Ve verzi 7.177, která byla dána do distribuce 27.10.2020, a předchotí verzi 7.176 najdetete tyto novinky:

OBECNÉ

176 U sloveských firem přibylo na kartě partnera tlačítko Ashampoo Snap 2020.10.29 10h45m15s 024 , které vyvolává hodnocení partnera www stránkou FINSTAT.SK, která je velice obsažná a přehledná. Mimo jiné zde najdete vývoj zisku a tržeb. Příklad:

ukázka

 

177 On-line prověřování Credit Check bylo (na základě požadavku z Credit Checku) změněno na čtení webové služby. jedná se např. o toto hlášení při zakládání nového dokladu
(S tímto upgrade se bude instalovat nová verze komunikační knihovny.)177  Upozornění na to, že editací záznam vypadne z nastaveného lokálního filtru, bylo upraveno tak, že je možno odpovědět, že program na to v této instanci okna už příště nebude upozorňovat.

 


SKLAD ODBYT PRODEJ

 

176  Upozornění, že by položka prodejního dokladu (ODF/PRO) přesahuje finanční limit pro prodej v režimu tuzemského Reverse Charge nefungovala na dobropisu (tj. při záporné částce položky).

 

176  Okénko Cenová kalkulačka nyní doplňuje měnu prodejní ceny podle zvoleného obch.partnera. Umožňuje také měnu změnit a zjistit tak prodejní cenu v jiné měně.
CENOVÁ KALKULAČKA UMÍ PARTNERA

 

177  Nad oknem Odběratelská faktura je nyní nově v nástrojovém pruhu umístěno tlačítko Příprava úhrady platební kartou Tímto tlačítkem nad fakturou se platba vyvolá. Tímto tlačítkem vyvoláte okno pro automatické odeslání úhradové částky do připojeného terminálu platebních karet.(platí pouze tam, kde je instalována podpora pro přímé propojení platebního terminálu)
Ashampoo Snap 2020.10.29 11h43m58s 031

 

176  Byl podstatně zkrácen čas vyhotovení soupisu nezaúčtovaných dokladů (Účetnictví->Nezaúčtované doklady...) a rovněž i stejnojmenná funkce v okénku Uzávěrka (průběžná).

 

176  (ČR) Kontrolní hlášení k DPH: Do okénka s rozpisem částky na řádcích A5 a B3 doplněny ještě údaje o obch.partnerovi (Název firmy, IČ, DIČ a tlačítko pro rychlé zobrazení karty partnera).
rozpis dokladů u kontrolního hlášení

 

177  (SR) XML šablona pro Souhrnné hlášení byla upravena, aby ji bylo možno úspěšně importovat jak do aplikace eDane tak do webového formuláře.

 

FINANCE

176  Při generování úhradového dokladu, tj. SPU, POK (a BAN při zúčt.kurzového rozdílu BAN), a teké UVD, je součástí generovaného dokladu vždy také středisko. Pokud totiž nebylo možno středisko generovaného dokladu určit, kolidovalo to se střediskovými právy uživatelů.

 

MAJETEK

 

176  Za jistých situací docházelo při technickém zhodnocení majetku k situaci, že účetní odpisy v závěrečných měsících roku vyšly záporně (tato situace – jakkoli může působit zvláštně – je aritmeticky i účetně v pořádku). Doposud taková záporná čísla nebyla povolena a program operaci odmítl. Nově se pouze dotáže, zda tento stav berete na vědomí.

 

 

TOP MANAGMENT

 

176  Do okna Analýza prodeje: do třídicích a sumarizačních kritérií přidáno ještě Označení dealera. 

 

176  Do okna Přehled prodeje: do vstupního filtru pro výběr položek přidán přidáno navíc kritérium Název skl.položky (začínající na).

 

177  Do okna Přehled odběratelských/dodavatelských faktur přidána také částka bez DPH.

 

177  Do okna Analýza prodeje byly přidány další vstupní filtrovací údaje (Neobjednávat, _u20136 a Název skladové karty). Současně je možno je použít i pro účely sumarizace a řazení.

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Prev Next

11 Jún 2021

Školení na MS Excel

  Prostředí MS Excel je mezi uživateli velmi oblíbené; jednou z jeho nesporných výhod je možnost propojení i s IS KOSTKA. A platí to i v případě, že používáte cloudové služby Microsoft 365 (dříve Off... více


10 Jún 2021

SR Změny ve mzdách

Ve slovenské legislativě dochází ke změnám, které budou zohledněny v připravovaném ugrade. Od  07/2021 bude vyplácen bonus na děti odstupňovaně dle tří věk.skupin. Od 01.07.2021 se mění životní minumu... více


03 Jún 2021

(SR) Daňový kalendář Jún 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Jún 2021         více


03 Jún 2021

(ČR) Daňový kalendář Červen 2021

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Červen 2021 více


01 Jún 2021

My slavíme, vy dostáváte dárky

  ČERVEN     Dostáváte 30Km ZDARMA. Martina Horáková  602 169 469 nebo mailem   horakova@apexcomp.cz   KVĚTEN   30% sleva na modul „Podpo... více


26 Máj 2021

Školení na výstupy z IS KOSTKA v MS Excel

  Máme pro vás zcela nové školení a to na práci spojenou s výstupy z IS KOSTKA do MS Excel.    Máte potíže s filtrováním velkého množství dat, až se v nich ztrácíte? Moříte se se zadáváním funkcí,... více


21 Máj 2021

Víte, že pokladna umí evidovat provozní zálohy?

Přidali jsme pro vás návod, jak řešit provozní zálohy v pokladně. více


14 Máj 2021

Upgrade 7.184

Novinky ve verzi 7.184 - k dispozici v týdnu od 17.05.2021   SKLAD ODBYT PRODEJ - Okénko pro výběr/zápis výr čísel/šarží nově umožňuje použít hledání ve sloupci (pravé tlačítko myši v záhlaví sloup... více


05 Máj 2021

BLACK LIST - bojujte účinně proti neplatičům

  Základní cíl modulu Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební mor... více


05 Máj 2021

Robot upomínkovač

    Dejte nudnou práci robotům V pondělí si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-mailem. Ve středu si vyjedeme v KOSTKAPro dlužníky a začneme je upomínat, začneme e-maile... více