Ve verzi 7.177, která byla dána do distribuce 27.10.2020, a předchotí verzi 7.176 najdetete tyto novinky:

OBECNÉ

176 U sloveských firem přibylo na kartě partnera tlačítko Ashampoo Snap 2020.10.29 10h45m15s 024 , které vyvolává hodnocení partnera www stránkou FINSTAT.SK, která je velice obsažná a přehledná. Mimo jiné zde najdete vývoj zisku a tržeb. Příklad:

ukázka

 

177 On-line prověřování Credit Check bylo (na základě požadavku z Credit Checku) změněno na čtení webové služby. jedná se např. o toto hlášení při zakládání nového dokladu
(S tímto upgrade se bude instalovat nová verze komunikační knihovny.)177  Upozornění na to, že editací záznam vypadne z nastaveného lokálního filtru, bylo upraveno tak, že je možno odpovědět, že program na to v této instanci okna už příště nebude upozorňovat.

 


SKLAD ODBYT PRODEJ

 

176  Upozornění, že by položka prodejního dokladu (ODF/PRO) přesahuje finanční limit pro prodej v režimu tuzemského Reverse Charge nefungovala na dobropisu (tj. při záporné částce položky).

 

176  Okénko Cenová kalkulačka nyní doplňuje měnu prodejní ceny podle zvoleného obch.partnera. Umožňuje také měnu změnit a zjistit tak prodejní cenu v jiné měně.
CENOVÁ KALKULAČKA UMÍ PARTNERA

 

177  Nad oknem Odběratelská faktura je nyní nově v nástrojovém pruhu umístěno tlačítko Příprava úhrady platební kartou Tímto tlačítkem nad fakturou se platba vyvolá. Tímto tlačítkem vyvoláte okno pro automatické odeslání úhradové částky do připojeného terminálu platebních karet.(platí pouze tam, kde je instalována podpora pro přímé propojení platebního terminálu)
Ashampoo Snap 2020.10.29 11h43m58s 031

 

176  Byl podstatně zkrácen čas vyhotovení soupisu nezaúčtovaných dokladů (Účetnictví->Nezaúčtované doklady...) a rovněž i stejnojmenná funkce v okénku Uzávěrka (průběžná).

 

176  (ČR) Kontrolní hlášení k DPH: Do okénka s rozpisem částky na řádcích A5 a B3 doplněny ještě údaje o obch.partnerovi (Název firmy, IČ, DIČ a tlačítko pro rychlé zobrazení karty partnera).
rozpis dokladů u kontrolního hlášení

 

177  (SR) XML šablona pro Souhrnné hlášení byla upravena, aby ji bylo možno úspěšně importovat jak do aplikace eDane tak do webového formuláře.

 

FINANCE

176  Při generování úhradového dokladu, tj. SPU, POK (a BAN při zúčt.kurzového rozdílu BAN), a teké UVD, je součástí generovaného dokladu vždy také středisko. Pokud totiž nebylo možno středisko generovaného dokladu určit, kolidovalo to se střediskovými právy uživatelů.

 

MAJETEK

 

176  Za jistých situací docházelo při technickém zhodnocení majetku k situaci, že účetní odpisy v závěrečných měsících roku vyšly záporně (tato situace – jakkoli může působit zvláštně – je aritmeticky i účetně v pořádku). Doposud taková záporná čísla nebyla povolena a program operaci odmítl. Nově se pouze dotáže, zda tento stav berete na vědomí.

 

 

TOP MANAGMENT

 

176  Do okna Analýza prodeje: do třídicích a sumarizačních kritérií přidáno ještě Označení dealera. 

 

176  Do okna Přehled prodeje: do vstupního filtru pro výběr položek přidán přidáno navíc kritérium Název skl.položky (začínající na).

 

177  Do okna Přehled odběratelských/dodavatelských faktur přidána také částka bez DPH.

 

177  Do okna Analýza prodeje byly přidány další vstupní filtrovací údaje (Neobjednávat, _u20136 a Název skladové karty). Současně je možno je použít i pro účely sumarizace a řazení.

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Prev Next

26 Nov 2020

Sledované doklady

Do sekce Návody - Obecné byl přidán článek Sledované doklady   více


23 Nov 2020

(ČR) Mzdy: Jak to bude s dovolenou od 2021?

Novela Zákoníku práce upravuje s platností od ledna 2021 výpočet a čerpání nároku na dovolenou. V zásadě bude platit to, že nárok na dovolenou bude nově udáván v týdnech (nikoli ve dnech) a čerpání do... více


22 Nov 2020

(SR) Daňový kalendář november 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář november 2020         více


22 Nov 2020

(ČR) Daňový kalendář listopad 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář listopad 2020 více


06 Nov 2020

Úhrada odběratelské faktury platební kartou

Do sekce Návodů jsme pro vás připravili návod, jak uhradit odběratelskou fakturu pomocí propojení s terminálem platebních karet. více


04 Nov 2020

Odklad EET prodloužen až do 31. prosince 2022

Ve Sbírce zákonů vyšla novela (449/2020 Sb.), kterou se prodlužuje odklad / pozastavuje odesílání elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022, a to jak pro subjekty, které spadaly do prvních d... více


29 Okt 2020

Novinky ve verzi 7.177

Ve verzi 7.177, která byla dána do distribuce 27.10.2020, a předchotí verzi 7.176 najdetete tyto novinky:OBECNÉ 176 U sloveských firem přibylo na kartě partnera tlačítko , které vyvolává hodnocení pa... více


20 Okt 2020

(CZ) Jak nastavit v GEORGE ABO

V článku najdete, jak nastavit v programu GEORGE České Spořitelny předávání prostřednictvím souboru ABO více


19 Okt 2020

Hledání v tiskové sestavě

Jak hledat text v náhledu tiskové sestavy se dozvíte v návodu.  více


15 Okt 2020

Import IsDoc, nahrání položek do IS KOSTKA

  Už není nutné zadávat položky DOF, to je skvělá zpráva. Při elektronické výměně dokumentů je možné využít nově také formát IsDoc. Tento formát je možné využít pro elektronický přenos faktur, zálo... více