Základní cíl modulu

Základním cílem modulu je vytvořit možnost přidat některé partnery do tzv. černé listiny („blacklistu"), kde budou uvedeni všichni partneři, kteří mají zhoršenou platební morálku. Bude jim moci být nastavena speciální úhrada a splatnost, poté když uživatel KOSTKA Pro SB založí ODF a vyplní partnera, systém se nejprve podívá, jestli partner není uveden jako aktivní v součanosti v BlackListu a jestliže je, budou na faktuře (či jiném odbytovém dokladu) uvedeny údaje druh úhrady a splatnost podle předvolby, nalezené v záznamu z tabulky BlackList. Tato funkcionalita se uplatní také tehdy, pokud faktura (či jiný doklad) vznikne jako výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad (např. faktura vznikne ze zakázky).

Spuštění

Z menu zvolte Uživatelský modul->Černá listina

Popis formuláře

 

Formulář je standardní, pro vložení nového záznamu do BlackListu je nutno stisknout v uživatelském nástrojovém pruhu tlačítko Nový záznam. Poté vyplňte Název firmy, která se má ocitnout v BlackListu. Dále uveďte druh úhrady, který se objeví na faktuře při vyplnění odběratele z BlackListu. Údaj Splatnost faktury (dnů) určuje, jaké datum splatnosti se na fakturu vyplní. V případě existence odběratele v BlackListu se jako datum splatnosti faktury doplní datum o tolik dnů vyšší než aktuální datum, kolik je uvedeno v údaji Splatnost faktury (dnů).

Platnost záznamu v tabulce BlackList můžete omezit údaji Platí od a Platí do; přitom údaj Platí do musíte vyplnit (ale můžete vyplnit i například 31.12.2050 ve smyslu „navždy"). Když pak systém dohledává při vyplňování odběratele faktury v BlackListu, vezme v potaz jen ty záznamy pro daného partnera, které jsou nestornované a zároveň vyhovují

pravidlu, že aktuální datum se nachází v intervalu Platí od až Platí do záznamu.

Uživatel KOSTKA Pro SB zde může uvést i poznámku, která bude zobrazena při tvorbě faktury při vyplňování odběratele.

Parametry BlackListu

Když stisknete tlačítko na detailu formuláře, zobrazí se parametry BlackListu.

 

Vždy, když budete zadávat nový záznam v tabulce, systém předvyplní druh úhrady pro daného partnera právě údajem z parametrů Běžný druh úhrady, analogicky pro údaj Splatnost faktury (dnů).

Údaj Automatické stornování po uplynutí platnosti funguje tak, že systém automaticky z tabulky BlackList odstraňuje (stornuje) záznamy, jejichž interval platnosti již uplynul.

Údaj Používat modul BlackList určuje, zda se bude ve faktuře modul používat. Toto nastavení slouží k tomu, že je možno (např. dočasně) funkcionalitu modulu vypnout.

Zaškrtněte, na kterých dokladech bude tato funkce aktivní (v obrázku je nastaveno, že na zakázkách a odběratelských fakturách); na jiných než zaškrtnutých dokladech nebude kladeno žádné omezení.

Fungování modulu v praxi

Otevřeme si formulář odběratelské faktury, zde vyplníme partnera (v příkladu z obrázku: „Zahradník, a.s."), kterého jsme uvedli s platným intervalem v BlackListu.

Po výběru odběratele se objeví následující hlášení:

 

Tato hláška uvádí poznámku uvedenou v záznamu BlackListu, který se v tabulce vyhledal: vyhledává se podle aktuálního datumu a odběratele ve všech nestornovaných záznamech (poznámka: záznamů může být i více: např. více intervalů do budoucnosti, při sezónním nepravidelném placení u některých odběratelů). Program vždy vybere aktuální právě platný záznam. Z něj zobrazí poznámku (v našem příkladu se jedná o text „Pro zhoršení ...") a na fakturu (doklad) doplní druh úhrady podle nastavení (v našem příkladu na Hotově) a analogicky upraví i datum splatnosti. Kdybyste chtěli zavést systém kupříkladu jemněji členěných podmínek vydávání na fakturu (např. 3 kategorie podle splatnosti faktury), můžete založit 3 další druhy úhrad a tyto uvádět u partnerů do BlackListu s různými časovými úseky, kreré ve dnech oddělují datum vystavení od data splatnosti, které se automaticky doplní na fakturu, v případě použití modulu BlackList.

Stejná funkcionalita doplněna také do standardní funkce systému KOSTKA Pro SB, která se jmenuje Zpracovat na jiný doklad. Bude-li tedy cílovým dokladem této funkce odběratelská faktura, bude systém hledat v tabulce BlackList, zda nemá použít některý záznam k tomu, aby upravil platební podmínky nově vystavované faktury. Pokud najde takový záznam, upraví platební údaje na faktuře a podá o tom uživateli zprávu na obrazovku stejně jako to bylo popsáno v předchozím odstavci.

Poznámka: pokud odběratelská faktura (doklad) vznikne v systému jiným než dvěma výše popsanými způsoby (ruční zápis, výsledek funkce Zpracovat na jiný doklad), systém žádnou kontrolu na BlackList neprovádí.

AKTUALITY

Prev Next

02 Apr 2020

(SR) ošetrovné a nemocenské - COVID-19 (SR) Jak zapsat ošetrovné a nemocenské - COVID-19

V návodech je pro slovenské uživatele zapsán postup, jak zapstat ošetrovné a nemocenské v souvislosti s karanténou. více


30 Mar 2020

(CZ) Nařízená karanténa

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Nařízená karanténa" - Jak vyplnit docházku při zpracování mezd, pokud má zaměstnanec nařízenou karanténu. více


30 Mar 2020

(CZ) Překážka v práci na straně zaměstnavatele

  Do sekce Návody -> Mzdy byl přidán článek "Překážka v práci na straně zaměstnavatele" více


16 Mar 2020

Liberační daňový balíček

  Finanční správa k níže uvedenému vytvořila novou informační stránku, kde naleznete odpovědi na časté otázky: Nouzový stav (COVID-19)   Ministerstvo financí České republiky vydalo dne 16. 3. 20... více


11 Mar 2020

Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171

Do sekve Návody - Obecné byl přidán článek Nové možnosti v IS Kostka od verze 7.171 více


08 Mar 2020

Upgrade 7.7.171 a eUpgrade

V následujícím upgrade bude jedna zásadní změna, která se týká jeho distribuce. Doposud vám byly rozesílány e-maily s upozorněním na novou verzi, která je k dispozici ke stažení. Tento způsob bude nah... více


06 Mar 2020

(SR) Daňový kalendář Marec 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (SR) Daňový kalendář Marec 2020         více


06 Mar 2020

(ČR) Daňový kalendář Březen 2020

  Celý daňový kalendář naleznete ZDE: (ČR) Daňový kalendář Březen 2020 více


02 Mar 2020

(ČR) Zvýšení životního minima

  Od 1.4.2020 se zvyšuje životní a existenční minimum o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč. Z částky životního... více


18 Feb 2020

Pozor, napadení hrozí i Vám!

  Vážení uživatelé IS KOSTKA!   Víte, že dostat se přes Vaše jednoduché heslo, které si pro vstup do systému pamatujete už pár let, není vůbec nic složitého? A víte, že těch možností jak... více