Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas?
 
31.01.2020
daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2019
daň z nemovitých věcí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
 
17.02.2020
daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
 
02.03.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
20.03.2020
daň z příjmů
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
 
01.04.2020
daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 
20.04.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
30.06.2020
Oznámení CRS (GATCA)
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA
 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 
01.07.2020
daň z příjmů
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 
30.09.2020
daň z přidané hodnoty
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
 
20.10.2020
daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 
 .. a nyní něco k zálohám z ročních přiznání:
16.03.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.04.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
 
01.06.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
 
15.06.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 
15.07.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
 
31.08.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.09.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 
15.10.2020
daň silniční
 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
 
30.11.2020
daň z nemovitých věcí
 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
 
15.12.2020
daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční
 • záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
 

AKTUALITY

Prev Next

18 Feb 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více


11 Feb 2020

(SR) Přepočet odpisových plánů majetků

Od roku 2020 se mění způsob zaokrouhlování daňových odpisů u majetků. S hromadným přepočtem odpisových plánů vám může pomoci tento návod. Před přepočtem odpisových plánů je potřeba postupovat tak, jak... více


03 Feb 2020

(SR) Daňový kalendář Február 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Február 2020         více


03 Feb 2020

(ČR) Daňový kalendář Únor 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Únor 2020 více


31 Jan 2020

BREXIT v IS KOSTKA Pro

Vzhlem k prohlášení celní správy "Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie...", kde se píše, že do 31.12.2020 platí přechodná opatření, což v praxi zn... více


28 Jan 2020

(SR) Bonus na dítě

V upgrade 7.170 je v parametrech mezd pro rok 2020 neupravená výše bonusu na dítě. Jedná se o Parametre zo závislej činnosti, zoznam daň odpočtov - Na Dieta. Správná měsíční hodnota je 22,72, roční ho... více


27 Jan 2020

Lhůty pro podání ročních daňových přiznání

  Rok se s rokem sešel a opět tu máme povinnost podávat daňová přiznání, která se vytváří za roční období. Jaká to jsou a do kdy na ně máme čas? 31.01.2020daň silniční daňové přiznání a daň za rok... více


24 Jan 2020

(SR) Odpisovanie majetku po novele ZDP

(SR) Kvôli zmene v legislatíve SR, ktorá nariaďuje od roku 2020 vykonávať daňové odpisy na eurocenty s aritmetickým zaokrúhlením, je teraz (verzia 7.7.170) možné v Nástroje->Nastavenia->Majetok->Lokál... více


23 Jan 2020

(SR) Školení MZDY SR 2020 v IS KOSTKA

Školení mzdy SR 2020 v IS KOSTKA   Na školení probereme: Novinky ve mzdách od roku 2020 Mzdové složky na docházkovém kalendáři, atributy mzdové složky, nastavení účtovacích předpisů, číselníky.Ses... více


10 Jan 2020

(ČR) Práce s E-NESCHOPENKOU v IS KOSTKA

Nová agenda ve mzdách, e-neschopenka, k níž najdete informace na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/..., se samozřejmě promítne i do zpracování od ledna 2020. Jedná se změny na dvou místech:1)    V ... více