Část, která se věnuje návodům modulu maloprodejna a souvisejících postupů v IS KOSTKA. Dále pak popisuje postupy napojení na speciální zařízení související s prodejnou, jako jsou fiskální poklady, displeje a váhy.