřeba zakoupit příslušnou licenci. Bližší informace podá Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

V našem novém článku se dozvíte, jak přejít z Windows 7, kterým končí podpora ze strany výrobce, na Windows 10.

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(ČR) Daňový kalendář PROSINEC 2019

 

Celý daňový kalendář naleznete ZDE:

(SR) Daňový kalendár DECEMBER 2019

 

Pokud se chcete připravit na práci s modulem FT5000 a systém e-kasa před tím, než bude u Vás instalován pracovníky firmy VAROS TRADE, najdete aktualizovaný návod u sebe na PC v části dokumenty (Program Files (x86)\KOSTKA9\documents\Fiskálny modul FT5000 v IS KOSTKA aktualiz 2019-11.pdf). Pokud jej nemůžete najít nebo ještě nemáte verzi 7.168, podívejte se zde do návodů k prodejně.

26.11.2019 byl distribuován upgrade 7.168, který obsahuje tyto změny oproti verzi 7.167:
Obecné

 • - Číselník států doplněn o další alternativní název. Lze využít např. v tisku sestav pro název v dalším cizím jazyku.

- Opraveno: za jistých okolností nebylo možno otevřít všech 9 instancí téhož okna.

 

Finance
-(SR) Upravený bol výpočet súm položiek pre odoslanie do fiskálneho modulu FT5000/eFT4000, a to najmä pre prípad, keď sú používané predajné ceny na 3 desatinné miesta.

 

Sklad, Odbyt a prodej
- Opraveno: ODF s druhem úhrady „Faktura hotově“ (kód „T“), vzniklá připojením položek z jiného dokladu, se nezaokrouhlila na celé koruny.
- Opraveno: V rozpisu šarží při výdeji nebyl naplněn sloupeček „Množství k dispozici“.
- Skladová karta, evidující výrobní čísla nebo šarže, má nový příznak „Bez exspirace“. Použije se pro takové skladové položky, kde není datum exspirace požadováno. Je-li skladová karta takto označena, pak se na straně příjmu políčko „Exspirace“ nedá vyplnit.
- Inventura střediska: do seznamu sloupců v položkách je možno přidat jméno uživatele, který naposledy záznam editoval („Prezentační jméno“). Okno s inventurou má na záložce Položky nové tlačítko, které zobrazí položky inventury v novém okně: toto okno umožňuje standardní funkce (zaškrtávací políčko, výběr podmnožiny, tisk vybrané podmnožiny, export, …), takže poslouží v případě, že si potřebujete vytisknout/vyexportovat pouze některé položky.

 

Viac článkov...

AKTUALITY

Prev Next

30 Mar 2020

Nřízená karanténa

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Nařízená karanténa" - Jak vyplnit docházku při zpracování mezd, pokud má zaměstnanec nařízenou karanténu. více


30 Mar 2020

Překážka v práci na straně zaměstnavatele

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Překážka v práci na straně zaměstnavatele" více


16 Mar 2020

Liberační daňový balíček

  Finanční správa k níže uvedenému vytvořila novou informační stránku, kde naleznete odpovědi na časté otázky: Nouzový stav (COVID-19)   Ministerstvo financí České republiky vydalo dne 16. 3. 20... více


11 Mar 2020

Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171

Do sekve Návody - Obecné byl přidán článek Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171 více


08 Mar 2020

Upgrade 7.7.171 a eUpgrade

V následujícím upgrade bude jedna zásadní změna, která se týká jeho distribuce. Doposud vám byly rozesílány e-maily s upozorněním na novou verzi, která je k dispozici ke stažení. Tento způsob bude nah... více


06 Mar 2020

(SR) Daňový kalendář Marec 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Marec 2020         více


06 Mar 2020

(ČR) Daňový kalendář Březen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Březen 2020 více


02 Mar 2020

(ČR) Zvýšení životního minima

  Od 1.4.2020 se zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč. Z částky životního... více


18 Feb 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Feb 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více