V této části jsou pro vás připraveny návody, které jsou přehledně rozděleny do několika sekcí podle toho, k jaké části IS KOSTKA se vztahují. Obecné návody zahrnují jak návody popisující obecnou práci s IS KOSTKA, tak návody týkající se instalace, tiskových výstupů a pomocných knihoven.