Pokiaľ chcete prispievať zaměstnancom do 3. piliera na DDS v našom programe je na to pripravená zložka s číslom 3200 v mzdových zložkách, ale neobsahuje žiadne vzorce. Výška príspevkov zamestnávateľa je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Výška jeho príspevkov je najmenej 2% z vymeriavacieho základu zamestnanca, alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí 15-30€, alebo može byť nastavená aj ako konkrétne percento ze mzdy zamestnanca.

Výhodou 3.piliera pro zamestnávatelia je možnost zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

Pre správne fungovanie v IS KOSTKA je poterebné najskôr nastavit si inštitúciu DDS v Program - Mzdy a personalistika - Číselníky - Úřady a inštitúcie pre odvody - Doplňková dôchodková spořiteľňa.

Pokiaľ bude príspevok zamestnávateľa pravidelný každý mesiac odporúčame nastaviť do pravidelných zložek. U každého zamestnanca si môžete odrazu predpripraviť aj jednotlivé platby. V Program - Mzdy a personalistika - Užívateľské dotazy nájdete Užívateľský dotaz s názvom Príspevky na DDS. Tiež odporúčame skontrolovaď v spracování miezd či sa strháva príspevok na DDS tak ako má.

Pre zamestnancov ktorí si chcú sami prispievať do DDS máme pripravenú zložku 9200, v této zložce taktiež nie sú nastavené vzorce z toho dôvodu že si zamestnanec sám môže určiť výšku priespevkov sám.

Ďalšie informácie nájdete v odkazoch tu:

https://www.financnykompas.sk/clanok/prispevok-zamestnavatela-do-3.-piliera-2023-aka-je-jeho-vyska
https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/iii-pilier-doplnkove-dochodkove-sporenie/