Předimplementační studie

Integrace stávajících zdrojů do nového řešení

V rámci přípravy pro implementaci nového IS navrhujeme zpracování rámcové předimplementační studie, jejíž součástí bude zmapování stávajících zdrojů a doporučení dodavatele na potřebná technická, případně i jiná opatření. Přesný rozsah integrace není v této fázi možné specifikovat, ale při našich dodávkách se snažíme využít maximum stávajících zdrojů, pokud to není na úkor výkonu a funkčnosti nově dodávaného řešení.

Konverze dat

Přípravě převodu dat předchází konzultace s dodavatelem, která data je vhodné převádět, a to z hlediska obsahového i technického.

Příprava dat zadavatelem

Dodavatel předá zadavateli struktury dat k naplnění (možno využít xls, dbf, …). Zadavatel připraví vzorek dat pro zkušební převod pro dodavatele. Před zahájením provozu nového IS bude proveden finální převod dat.

Příprava dat dodavatelem

Pokud jsou data určená ke konverzi obsáhlá a není v silách zadavatele tyto data připravit, může dodavatel vystupovat jménem zadavatele a obrátit se na třetí stranu (dodavatel stávajícího IS), se kterou bude konverze dat konzultována.

computer 154114 Vlastní 1

Servisní služby

Úroveň garance funkčnosti jednotlivých komponent a celého systému

Garance funkčnosti je vymezena servisní smlouvou, která je součásti dodávky IS. Nabízíme našim zákazníkům nadstandardní servisní smlouvy s garancí odezvy na požadavek servisního zásahu již od 4 hodin a využití maxima možností, daných současnými technologiemi (vzdálený přístup, …).

Údržba systému, školení, konzultační a jiné služby

V rámci standardní smlouvy o servisní podpoře je zajištěno

 • Hotline
 • Rozvoj systému a dodávky nových verzí
 • Podpora prostřednictvím www
 • Sleva na pořádaná školení v sídle APEX Computer, s.r.o.
 • Zasílání měsíčního informačního zpravodaje KOSTKA Info

V rámci nadstandardní smlouvy o servisní podpoře

 • Konzultační podpora
 • Pozáruční servis a údržba systému
 • Pravidelné kontrolní činnosti s konzultací
 • Školení
 • Možnost úprav IS na základě požadavků nad rámec standardní funkčnosti a vlastností IS
 • Garance odezvy při servisním zásahu